JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าบัญชี หยุดเสาร์-อาทิตย์ (นนทบุรี)
- บันทึกรายการจ่าย Claim, Surrender, Cash Coupon, Matulity (ระบบ Sun) - บันทึกรายการ Pay off APL, Pay off Loan, APL CGU ตาม lot ที่ทางส่วนงานส่งมา - บันทึกรายการ Transfer bank ในแต่ละวัน - บันทึกรา...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 - 18,000 (ตามประสบการณ์)
19 ก.ค. 62
2 . นักบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
- บันทึกบัญชี ปิดบัญชีและออกงบการเงิน - จัดทำและยื่นแบบภาษีต่างๆ - ติดต่อและดููแลลููกค้าเกี่ยวกับเอกสาร งานบัญชีและภาษี - ตรวจสอบบัญชี

สำนักงานบัญชี ชัยพฤกษ์
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,000 บาท โบนัสขั้นต่ำ 2 เดือน
19 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี CN
1.ทำเอกสารวางบิลค่าพื้นที่ 2.ทำเอกสารวางบิลชดเชยค่าสินค้าต่างๆ 3.คีย์ข้อมูลใน EXCEL 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000
19 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
-งานบัญชีทั้งด้านรับ-จ่าย -ทำใบกำกับภาษีขาย(ใบเสร็จส่งสำนักงานบัญชี) -ดูแลการลงบันทึกบัญชี และรวบรวมเอกสารเพื่อส่ง สำนักงานบัญชี -กระทบยอดธนาคาร -ทำเงินเดือนพนักงาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายที่เก...

บริษัท อิโลมิส เอสเทติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000-15,000 ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
5 . พนักงานบัญชี
1. จัดทำและตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี 2. ใช้งานโปรแกรม Express 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ออโตเมชั่น คลัสเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนตามตกลง
19 ก.ค. 62
6 . Finance & Admin Executive
• จัดทำเอกสารภาษีเงินได้เพื่อนำส่งสรรพากร (ภงด.3, ภงด.53, ภงด.54, ภพ.30, ภงด.36, ภธ.40) • จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ตรวจสอบใบกำกับภาษี และสรุปรายงาน • จัดทำและจัดเตรียมใบสำคัญจ่าย-ใบสำคัญรับ และปิ...

บริษัท บริหารสินทรัพย์ คอลเลคเชียส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 35,000
19 ก.ค. 62
7 . Senior Accountant/ Accounting Supervisor
- Responsible for AR/AP and GL - Prepare invoice, receipts, tax invoices Bank reconciliation - Prepare monthly account reconciliations - Prepare daily, weekly and monthly report in AR/AP functions ...

Manpower Thailand Co., Ltd.
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี/Accountant
- บันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้ ทำใบสำคัญจ่าย - บันทึกบัญชีทรัยพ์สิน ทะเบียนทรัพย์สิน และค่าเสื่อมราคา - กระทบยอดบัญชีค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย และเจ้าหนี้ - งานเอกสารอื่นๆ ที่ได...

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี)
- ตรวจสอบเอกสารบัญชีทั่วไป เช่นเอกสารเกี่ยวกับรายงานธนาคารต่างๆ ก่อนบันทึกบัญชี - บันทึกบัญชีรายการต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร - กระทบยอดบัญชีหมวดสินทรัพย์ และหมวดหนี้สิน - จัดทำร...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ติดตามและควบคุมการดำเนินงานทางบัญชีในแต่ละวัน - ตรวจสอบธุรกรรมรายวันอย่างถูกต้องและทันเวลา - ทบทวนและตรวจสอบความถูกต้อง และอนุมัติรายงานทางการเงินซึ่งรวมถึงงบดุลงบกำไรขาดทุนเพื่อตรวจสอบรายการที่ผิ...

บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด (ITG)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
-สามารถทำงานการเงิน และบันทึกบัญชีโปรแกรมบัญชีอัตโนมัติได้ -ถ้าสามารถปิดงบการเงินได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ (สังกัด บริษัท สยามฟาร์เทค จำกัด)

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 (ไม่มีค่าคอมมิชชั่น) ค่าประสบการณ์ปีละ 1,000 บาท
19 ก.ค. 62
12 . สำนักงานบัญชี / การตลาด / Office Accounting / Marketing
- เพศหญิง / อายุ 24-40 ปี - เขียนและอ่านภาษาอังกฤษ - มีความรู้ด้าน MS Office เป็นอย่างดี - ความรู้พื้นฐานและความเข้าใจในการทำบัญชีและการบัญชี - ความรู้ของธนาคาร (เงินเดือนการใช้งานธนาคารออนไลน์สม...

LANNA PLANTS DECO
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และ วุฒิการศึกษา
19 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนและสินค้า
1.ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารรับสินค้า 2.ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารประกอบการซื้อ การผลิตสสินค้า เพื่อรวบรวมเอกสารในการบันทึกบัญชี 3.จัดทำรายละเอียดคำนวณต้นทุนเพื่อบันทึกปรับปรุงต้นทุนสินค้าบันทึกบัญชีต้น...

บริษัท เทราไบร้ท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
19 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
จัดทำบันทึกงานทางบัญชีตามหลักการบัญชี และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานในส่วนกรมสรรพากร

บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
15 . พนักงานบัญชี/สโตร์รับสมัครด่วน !
-ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชี (AR) เปิดบิลขาย-ใบกำกับภาษี -ดูแลรับผิดชอบงานด้านสโตร์ ตรวจสอบเอกสารการรับเข้า-เบิกจ่ายสินค้า -หรืองานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมายตามผู้บังคับบัญชา

บริษัท เค.โอ.ที จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
19 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฏิบัติงานบริษัทในเครือ)
- จัดทำบัญชีสต๊อก - สโตร์ ตรวจเช็คและตรวจนับสต๊อก - จัดทำ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีต่างๆ - จัดทำภาษีและยื่นภาษีต่างๆ - รับวางบิล - จัดเก็บเอกสารด้านบัญชีต่างๆ - ใช้งานระบบ Express - งานด้านสินเ...

บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 22,000 บาท
19 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีสโตร์
1.คีย์รับ-เข้า ตัดจ่าย อะไหล่ในโปรแกรมService 2.ตรวจนับสต็อคอะไหล่ช่างบริการ อะไหล่หน้าร้าน 3.ทำStock card อะไหล่ทุกรายการ 4.ปิดใบงานช่างในโปรแกรม Service 5.รับคืนอะไหล่จากช่างบริการ คีย์เข้าโปรแก...

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ด้านรับ)
-บันทึกรายได้ / ตั้งลูกหนี้ / ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท

บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
19 ก.ค. 62
19 . AccountantUrgently Required !
1.Preparation and recording of transactions. 2.Check recorded transactions by other departments. 3.Audit of operations and ensure in accordance with policies, internal controls. 4.Report on excepti...

บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จำกัด
18 ก.ค. 62
20 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี และประสานงานจัดซื้อ
- ออกเอกสารใบเสร็จ ใบกำกับภาษี - จัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน จัดทำใบสำคัญรับเงิน - ทำใบแจ้งหนี้ ทำเช็คจ่าย ทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย - จัดทำรายงานภาษี เช่น ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก...

บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 22,000 ขึ้นไป หรือ ตามประสบการณ์ และ ตกลง
18 ก.ค. 62
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ