JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
- ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ - ควบคุมระบบกำจัดขยะมูลฝอย - ควบคุม ดูแล การกำจัดของเสียให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด - ควบคุม ดูแล ปรับปรุง งานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงาน - ดูแลและ...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
25 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน(ผชร.) (ประจำโรงงานนครปฐม)
-จัดทำเอกสารและรายงานเกี่ยวกับพลังงาน ส่งราชการ -บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน -วิเคราะห์ผลเสนอมาตรการประหยัดพลังงาน ฯลฯ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลการใช้พลังงาน -ควบ...

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
24 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (นครปฐม)
- ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม - วิเคราะห์งาน เพื่อชี้บ่งประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และการประเมินระดับนัยสำคัญ รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงาน เพื่...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
จัดการงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

บริษัท เอ็มวี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ