JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้องานระบบรับสมัครด่วน !
- จัดหา,จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของงานระบบประกอบอาคาร - ตรวจสอบแบบและรายการคุณสมบัติของวัสดุ - คำนวณปริมาณงานและวัสดุที่ต้องสั่งซื้อและปริมาณราคางานระบบประกอบอาคารต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของบริ...

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตกลงกัน
19 ก.ค. 62
2 . จัดซื้อ-ก่อสร้าง
1. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การทำรายงานบัญชีให้ถูกต้อง 2. จัดทำและดูแล ตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ นำเสนอผู้บังคับบ...

บริษัท โอ.เอ็ม.โฮม แอนด์ดีไซน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์
19 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - ติดต่อ ประสานงาน การสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศ - สรุปรายงานการจัดซื้อต่างๆประจำเดือน - ติดต่อประสานกับฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับงานด้านจัดซื้อ ***โรงงานทำงา...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 16,500 - 19,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
19 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - ติดต่อ ประสานงาน การสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศ - สรุปรายงานการจัดซื้อต่างๆประจำเดือน - ติดต่อประสานกับฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับงานด้านจัดซื้อ ***โรงงานทำงา...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 16,500 - 19,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
19 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- วางแผนงานดำเนินการจัดซื้อสินค้า, ควบคุมยอดคงเหลือสินค้า, ต่อรองคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ - จัดทำและประสานงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง สินค้าและบริการต่าง ๆ - ดำเนินการพิจารณาใบขอซื้อ และคั...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
6 . Purchasing Officer (เจ้าหน้าที่จัดซื้อ)
จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รวมทั้งของพรีเมี่ยมให้กับต้นสังกัด และประสานงานเอกสารฝ่ายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าจัดซื้อ
1. ดูแลการสั่งซื้อวัตถุดิบ เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว และอื่นๆ 2. ดูแลการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ เครื่องปรุง เครื่องใช้สำนักงาน ผู้รับเหมา และอื่นๆ 2. พัฒนา Supplier เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว 3. สรรหา...

บริษัท บีเอ็ม พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
8 . Sourcing Officer
- ค้นหาผู้ขายรายใหม่ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขของบริษัท และบันทึกข้อมูลในงานจัดซื้อ - ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล ของผู้ขายก่อนบรรจุเป็น Vendor List - ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการของผู้ขายและผู้...

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ( สาขาไทรน้อย )รับสมัครด่วน !
ออกพื้นที่เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบ เช่น ถั่วเหลือง,ถั่วเขียว,ถั่วลิสง,งาดำ,งาขาว ฯลฯ

บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
10 . พนักงานจัดซื้อ
1.จัดเอกสารสอบราคา 2.ส่งสอบถามราคา และติดตามใบเสนอราคา 3.ลงตารางเปรียบเทียบราคา 4.จัดทำเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุ 5.สรรหา แหล่งซื้อ-ขาย, ผู้ผลิต, ผู้จำหน่าย

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
19 ก.ค. 62
11 . พนักงานจัดซื้อ (บริษัทในเครือ)ชายรับสมัครด่วน !
- จัดหา- จัดซื้อ -จัดจ้าง ให้ได้ตามมาตราฐานตามที่กำหนด - ดำเนินการตามเอกสารในระบบงานจัดซื้อตามนโยบาย - ติดต่อ Supplier ต่างๆได้ / มีความสามารถเจรจาต่อรองได้ดี - รายงานการเปรียบเทียบแต่ละที่ - อื่น...

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์ความสามารถ
19 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (โรงงานปากเกร็ด)Urgently Required !
Purchase & Sourcing the local material at the right quality, quantity, time & price. Coordinate with related in order to get the quality material and on time delivery.

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1. วางระเบียบการจัดซื้อและปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ 2. สำรวจ เปรียบเทียบราคาสินค้าที่ได้รับการอนุมัติให้สั่งซื้อ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 3. จัดซื้อ...

บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร์ไท้ซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.วางแผนความต้องการสินค้าและออกใบสั่งซื้อเพื่อสั่งซื้อสินค้า 2.ต่อรองรายละเอียดในข้อตกลงการจัดซื้อกับทางบริษัทเจ้าของสินค้าเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด 3.จัดทำตารางการสั่งซื้อสินค้าเพื่อควบคุมปริมาณสิ...

บริษัท เอ ดีไซน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000
18 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสาร ดูแลจัดเก็บเอกสารภายในองค์กร 2.เจรจาต่อรองราคากับ Suppliers เพื่อทำการเปรียบเทียบ Spec ความถูกต้องเหมาะสมและดูแลราคาเพื่อ Save Cost. 3.ตรวจสอบมาตรฐานการจัดจ้าง รวมถึงระยะเวลาในการผลิ...

บริษัท เจริญกิจจงเสถียร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
16 . Buyer / Buyer Manager (เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ)รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ บริหารยอดขาย ผลกำไรราย MC และ Inventory ที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี และติดตามให้เป็นไปตามแผนงานที่จัดทำขึ้น 3. ดูแลการบริหารสินค้า, เจรจาต่อรอง ...

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
8 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
17 . จนท.จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- จัดซื้อ จัดหาสินค้า เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆตามความต้องการของหน่วยงานได้ถูกต้อง ทันเวลา - วางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบการรับ - ส่ง สินค้า รวมถึงการส่งมอบสินค้...

บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- เทียบรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อสิ้นค้าในรายการต่างๆ ให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด - เรียบรวมรายละเอียดข้อมูลการในการซื้อสินค้า และประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อสั่งซื้อสินค้าได้ถูกต้องและเพียงพอ

บริษัท ลัคกี้สตาร์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก (แผนกจัดซื้อ)
1. ทำการสั่งซื้อวัตถุดิบ/วัสดุการบรรจุที่ใช้ในการผลิตสินค้า 2. ทำการสั่งซื้ออุปกรณ์/ของใช้สิ้นเปลื่อง ที่ใช้ภายในบริษัทและส่งออกไปต่างประเทศ 3. ติดต่อประสานงานและทำการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายทั้งภาย...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อภายในประเทศ
1. ประสานงานกับผู้ขอซื้อภายในบริษัท 2. ประสานงานหาผู้ขายภายนอกบริษัท 3. จัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ขอซื้อ 4. ควบคุมสต๊อคเครื่องใช้สำนักงาน 5. สรุปยอด P/R และ P/O ประจำเดือน

บริษัท ด็อทแบมบู (กรุงเทพ) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000+++
17 ก.ค. 62
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ