เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าภาคสนาม (FCR) ประจำจังหวัดนครพนม
- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ลงพื้นที่ยึดรถ และติดตามหนี้ส่วนต่าง

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000+ค่าคอมมิชชั่น
20 ม.ค. 62
2 . โฟร์แมน โครงการควบคุมการก่อสร้างถนน จ.นครพนม
วุฒิ ปวส.ก่อสร้าง โยธา สํารวจ มีประสบการณ์ในการคุมงาน ควบคุมผู้รับเหมาในควบคุมการก่อสร้างถนน จังหวัดนครพนม ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง สามารถเรียนรู้ระบบงาน มีวินัย เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา และ ทํางานเป็...

บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
18 ม.ค. 62
3 . วิศวกรโครงการ ควบคุมการก่อสร้างถนน จังหวัดนครพนม
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ กว. มีประสบการณ์ในการคุมงานอย่างน้อย 3 ปี ควบคุมผู้รับเหมาในควบคุมการก่อสร้างถนน จังหวัดนครพนม ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพื่อเข้าใ...

บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ