JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-รับวางบิล ตรวจสอบเอกสาร บันทึกการรับวางบิล -จัดเก็บ รวบรวมเอกสารและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร เช่น ใบกำกับภาษี -ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญการบันทึกบัญชี และเอกสารอื่นของหน่วยงานการเงินและบัญชี เป็นต้น -ค...

บริษัท ชัยชดา พลาสแพค จำกัด
1 อัตรา
19 ส.ค. 62
2 . ธุรการบัญชีเปิดบิล (อะไหล่)
1. เปิดใบกำกับภาษี 2. วางบิลลูกค้า 3. จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ 4. จัดเก็บเอกสาร 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 - 15,000
19 ส.ค. 62
3 . พนักงานบัญชี
1.รับวางบิลและเตรียมเอกสารชุดจ่าย 2.ภ.ง.ด.1,53,3 3.ทำเอกสาร INVOICE ใบแจ้งหนี้ 4.โปรแกรมบัญชี เบื้องต้น 5.ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ***ทางบริษัทยังเปิดรับสมัครพนักงานอีกหลายอัตรา*** 1.พน...

บริษัท ไฟว.เจ.ทู.เอ็ม การ์เม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
18 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี (เปิดใบกำกับ)
1.เปิดใบกำกับภาษี 2.เช็คสินค้าร่วมกับสโตร์ 3.จัดเรียงเอกสาร 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-16,000
18 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีรับ-จ่าย
- จัดทำเอกสารและจัดเก็บเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆและแผนกอื่นๆ - รับผิดชอบงานด้านบัญชี เช่น ออกใบกำกับภาษี วางบิล เก็บเช็ค - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท รุ่งเรือง พรีคาสท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย 3. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี 4. ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ...

บริษัท ไพร์ม พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (ประสบการณ์)
16 ส.ค. 62
7 . พนักงานบัญชี ธุรการและฝ่ายบุคคล
1.บัญชีทั่วไป 2.จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบวางบิลและรับเช็ค 3.จัดทำใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย 4.บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ในโปรแกรมสำเร็จรูป 5.จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ...

บริษัท วังสิงห์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป
16 ส.ค. 62
8 . ธุรการบัญชี
เปิดใบวางบิล-ใบกำกับภาษี-ใบเสร็จ,ภาษีซื้อ-ขาย,รายรับ รายจ่าย,หัก ณ ที่จ่าย,และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกรทเทสต์ เซฟตี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
9 . บัญชี รับสมัครด่วน !
1 .ทำเกี่ยวกับเอกสารทางด้านบัญชี 2. หน้าที่อื่นๆ ที่หัวหน้ามอบหมายงาน 3. ทำงาน จันทร์ - เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ และวัน หยุดพิเศษ 4. เข้างาน 8.00 -17.00

บริษัท เฟเวอร์ออล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท/ เดือน ( ไม่รวม ค่าโอที และค่าเดินทาง )
16 ส.ค. 62
10 . Finance & Admin Executive
ปฏิบัติงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ (09.00 - 18.00 น.) รายละเอียดงาน • จัดทำเอกสารภาษีเงินได้เพื่อนำส่งสรรพากร (ภงด.3, ภงด.53, ภงด.54, ภพ.30, ภงด.36, ภธ.40) • จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ตรวจสอบใบกำก...

Manpower Thailand Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
1. ทำงานเอกสารบัญชี 2. บันทึกข้อมูลบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป 3. จัดเก็บเอกสารทางบัญชีทั้งหมด 4. ติดตามงานลูกหนี้-เจ้าหนี้

บริษัท สยาม ทรอลี่ โปรเกรสชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (ปฏิบัติงานที่โรงงานบางบัวทอง)
• บันทึบัญชี รับ - จ่าย • บัญชีสต๊อก • จัดทำแบบ ภงด 1,3,53 และ ภ.พ 30 • จัดทำใบกำกับภาษี / ใบแจ้งหนี้ • คีย์ข้อมูลลงโปรแกรมสำเร็จรูป NAV ได้

Goldenduck International Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ส.ค. 62
13 . ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
จัดทำและรวบรวมเอกสารทางบัญชีทุกประเภท

บริษัท สเตพไวส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ส.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- วางบิลลูกค้า / ทำใบแจ้งหนี้ / ใบส่งของ - ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารทางบัญชี บันทึกการรับ-การจ่ายเงิน

Technoplast Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ส.ค. 62
15 . พนักงานบัญชี
-ตรวจสอบใบส่งของ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย -ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย -ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) -รวบรวมและจัดเก็บเอกสารใบกำกับภาษี และสรุปยอดการจ่ายในแต่ละเดื...

Econcare Group Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-22,000
13 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
บริษัทด้านฝึกอบรมและวิจัยต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อทำหน้าที่ 1.รับผิดชอบงานเอกสารทางบัญชี เช่น ออกใบเสนอราคา ใบวางบิล ใบเสร็จ เป็นต้น 2. ประสานงานลูกค้าและซัพพลายเออร์ 3. พิมพ์งานเอกสารภ...

บริษัท ฟาร์มา อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000 ตามความเหมาะสม 3
13 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีสต็อก
1.รวบรวมและติดตามเอกสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยข้อง 2.บันทึกข้อมูลในระบบ ERP 3.ตรวจความเคลื่อนไหวของสินค้า การผลิต การจำหน่าย ประจำวัน 4.ตรวจสอบยอดคงเหลือของสินค้า 5.จัดเก็บเอกสารทีเกี่ยวข้องทาง...

Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- บันทึกรายการบัญชีรายวัน - จัดทำรายงานทางบัญชีต่างๆของบริษัท - ทำเอกสารใบกำกับภาษี ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน - ทำเอกสารงานธุรการทั่วไป

บริษัท แคลเซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-17,000 บาท
13 ส.ค. 62

Multibusiness Alliance Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000
12 ส.ค. 62
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ