JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 45 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี และประสานงานจัดซื้อ
- ออกเอกสารใบเสร็จ ใบกำกับภาษี - จัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน จัดทำใบสำคัญรับเงิน - ทำใบแจ้งหนี้ ทำเช็คจ่าย ทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย - จัดทำรายงานภาษี เช่น ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก...

บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 22,000 ขึ้นไป หรือ ตามประสบการณ์ และ ตกลง
20 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี (คลังสินค้า)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของชุดเอกสารรับ-จ่าย - ดูแลจัดการและจัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่นทำใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบสำคัญรับ-จ่าย บันทึกข้อมูลรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน - ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท - ดูงบการเงิน...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+incentive
20 มิ.ย. 62
3 . พนักงานบัญชี
รับและดำเนินการด้านเอกสารภายในเช่น ทำ เอกสารรายรับ รายจ่าย และ บัญชีทั่วไปของบริษัท เช่น ออกใบกำกับภาษี จัดทำวางบิล และ ตามเรื่องเก็บเงิน

Frameindex Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน (ประจำสำนักงานใหญ่บางบัวทอง)
1. ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลทรัพย์สินของบริษัท พร้อมทั้งบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักบัญชี 2. ติดต่อ ประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. รายงานผลการปฏิบัติให้แก่ผู้บังคับบัญชารับทราบ 4. ง...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
20 มิ.ย. 62
5 . พนักงานบัญชี
ทำหน้าที่ลงบัญชีภายใน บริษัท

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
6 . บัญชี,การเงิน,จัดซื้อ,เลขา
ดูแลเรื่องการเงิน,บัญชี,จัดซื้อวัสดุ ของบริษัท ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่การเงิน
*เจ้าหน้าที่การเงิน* รับเงินสด / เช็คจากลูกค้า ตรวจสอบเงินและเอกสารนำเงินเข้าธนาคาร ทำการบันทึกการรับเงินลงในทะเบียน จัดทำรายงานสรุปการรับเงิน ตรวจสอบข้อมูลวางบิลและส่งเอกสารใบวางบิล ออกเอกสารใบเส...

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
2 อัตรา
20 มิ.ย. 62
8 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบการลงบัญชี - รายรับ/รายจ่าย 2. ตรวจสอบ Stock สินค้า 3. ดูแลงานทางด้านภาษี ภงด.1,3,53 และ ภพ. 30 4. ยื่นแบบประกันสังคม 5. วางแผนภาษี ,วางแผนงานบัญชี 6. เปิดบิลขายในแต่ละวัน

บริษัท เมก้าคอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการบันทึก ควบคุมและตรวจนับทรัพย์สินของร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์ในแต่ล่ะสาขา ตามนโยบายของบริษัท เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดีและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - บันทึกบัญชีทรัพย์สินในระบบทะเบียนคุมสิน...

บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ติดตามและควบคุมการดำเนินงานทางบัญชีในแต่ละวัน - ตรวจสอบธุรกรรมรายวันอย่างถูกต้องและทันเวลา - ทบทวนและตรวจสอบความถูกต้อง และอนุมัติรายงานทางการเงินซึ่งรวมถึงงบดุลงบกำไรขาดทุนเพื่อตรวจสอบรายการที่ผิ...

บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด (ITG)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
11 . พนักงานบัญชี/สโตร์รับสมัครด่วน !
-ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชี (AR) เปิดบิลขาย-ใบกำกับภาษี -ดูแลรับผิดชอบงานด้านสโตร์ ตรวจสอบเอกสารการรับเข้า-เบิกจ่ายสินค้า -หรืองานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมายตามผู้บังคับบัญชา

บริษัท เค.โอ.ที จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 มิ.ย. 62
12 . พนักงานบัญชี (หญิง), พนักงานธุรการบัญชี(หญิง), ประสานงานขาย , ขาย รับสมัครด่วน !
- พนักงานบัญชี หญิง -พนักงานธุรการบัญชี หญิง จัดทำเอกสารบัญชีต่างๆ - พนักงานขาย , เจ้าหน้าที่ขาย โครงการi เสนอขายสินค้าแก่ลูกค้า และ/หรือ โครงการ - พนักงานประสานงานขาย ประสานงาน ผู้ผลิต ลูกค้า...

บริษัท วินน์ พีค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บัญชี 2, ธุรการบัญชี 2,,ประสานงานขาย 2 อัตรา , ขาย 2 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
13 . ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชี -บริหารงานทางด้านบัญชี และการวางระบบงานบัญชีเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ -ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน -ตรวจสอบการบันทึกบัญชีต่างๆ -สามารถปิดงบการเงินได้ -ตรวจสอบและค...

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี / Accounting Officer
1.บันทึกรายการบัญชีแยกตามประเภท 2.จัดทำเอกสารด้านบัญชีต่างๆ ทั้งด้านรับ/ด้านจ่าย 3.ติดตามเอกสารทางบัญชีให้ครบถ้วน 4.จัดทำรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม/ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5.งานด้านบัญชีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอ...

บริษัท สตาร์ส ไลน์ แบรนด์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000
20 มิ.ย. 62
15 . Accountant & Finance Officer
- Preparing financial reports, carrying out budgeting, financial planning and accounting - Coordinate and maintain of general ledger and accounts reconciliation - Prepare journal voucher and adjust...

M-Wave Marketing Co., Ltd.
1 อัตรา
20 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี / นักศึกษาฝีกงานด้านบัญชี
-ตรวจสอบเอกสาร บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ และทำเช็คจ่าย -ภาษีซื้อ ภพ 30 และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด 1 3 53 -ประทบยอด Statement -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท

บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
20 มิ.ย. 62
17 . AccountantUrgently Required !
1.Preparation and recording of transactions. 2.Check recorded transactions by other departments. 3.Audit of operations and ensure in accordance with policies, internal controls. 4.Report on excepti...

บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จำกัด
20 มิ.ย. 62
18 . Senior Accountant/ Accounting Supervisor
- Responsible for AR/AP and GL - Prepare invoice, receipts, tax invoices Bank reconciliation - Prepare monthly account reconciliations - Prepare daily, weekly and monthly report in AR/AP functions ...

Manpower Thailand Co., Ltd.
1 อัตรา
20 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี CN
1.ทำเอกสารวางบิลค่าพื้นที่ 2.ทำเอกสารวางบิลชดเชยค่าสินค้าต่างๆ 3.คีย์ข้อมูลใน EXCEL 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000
20 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฏิบัติงานบริษัทในเครือ)
- จัดทำบัญชีสต๊อก - สโตร์ ตรวจเช็คและตรวจนับสต๊อก - จัดทำ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีต่างๆ - จัดทำภาษีและยื่นภาษีต่างๆ - รับวางบิล - จัดเก็บเอกสารด้านบัญชีต่างๆ - ใช้งานระบบ Express - งานด้านสินเ...

บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 22,000 บาท
20 มิ.ย. 62
 พบ 45 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ