JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา / วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา (ประจำที่โรงงานนครปฐม)
วิศวกรเครื่องกล - รับผิดชอบควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรและซ่อมบำรุงงานบำรุงรักษา - ฝึกอบรมช่างเกี่ยวกับการบำรุงรักษา - ติดตามปรับปรุงวิธีการบำรุงรักษา - ประสานงานกับผู้ผลิตเครื่องจักร - รวบรวบว...

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
27 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรแมคคาทรอนิกส์/วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรเครื่องกล
1. ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 2.ดูแลเครื่องจักรทั้งหมดภายในโรงงาน 3. งานด้านไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์และ PLC 4.งานด้านอื่นๆที่เกียวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างยนต์
งานซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องจักรในโรงงาน รับ 2 อัตรา งานบำรุงรักษารถยนต์และรถบรรทุก 6 ล้อ รับ 1 อัตรา ดูแลงานระบบแอร์ และเครื่องทำความเย็น รวมถึงสุขาภิบาลต่างๆ รับ 1 อัตรา

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
4 . วิศวกรซ่อมบำรุง
-วางแผนการบำรุงรักษา -จัดการบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน -จัดการและบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือเมื่อเกิดความเสียหายของเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน -ควบคุมชิ้นส่วนในการจัดการอะไหล่ -ติดตั้งเครื่องจักรใหม่แล...

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ