JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี
1.ออกใบกำกับภาษีและตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบในทางบัญชีครบถ้วน 2.บันทึกใบสำคัญจ่าย และตรวจเอกสารที่ใช้ครบถ้วนและถูกต้อง 3.จัดทำภาษีซื้อ ขายประเดือนครบถ้วน 4.บันทึตรวจสอบการลดหนี้ ตามเอกสารให้ถูกต้...

บริษัท เอสพลาส สแควร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามข้อตกลง
23 มี.ค. 62
2 . หัวหน้าบัญชีรับสมัครด่วน !
-ดูแลรับผิดชอบงานบัญชีทั้งระบบ -ปิดงบการเงิน

บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จำกัด
เงินเดือน 18,000+
18 มี.ค. 62
3 . ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
-วางแผนงานบัญชี ควบคุมดูแลการทำบัญชีและการปิดบัญชีของบริษัทตามเวลาที่กำหนด -ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีและสรรพากรในเรื่องเกี่ยวกับภาษี -วางแผนงานการเงินของบริษัทให้เกิดสภาพคล่องทางด้านการเงิน -ควบค...

บริษัท วิรัชทุ่งสงค้าข้าว จำกัด
เงินเดือน 25,000-40,000
18 มี.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ