JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Marketingรับสมัครด่วน !
1.กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2.วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3.มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดค...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-30,000 บาท
17 ส.ค. 62
2 . หัวหน้าการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
วางแผนการตลาดออนไลน์ร่วมกับทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท พัฒนา Contents ในรูปแบบต่างๆของบริษัท เช่น Marketing Promotion,Brand awareness เป็นต้น ให้คำแนะนำ และตอบข้อสงสัยของลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ แล...

บริษัท เจ ช้อปปิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกันไว้
16 ส.ค. 62
3 . ซุปเปอร์ไวเซอร์การตลาด /Marketing supervisorรับสมัครด่วน !
1.ศึกษาตลาด วางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ และวางแผนกลยุทธ์การตลาด สำหรับ ธุรกิจอาหาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2.ศึกษาและวิเคราะห์ รวมถึงคิดกิจกรรมทางการตลาด B2B2C, Horeca และวางแผนการโปรโมทสื่อประชาส...

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
1 อัตรา
16 ส.ค. 62
4 . ผู้จัดการการตลาดรับสมัครด่วน !
1.บริหารจัดการงานทีมการตลาด 2.วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดปัจจัยภายใน/ภายนอกองค์การ 3.คิดและค้นหาสิ่งใหม่ๆเพื่อปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดให้ทันกับการแข่งขันและการส่งเสริมการขายต่างๆ 4.วิเคราห์และพัฒนาช่องทาง...

บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ส.ค. 62
5 . Marketing & Sale Supervisor (หัวหน้าทีมขายและการตลาด)
ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-19.00 เงินเดือน 20,000-30,000 หรือตามประสบการณ์ความสามารถ - กำกับดูแลการขายของทีมขายเพื่อการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ - ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน - ติดต่อลูกค้...

Econcare Group Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000 หรือตามประสบการณ์ความสามารถ
16 ส.ค. 62
6 . Assistant Brand Managerรับสมัครด่วน !
1. Marketing Intelligence : แสวงหาและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดด้านต่าง ๆ เช่น ผุู้บริโภค , คู่แข่งขัน , การทำวิจัยตลาด 2. Strategy : การพัฒนากลยุทธ์การตลาด กำหนดแนวทางในระยะยาว 3. NPD : การพัฒนาสินค้าใ...

บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
16 ส.ค. 62
7 . ผู้จัดการโชว์รูม
- ดูแลรับผิดชอบผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย - ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานบรรลุตามที่ได้รับหมายหมาย - ดูแลส่วนของสินค้าคงคลัง การเบิกสินค้าเข้าโชว์รูม - วางแผนงานกลยุทธ์การตลาดทั้งระบบ เพื...

บริษัท เซเว่น ไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและขึ้นอยู่กับประสบการณ์
14 ส.ค. 62
8 . หัวหน้าฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
หน้าที่รับผิดชอบ -ปฎิบัติและวางแผนงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ -วางแผนการตลาด และกลยุทธ์การตลาด -ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย -ติดตาม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด...

CPS TRAVEL CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 50,000
13 ส.ค. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ