JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรควบคุมการผลิต (ประจำโรงงานโคราช)
- วางแผนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ตรวจสอบและวิเคราะห์กระบวนการผลิตรวมถึงปรับปรุงกระบวนการผลิต - พัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - ให้คำแนะนำ อบรม และพัฒนาผู้ใต้บังคั...

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มี.ค. 62
2 . วิศวกรประจำโรงงาน(SWC)รับสมัครด่วน !
-ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต -ช่วยติดตามผลการผลิตประจำวันที่หน้างาน วิเคราะห์ประเด็นปัญหา ค้นหาสาเหตุ ดำเนินการแก้ไขปัญหา -ช่วยวิเคราะห์ , ออกแบบ ,ศึกษาและเสนอโครงการปรับปร...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 มี.ค. 62

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 มี.ค. 62
4 . วิศวกรควบคุมการผลิต (นครราขสีมา)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบ ควบคุม บำรุงรักษา และปรับปรุงเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องให้เครื่องจักรมีสภาพสมบูรณ์ 2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเครื่องจักร และลงมือแก้ไข เมื่อเครื่องจักรเสีย 3. จัดการอะไหล่และอุปกรณ์ของเค...

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
15 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 มี.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ