เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 81 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin Sales)
- ใช้ Social Media เช่น Facebook, Line โพสข่าวสารและตอบคำถามลูกค้า - จัดทำเอกสารระบบงานคุณภาพ

บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000
21 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา
- ตรวจเช็คสินค้า ไอที เครื่องใช้ไฟฟ้า สภาพความเรียบร้อย การใช้งานของสินค้า - ทำสัญญา - ทำประวัติลูกค้า - จัดเก็บสินค้าเข้าคลัง - รับสินค้านอกสถานที่ * ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจะผ่านการอบรมการทำง...

ช้างน้อยพาวน์ช็อป
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท - 15,000 บาท
21 พ.ย. 61
3 . Senior Programmer and Programmer
- วิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ - ทำการวิเคราะห์และแจ้งแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับ End User ในแนวทางที่ถูกต้อง - พัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ - พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ Jav...

บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ความสามารถ
21 พ.ย. 61
4 . ช่างซ่อม Mainboard (นนทบุรี)รับสมัครด่วน !
ดูแลจัดการ ซ่อมแซม Notebook และ Smartphone จัดการระบบอะไหล่

บริษัท ฟิวเจอร์อิเล็คโทรนิคส์ เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท
21 พ.ย. 61
5 . โปรแกรมเมอร์ (R&D)รับสมัครด่วน !
• มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การทำงาน • ปฏิบัติตนภายใต้นโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด • ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานร่วมกันทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงานเป...

บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2 อัตรา (ประจำ และ outsource)
เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้
21 พ.ย. 61
6 . Sales Engineer
- รับข้อมูลความต้องการจากลูกค้า และจัดทำใบเสนอราคา - วางแผนงานขาย นำเสนอขายสินค้า และ Solution ตามความต้องการของลุกค้า - ออกเยี่ยมเยียนพบปะลูกค้า Focus Account & General Account อย่างสม่ำเสมอ - สืบ...

บริษัท ดับบลิวเจเทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 18,000 up + Commission
21 พ.ย. 61
7 . Software Engineer
รายละเอียดงาน - เขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ หรือ image processing หรือ micro controller - Support User แก้ปัญหาระบบเบื้องต้น - ออกไปทำงานต่างจังหวัดได้ เป็นบางครั้ง - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท ดับบลิวเจเทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 19,000 - 25,000
21 พ.ย. 61
8 . Online Marketing Executiveรับสมัครด่วน !
- วางแผนและดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายและเครื่องมือชี้วัดผลการดำเนินงานรายเดือนร่วมกับทีมขาย เช่น จำนวนยอดขาย กำไร จำนวนลูกค้า ความพึงพอใจลูกค้า - วางแผน ดำเนินงาน ติดต่อลูกค้า ผ่านกระบวนการของ Fac...

SIAM NETWORK & COMPUTER Co., Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
21 พ.ย. 61
9 . System Engineerรับสมัครด่วน !
- วางแผนและทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ - ทำให้ลูกค้าพึงพอใจในงานบริการ - ออกแบบระบบ นำเสนอ ติดตั้ง และให้คำปรึกษากับลูกค้า - รับผิดชอบดูแลแก้ไขปัญหางานด้านเทคนิคทั้งหมดตามกำหนดเวลา - ฝึกอ...

SIAM NETWORK & COMPUTER Co., Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000
21 พ.ย. 61
10 . Sales & Marketing Manager
-วางแผนและดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายและเครื่องมือชี้วัดผลการดำเนินงานรายเดือนของทีม Sales & Marketing เช่น จำนวนยอดขาย กำไร ความพึงพอใจลูกค้า - สรุปรายงานรายสัปดาห์และรายเดือน เช่น Sales Pipeline ,...

SIAM NETWORK & COMPUTER Co., Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000–50,000 Baht
21 พ.ย. 61
11 . Sales Executiveรับสมัครด่วน !
- วางแผนและดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายและเครื่องมือชี้วัดผลการดำเนินงานรายเดือน เช่น จำนวนยอดขาย กำไร จำนวนลูกค้า ความพึงพอใจลูกค้า - ขยายและพัฒนาพันธมิตรธุรกิจใหม่และกลุ่มผู้ใช้ในสถาบันการศึกษา,บริษ...

SIAM NETWORK & COMPUTER Co., Ltd
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 – 30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
21 พ.ย. 61
12 . Sales Admin
•วางแผนกับทีมขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น ยอดขาย จำนวนลูกค้า •สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า •ทำเอกสารและประสานการขาย ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ การจัดส่ง และการชำระเงิน และติดตามงานด้านขายและเอกสารต่างๆ...

SIAM NETWORK & COMPUTER Co., Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000
21 พ.ย. 61
13 . ช่างบริการและซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
-รับเรื่องและแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานระบบ Hardware / Software -งาน Support ด้านเทคนิค แก้ไขปัญหาด้านเทคนิค -แปลจัดทำคู่มือการใช้งาน,แปล สเปค,User manual ,Catalog -ทดสอบระบบ และศึกษาการทำงานของระบบผลิตภ...

Dolly Solutions Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
21 พ.ย. 61
14 . Programmer C# .NET or PHP or Mobile Application (iOS - Android - Hybrid)
(Team Leader) Responsibilities Create an inspiring team environment with an open communication culture, delegate tasks and set deadlines, motivate team members, listen to team members’ feedback and re...

บริษัท ไอบิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
21 พ.ย. 61
15 . Sale
- วิเคราะห์ลูกค้า ยอดขาย และจัดทำแผนรายเดือน - จัดทำเอกสาร,ใบเสนอราคา พร้อมนำสินค้าตัวอย่างให้กับลูกค้า เพื่อพิจารณาสั่งซื้อ - งานบริการ และดูแลลูกค้าหลังการขาย เช่น การรับคืนสินค้า การจัดส่...

บริษัท ไอดู สแควร์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน รวมประมาณ 25,000
21 พ.ย. 61
16 . Digital Marketing Business Analyst
ดูและ การตลาดออนไลน์ eCommerce วางแผนการตลาด ออกแบบ Content Digital Marketing ดูแลลูกค้ากลุ่ม ตลาดออนไลน์

บริษัท ซีเนท ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน 20,000-150,000
21 พ.ย. 61
17 . Tester
- ทดสอบการใช้งานระบบ - eCommerce Platform - Web Application - Mobile Application - เขียน Test Case

บริษัท ซีเนท ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 20k +++
21 พ.ย. 61
18 . Programmer
1.JaveScript Frontend Developer 2.JaveScript Backtend Developer 3.Android Developer 4.C# Backend Developer 5.UX/UI Web Mobile Designer

บริษัท ซีเนท ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน 30K ++ 100K
21 พ.ย. 61
19 . Accountant
1. ควบคุมการออกเอกสารให้ลูกค้า 2. การบันทึกบัญชีด้านรับชำระเงินและควบคุมบัญชีลูกหนี้ 3. การจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้องเพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุมและบันทึกบัญชีการจ่ายเงินสด...

บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 พ.ย. 61
20 . Sr.Network Engineer - แจ้งวัฒนะ/เมืองทองธานีUrgently Required !
Responsibility - Support all network requests including Implement and Operation - Be Tier1 Network Operation Support including - Network Troubleshooting - Network Performance Tuning - Network Cap...

Dimension Data (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 พ.ย. 61
 พบ 81 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ