JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการการตลาดรับสมัครด่วน !
1.บริหารจัดการงานทีมการตลาด 2.วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดปัจจัยภายใน/ภายนอกองค์การ 3.คิดและค้นหาสิ่งใหม่ๆเพื่อปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดให้ทันกับการแข่งขันและการส่งเสริมการขายต่างๆ 4.วิเคราห์และพัฒนาช่องทาง...

บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ก.ค. 62
2 . ซุปเปอร์ไวเซอร์การตลาด /Marketing supervisorรับสมัครด่วน !
1.ศึกษาตลาด วางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ และวางแผนกลยุทธ์การตลาด สำหรับ ธุรกิจอาหาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2.ศึกษาและวิเคราะห์ รวมถึงคิดกิจกรรมทางการตลาด B2B2C, Horeca และวางแผนการโปรโมทสื่อประชาส...

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
3 . Marketing Manager / Marketing Supervisor
- วิเคราะห์ตลาด วิจัยตลาด วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค/ลูกค้า - วางแผนกลยุทธ์การตลาด, Marketing Plan ทั้งปี และประสานงานแต่ละฝ่ายให้ดำเนินการให้สำเร็จ วัดผลและประมาณผลได้ - ดูแล website และสื่อออนไลน์...

บริษัท สตาร์ส ไลน์ แบรนด์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000-50,000
19 ก.ค. 62
4 . Assistant Brand Managerรับสมัครด่วน !
1. Marketing Intelligence : แสวงหาและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดด้านต่าง ๆ เช่น ผุู้บริโภค , คู่แข่งขัน , การทำวิจัยตลาด 2. Strategy : การพัฒนากลยุทธ์การตลาด กำหนดแนวทางในระยะยาว 3. NPD : การพัฒนาสินค้าใ...

บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
19 ก.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกการตลาดสาขา(เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต)
1.วางแผนการขายพื้นที่ Promotion, Convention Hall ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.วางแผนกลยุทธ์ในการหารายได้ให้สาขา 3.วางแผนการหากลุ่มลูกค้ารายใหม่ 4.ตรวจรูปแบบการจัดงานด้านการขายให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์ก...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ