JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
1. ทำงานเอกสารบัญชี 2. บันทึกข้อมูลบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป 3. จัดเก็บเอกสารทางบัญชีทั้งหมด 4. ติดตามงานลูกหนี้-เจ้าหนี้

บริษัท สยาม ทรอลี่ โปรเกรสชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
• บันทึบัญชี รับ - จ่าย • บัญชีสต๊อก • จัดทำแบบ ภงด 1,3,53 และ ภ.พ 30 • จัดทำใบกำกับภาษี / ใบแจ้งหนี้ • คีย์ข้อมูลลงโปรแกรมสำเร็จรูป NAV ได้

Goldenduck International Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
3 . พนักงานบัญชี
- จัดทำเอกสารเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้า - ทำการวางบิลลูกค้า - จัดทำใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี - Cash Flow - ดูแลเงินสดย่อย - บันทึกบัญชี รับ-จ่าย ทั้งระบบ - โอนเงิน/ฝากเช็ค - จัดทำรายงา...

บริษัท อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 มิ.ย. 62
4 . บัญชี รับสมัครด่วน !
1 .ทำเกี่ยวกับเอกสารทางด้านบัญชี 2. หน้าที่อื่นๆ ที่หัวหน้ามอบหมายงาน 3. ทำงาน จันทร์ - เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ และวัน หยุดพิเศษ 4. เข้างาน 8.00 -17.00

บริษัท เฟเวอร์ออล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท/ เดือน ( ไม่รวม ค่าโอที และค่าเดินทาง )
15 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโสรับสมัครด่วน !
1. ทำ ภงด.50, ภงด.51 2. ปิดบัญชีรายเดือน, ปิดบัญชีรายปี 3. จ่าย shipping 4. Reconcile บัญชี 5. จ่ายต่างประเทศ 6. ใช้ SAP ได้

CCS GROUPS
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
6 . พนักงานบัญชี (ลูกหนี้)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานบัญชี ฝั่งลูกหนี้ - ทำบิลส่งของ / ใบกำกับภาษี / ตัดใบล็อตส่งของ - ทำใบวางบิล / ทำใบเสร็จรับเงิน - ทำใบลดหนี้ - ทำใบสำคัญรับ - สรุปยอดขาย / ยอดลูกหนี้ค้างชำระ / ยอดบิล overdue -...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
7 . Admin บัญชี
• จัดเก็บเอกสารทางบัญชี • จัดคิวประสานงาน Messenger วิ่งรับและเก็บเอกสาร

บริษัท สามหกห้า ครี เอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 + เบี้ยเลี้ยงพิเศษเวลาออกหน้างาน
14 มิ.ย. 62
8 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชีเบื้องต้นตามโปรแกรมบัญชี เช่น บันทึกรายการรายวันซื้อ-จ่าย-ขาย-รับ - บัญชีงานขาย เช่น เปิดใบกำกับภาษี วางบิล เรียกชำระเงินลูกหนี้ - บัญชีงานซื้อ เช่น บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ รับวางบิล เตรี...

บริษัท ริกเกอร์ ซินเนอร์จี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท (พิจารณาความรู้ความสามารถและประสบการณ์)
14 มิ.ย. 62
9 . พนักงานชั่วคราว (6 เดือน หรือรายวัน) เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีลูกหนี้
รายละเอียดของงาน 1. งานบัญชีด้านรับ 2. จัดทำรายการบัญชีลูกหนี้ ตรวจสอบและติดตามยอดค้างชำระ / จัดทำใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงินและบันทึกรายการทางบัญชีรับ ลงระบบ Express 3. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แล...

บริษัท มายจีโนม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 บาท หรือตามตกลง
14 มิ.ย. 62
10 . พนักงานบัญชี
1.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย (ภพ.30 ) 2.จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( ภ.ง.ด.1,3,53 ) 3.จัดทำประกันสังคม 4.จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย ( ทะเบียนรับ-จ่าย ) 5.จัดทำเอกสารประกอบการยื่นงบการเงิน (บัญชีแยกประเภท)

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย บัญชีภาษีอากร ชินธร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
14 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานรับสมัครด่วน !
1. จัดทำสรุปงานประชุม 2. จัดทำสรุปการบันทึกมิเตอร์น้ำ ไฟ 3. จัดเตรียมการประสานงานและจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง และเครื่องมือช่างรวมทั้งตรวจสอบและสรุป 4. รับแจ้งเรื่องขอบริการจากลูกค้า/ฝ่ายอาคาร/ฝ่าย/ ...

CUSHMAN & WAKEFIELD SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.
เงินเดือน 14,000-17,000
14 มิ.ย. 62
12 . บัญชี/การเงิน
- ตรวจสอบเอกสาร คีย์โปรแกรมExpress จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย จัดทำภาษีซื้อ-ภาษีขาย และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คอนเดคโฮม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
14 มิ.ย. 62
13 . บัญชีรับสมัครด่วน !
งานบัญชี -ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี ภาษี ภงด ประกันสังคม -ทำสต็อกสินค้า -ทำรับ เข้า ออก โอนย้ายด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป -ดูแลเอกสารพนักงานขาย ทำใบเสนอราคา

บริษัท แอล.เอ.บี. พลัส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง, ประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
14 . ธุรการบัญชี
- เตรียมเอกสารด้านบัญชี - จัดทำใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญรับ - จัดเอกสารเข้าแฟ้ม - ทำเอกสารจดทะเบียน ต่อกรมพัฒน์ - ดูแลงานเอกสารทั่วไปของบริษัท

บริษัท เอ เบสท์ การบัญชี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000++
13 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- จัดทำเอกสารและจัดเก็บเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆและแผนกอื่นๆ - รับผิดชอบงานด้านบัญชี เช่น ออกใบกำกับภาษี วางบิล เก็บเช็ค - จัดทำค่าแรง

บริษัท รุ่งเรือง พรีคาสท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 มิ.ย. 62
16 . บัญชี
ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย รับวางบิล-จ่ายเช็ค

บริษัท เอส.เค.โปรดักส์แอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
13 มิ.ย. 62

บริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 มิ.ย. 62
18 . พนักงานบัญชี
รวบรวมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี , ลงบัญชีใน และงานธุรการ

บริษัท นวัต อิเลคตริค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
12 มิ.ย. 62
19 . บัญชี Admin
- รวบรวมเอกสารทางบัญชีทั้งหมด - ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ - ประสานงานภายในออฟฟิส - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Amarit Group Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 มิ.ย. 62
20 . บัญชีการเงินและธุรการรับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชีด้าน AP และ AR, ภาษี, ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน ฯลฯ - ดูแลการเบิก-จ่ายเงินสดย่อย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดับบลิวพีไอแอล (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 มิ.ย. 62
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ