JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . System Analysis
จัดเก็บความต้องการของผู้ใช้งานระบบได้ วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างและหน้าตาของระบบได้ มีทักษะในการเรียนรู้งานได้รวดเร็ว และมีความรู้รอบตัวสูง สามารถออกแบบการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของระบบได้ จด...

บริษัท อินสเปคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000
26 มิ.ย. 62
2 . System Analyst
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -รวบรวมความต้องการจากลูกค้า -วางแผนการดำเนินงานให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด -วิเคราะห์และออกแบบระบบ -ให้งาน และทำงานร่วมกับ software developer -ทดสอบระบบ ...

บริษัท สิริชินพลัส จำกัด
1 อัตรา
25 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบและสารสนเทศ (ประจำสำนักงานใหญ่บางบัวทอง)
1.กำหนดแผนปฎิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 2.ติดตามและควบคุมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด(KPI) ของผู้ใต้บังคับบัญชา 3.ประเมินการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 4.รายงานผลการปฎิบัติงานให้ผู...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ(ประจำสำนักงานใหญ่บางบัวทอง)
1.วิเคราะห์ และพัฒนาระบบโปรแกรม SAP และโปรแกรมอื่นๆของบริษัท เพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินการของธุรกิจได้เป็นอย่างดี 2.ติดตาม ตรวจสอบการใช้งานของระบบที่ทำการพัฒนา พร้อมแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์ในการใช้...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
5 . System Engineer
-Preparing reports for Engineering Team -Technical support for sale and Client -Solving client problems -Response for ISO9001 -Design or Review & Approve the Hardware/Software from sub-contractor ...

IACG Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ