JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์
1. บริหารการสั่งซื้อ ตั้งราคาขาย และควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง 2. วิเคราะห์ วางแผน และกำหนดกลยุทธ์เชิงรุก เพื่อสร้างยอดขาย และกำไร 3. เจรจาต่อรองกับ Supplier ด้านสินค้า IT

Advice IT Infinite Co., Ltd
3 อัตรา
เงินเดือน 28,000
22 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ