JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการบริหารงานอาคาร ประจำสาขาอาคารรัตนาธิเบศ
- ติดต่อประสานงานกับส่วนงานต่างๆภายในบริษัท - ติดต่อประสานงานกับบริษัทภายนอก เช่น ผู้รับเหมางานซ่อมแซม,ตกแต่ง - ปรับปรุง - ควบคุมดูแลงานซ่อมแซมต่างๆ,งานตกแต่ง - ปรับปรุงของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนงาน...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดซื้อต่างประเทศ
จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อและการนำเข้า รวมถึงประสานงาน Shipping ตลอดจนเอกสารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ เอกสารองค์การอาหารและยา,ตรวจเช็คเอกสารนำเข้า Invoice,Packing List,Form ลดภาษีต่างๆ ต...

บริษัท อินเตอร์ บิวตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-26,000
18 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุมการบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ - จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ออกจดหมายติดต่อราชการ รวมถึงการบริหารสัญญาต่างๆของโครงกา...

บริษัท ศรีชลธร จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (ประจำสำนักงานใหญ่)
-ติดต่อประสานงานราชการกับราชการส่วนท้องถิ่น, กรมโรงงาน,กระทรวงอุตสาหกรรม ในเรื่องการขออนุญาตต่างๆ ,การต่อใบอนุญาต

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
17 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
-ทำงานจันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 -ประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ดิน เทศบาล อำเภอ ไฟฟ้า-ประปา เพื่อขออนญาตก่อสร้าง ขอออกโฉนด ขอน้ำ-ไฟ -ประสานงานทั่วไป ประสานงานชุมชนบริเวณข้างเคียง(งานก...

บริษัท วิถีไทย เรียลเอสเตท จำกัด
1-2 อัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000
17 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่สาธารณูปโภค
1.ติดต่อเช่าที่ดินเพื่อทำที่พักคนงาน 2.ขออนุญาตติดตั้งไฟ , น้ำประปา (ชั่วคราว/ถาวร) 3.ขอสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในโครงการ 4.ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5.จัดทำสัญญาค่าเช่า...

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
17 ส.ค. 62

บริษัท ศรีอาภา ธำรงค์ จำกัด
2 อัตรา
17 ส.ค. 62
8 . ผู้ช่วยสำนักงาน/ Office Assistant
-ติดต่อ/ประสานงานกับผู้ผลิต(supplier) ของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี - ติดต่อกับหน่วยงานราชการ เช่น ประกันสังคม, ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง, สรรพากร, เจ้าหน้าที่ธนาคาร - จัดทำเอกสารต่างๆได้อย่างมีความรอบคอบ

บริษัท เจริญสุขสวัสดิ์ แอสเซท จำกัด
แล้วแต่ตกลง
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
16 ส.ค. 62
9 . พนักงานประเมินราคาตัวถังและสีรับสมัครด่วน !
1. จัดทำใบเสนอราคาค่าซ่อมตามรายการความเสียหาย 2. เปิดเอกสารการสั่งซ่อมและสั่งอะไหล่ ส่งใบสั่งซ่อมและส่งรถเข้าใน LINE 3. โทรแจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าเพื่อนัดหมายเข้าซ่อมและบันทึก BOOKING 4. โทรสอบถา...

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
1 อัตรา ( แจ้งวัฒนะ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท ฯ
16 ส.ค. 62
10 . ฝ่ายประสานงาน (Customer Relation Executive)
- CRE(Customer Relation Executive) ท่านคือตัวแทนของบริษัทและตัวแทนของลูกค้า - ทำนหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างความต้องการของลูกค้า และนำไปขับเคลือนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี - ท่านจะประสานงานร่วมกับ สถาปนิก...

MIKA GROUP CO., LTD.
3 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - Up ตามประกายที่ฉายออกมา
16 ส.ค. 62
11 . ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานจีน/เลขานุการ
1. เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างคนไทยและจีน ประสานงานทั้งภายนอกและภายในองค์กร 2. จัดทำ และตรวจสอบ เอกสารต่างๆ 3. ล่ามและแปลเอกสาร 4. สอนภาษาจีนให้แก่ผู้บริหาร 5. ติดตามผู้บริหารในการเจรจางาน ธุ...

บริษัท ซัคเซสอินเตอร์เอ็ดเทรน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000
15 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่จัด-แพ็คสินค้า
• จัดเตรียมสินค้าตามอินวอยซ์ • ทำงานให้ครบ 8 ชั่วโมง สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงาน ตามที่บริษัทกำหนดได้ • ตรวจสอบความถูกต้องในการรับสินค้า ตามใบสั่งซื้อ • สามารถอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อการจัดแยกสินค้าไ...

Mechworth Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000
15 ส.ค. 62
13 . ธุรการประสานงานโครงการ
1. ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในองค์กร และ ภายนอกองค์กร 2. จัดทำเอกสารต่าง ๆ และ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิทัศน์เฟอร์นิเจอร์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ส.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสาขา
- รับแจ้งปัญหาจากสาขา ประเมินและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับสาขาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดการเรื่องการให้เช่าพื้นที่หน้าร้านและสาขา - ทำสัญญาให้เช่า...

บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-16,000
13 ส.ค. 62
15 . Project Coordinator
1. ดูแล ประสานงานติดต่อภายในและนอกองค์กร 2. บริหารงานโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ 3. วางแผนงานโครงการ จัดการบริหารค่าใช้จ่ายภายในโครงการ 4. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
13 ส.ค. 62
16 . ธุรการประสานงาน
- ทำหน้าที่ประสานงานติดต่อกับลูกค้า แจ้งงานจากลูกค้า - ทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า - ติดต่อประสานงานและเดินเอกสารภายในองค์กร - ทำใบเบิกของสินค้า - ดูแลรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย และอื่นๆ

TK Telecom & Network Supply Co., Ltd.
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ส.ค. 62
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ