JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 56 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
1.ตรวจสอบความถูกต้องงานด้านบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 2สอบทานงานยื่นแบบเสียภาษีต่างๆ ที่บริษัทฯ มีหน้าที่นำส่ง 3.ติดตามและรายงานความเคลื่อนไหวตัวเลขทางบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเ...

บริษัท บัวไทยอุตสาหกรรม จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000-22,000 บาท
23 มี.ค. 62
2 . บัญชี
- รู้เรื่องภาษี / บัญชีโรงงงาน สำนักงาน.บัญชี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิทัศน์เฟอร์นิเจอร์
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-16,000
23 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1.คำนวนค่าจ้าง ค่าแรงและค่าใช้จ่ายต่างๆของฝ่ายการผลิต 2.จัดทำต้นทุนมาตรฐานประจำงวดและทำการวิเคราะห์เบื้องต้นเปรียบเทียบต้นทุนจรงกับต้นทุนมาตรฐาน 3.ดำเนินการจัดทำรายงานต้นทุนประจำเดือนให้ถูกต้อง ครบถ...

บริษัท ชัยชดา พลาสแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 62
4 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี และประสานงานจัดซื้อ
- ออกเอกสารใบเสร็จ ใบกำกับภาษี - จัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน จัดทำใบสำคัญรับเงิน - ทำใบแจ้งหนี้ ทำเช็คจ่าย ทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย - จัดทำรายงานภาษี เช่น ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก...

บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 22,000 ขึ้นไป หรือ ตามประสบการณ์ และ ตกลง
23 มี.ค. 62
5 . Accounting Officer (GL) ประจำสำนักงานใหญ่
- ตรวจสอบเอกสารบัญชีทั่วไป เช่นเอกสารเกี่ยวกับรายงานธนาคารต่างๆ ก่อนบันทึกบัญชี - บันทึกบัญชีรายการต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร - กระทบยอดบัญชีหมวดสินทรัพย์ และหมวดหนี้สิน - จัดทำร...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 62
6 . บัญชีสต๊อกรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการตรวจสอบระบบการทำงานของฝ่ายงานต่างๆ ตามนโยบายงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรักษาและพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทให้มีความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพ 2.ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายใ...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของชุดเอกสารรับ-จ่าย - ดูแลจัดการและจัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่นทำใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบสำคัญรับ-จ่าย บันทึกข้อมูลรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน - ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท - ดูงบการเงิน...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+incentive
23 มี.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- งานด้านบัญชีจ่าย - บันทึกด้านรายจ่าย ด้านสินค้าคงคลัง ด้านเจ้าหนี้การค้า และสินทรัพย์ - ประสานงานติดตาม และตรวจสอบเอกสารด้านรายจ่าย ด้านเจ้าหนี้การค้า ด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหม...

S.H.L. Parawood Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000
23 มี.ค. 62
9 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบและทำเอกสารจ่ายเจ้าหนี้-ลูกหนี้ -เปิด PO ใบเสนอราคา -ออกใบกำกับ ภาษีขายและวางบิล -ติดตามหนี้ และรับชำระหนี้ -บันทึกรายรับ-รายจ่าย สินค้า วัตถุดิบ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี.พี.พี รีไซเคิล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
10 . พนักงานบัญชี
FTN International Logistics ตำแหน่งพนักงานบัญชี - ตรวจสอบและทำเอกสารจ่ายเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายทุกประเภท - จัดทำรายงานเจ้าหนี้ทุกสิ้นรอบบัญชี - ออกใบกำกับภาษีขายและวางบิล/ทำภาษีขายภาษีหัก ณ ที่จ่า...

บริษัท ฟิวเจอร์นาว จำกัด
1 อัตรา
22 มี.ค. 62
11 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
งานบัญชี -ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมด -ทำสต็อกสินค้า -ทำบัญชีบริษัท ฯลฯ -ดูแลเอกสารพนักงานขาย

บริษัท แอล.เอ.บี. พลัส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง, ประสบการณ์
22 มี.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
-รายงานภาษีซื้อ-ขาย -จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย -จัดทำรายงานประจำเดือน -เช็คสต๊อกสินค้าประจำเดือน -วันหยุดประจำสัปดาห์ เป็นวันอาทิตย์ และวันเสาร์เว้นเสาร์

บริษัท ฮอกไกโด โมริโมโตะ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี - การบันทึกบัญชี - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบัญชี - ใช้โปรเเกรม Express ได้

บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
14 . พนักงานบัญชี
- ทำบัญชีด้านเจ้าหนี้(Payable&GL) - มีความรู้ด้านภาษีสรรพากร ภาษีหักณ.ที่จ่าย ยื่นแบบกรมสรรพกร - เคยทำงานด้านนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ - ติดต่อหน่วยราชการ

กลุ่มบริษัท C.A.P.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ + ประสบการณ์
22 มี.ค. 62
15 . พนักงานบัญชี
1.จัดทำรายละเอียดทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา 2.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 3.บันทึกบัญชี (สมุดรายวัน ซื้อ,ขาย,รับ,จ่าย,ทั่วไป) 4.จัดทำรายงานภาษีประจำเดือน (ภาษีซื้อ,ภาษีขาย,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย) 5.จ...

บริษัท บิซิเนส เซิร์ฟ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
22 มี.ค. 62
16 . Accounting Officer / เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารด้านจ่าย 2.จัดทำ ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 และ ภ.พ.30 3.จัดทำและสรุปค่าใช้จ่ายเซลส์ 4.จัดทำเอกสารวางบิล

บริษัท เทราไบร้ท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62

บริษัท เอส.เค.ชัวร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
22 มี.ค. 62
18 . Junior Accountant (สัญญาจ้าง 4 เดือน)
- จัดเตรียมเอกสารการจ่ายเงินแก่ supplier - จัดเตรียม invoice, bill-collection,และ A/R Aging - จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี - ประสานงานกับแผนกต่างๆภายในบริษัท - จัดการงานเอกสารอื่นๆ...

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 22,000
22 มี.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (TSRL)
- บันทึกรายการทางบัญชีประจำวัน - จัดเตรียม เเละตรวจสอบเอกสารทางบัญชี - จัดเตรียมรายงานประจำเดือน เเละเอกสารต่าง ๆ - ประสานงาน เเละติดตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 มี.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสาขารับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบรายงานรับชำระเงิน , BANK STATEMENT, ยอดเงินสดนำฝากธนาคาร และรายการรับชำระเงินเข้าบัญชีธนาคาร ว่าถูกต้องตรงกัน กับหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือไม่ 2.บันทึกยอดรับชำระในงบภายใน All in one รวมถึงรายละ...

Advice IT Infinite Co., Ltd
3 อัตรา
เงินเดือน 12,500-15,000 + ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
22 มี.ค. 62
 พบ 56 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ