JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HR Supervisor พร้อมเริ่มงานทันทีรับสมัครด่วน !
- สรรหาพนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงระดับหัวหน้างาน - ประสานงานระหว่างหน่วยงานและเว็ปไซค์สมัครงาน - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น คีย์ประวัติ สัญญาจ้าง เป็นต้น - จัดทำเอกสารใบประเมินผ่านทดลองงา...

บริษัท โบนันซ่า รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
2 . หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- รับผิดชอบดูแลสัญญางานบริการต่างๆ เช่น ประกันภัยอาคาร ซ่อมบำรุงทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ - รับผิดชอบงานประกันสังคม, สวัสดิการพนักงาน, จัดทำสถิติ ขาด ลา มาสาย, OT, เงินเดือน - รับผิดชอบด้านการสรรหาว่าจ้าง,...

บริษัท ตลาดเซฟวัน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 35,000 บาท
22 มี.ค. 62
3 . บุคคล-ธุรการ
ควบคุมงานบุคคลทั้งระบบ และงานธุรการ

บริษัท ภูพบฟ้า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
4 . ผู้จัดการพัฒนาบุคลากร/ จนท.พัฒนาบุคลากร(รองรับการขยายงาน)
รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม พนักงานบริษัทสตาร์เวลล์และกลุ่มบริษัทในเครือ จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี จัดทำแผนการฝึกอบรมภายใน จัดทำแผนการฝึกอบรมภายนอก จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม ติดต่อประสานงาน...

STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
22 มี.ค. 62
6 . Asst. HR Manager / HR Supervisorรับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการงานสรรหา ว่าจ้าง ให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลังคน 2. บริหารจัดการงานด้านสวัสดิการ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ 3. จัดทำข้อมูล เงินเดือน และการประเมินผลงาน 4. กำกับ ดูแลด้านวินัยของพนัก...

บริษัท แวนการ์ด ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มี.ค. 62
7 . หัวหน้าแผนกงานบุคคล (สาขาร้านโชคชัยสเต็คปากช่อง)
ควบคุม กำกับงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในสาขาร้านโชคชัยสเต็คเฮ้าสปากช่อง 1.ระบบบันทึกเวลาการทำงาน 2.ระบบประเมินผล และ ฝึกอบรม 3.ระบบสวัสดิการ และ แรงงานสัมพันธ์ 4.ระบบธุรการฝ่ายฯ 5.งานสร...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 มี.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ (ธุรกิจในเครือ โรงงานราชสีมากรีน จ.นครราชสีมา)รับสมัครด่วน !
-จัดทำแผนด้านทรัพยากรบุคคล(HRM) เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร(HRD) เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและสัมมนาพนักงาน -สรรหา/ว่าจ้าง บุคลากรตามโครงสร้างอัตรากำลังที่ได้รับการอนุมัติ -ดำเนินงานพัฒ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
20 มี.ค. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ