JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Electrical Engineerรับสมัครด่วน !
1. ถอดปริมาณวัสดุงาน 2. แก้ไขแบบงาน 3. ควบคุมงานก่อสร้าง / งานปรับปรุงอาคาร ให้เป็นไปตามแผนงาน 4. ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา 5. ติดต่อประสานงานกับ Owner 6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท ยูนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ซี เซอร์วิส จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 30,000 - 35,000 บาท
18 ก.ค. 62
2 . Senior Civil Engineerรับสมัครด่วน !
1. ถอดปริมาณวัสดุงาน 2. การออกแบบและแก้ไขแบบงาน 3. ควบคุมงานก่อสร้าง / งานปรับปรุงอาคาร ให้เป็นไปตามแผนงาน 4. ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา 5. ติดต่อประสานงานกับ Owner 6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก...

บริษัท ยูนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ซี เซอร์วิส จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 45,000 - 65,000 บาท
18 ก.ค. 62
3 . ธุรการ
1. จัดเรียงเอกสร 2. คีย์ข้อมูล 3. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ก.ค. 62
4 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 2.เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้ 3. โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า 4. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามา...

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
30 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือนประจำ, คอมมิชชั่น, เงินรางวัล,โบนัสประจำปี, สัมมนาประจำปี
18 ก.ค. 62
5 . Business Analyst
วิเคราะห์ภาพธุรกิจ สินค้า ตลาด ราคา และคู่แข่ง วางแผน วาง workflow ให้ operation มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำ project business management จัดทำ Research จัดทำ Marketing Plan ตามความต้องการของลูกค้า

TS Corp Group Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี (บางบัวทอง ทำงานวันจันทร์-เสาร์)
วันและเวลาทำงาน จันทร์-เสาร์ (8:00-17:00) รายละเอียดงาน - ดูแลบัญชีทั่วไปของบริษัท - ภาษี ซื้อ-ขาย - ทำเอกสารบัญชี - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Scaleup Consulting.Co., LTD.
เงินเดือน 18,000-25,000
18 ก.ค. 62
7 . นักผังเมือง
- นักผังเมือง/นักออกแบบชุมชนเมือง (มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป) - จัดทำรายงานและประสานงานร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง

Better Space Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
8 . พนักงานขับรถ
1. ขับรถรับส่งผู้บริหาร / พนักงาน 2. ดูแลความเรียบร้อยของรถยนต์ 3. ขับรถรับส่งเอกสาร / ซื้อของ หรือ รับเช็ค วางบิล ตามจำเป็น 4. สามารถทำงานนอกเวลา หรือ เดินทางต่างจังหวัด ได้ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รั...

บริษัท ฟู้ด เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
9 . Civil Engineer (หลายอัตรา)
- ศึกษาออกแบบงานด้านโยธาของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด (TOR) - ออกแบบงานโยธา ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและถูกต้องตามข้อกำหนดและกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำ Specification Bill of Quantities, Co...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 30,000-45,000
18 ก.ค. 62

บริษัท นูแมพ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
18 ก.ค. 62
11 . Call Center (เร่งรัดหนี้สิน)รับสมัครด่วน !
ติดตามค่างวด รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล

บริษัท โนเบิล ซอฟท์ จำกัด
100 กว่าอัตรา
เงินเดือน 9,750+คอมมิชชั่น
18 ก.ค. 62
12 . พนักงานธุรการ
- ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด
17 ก.ค. 62

บริษัท อีดีเอ็มเอ แม็กซ์คอน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
14 . วิศวกรงานระบบ ( ประจำออฟฟิศเมืองทองธานี )
1.ออกแบบ คำนวณ และวิเคราะห์การออกแบบระบบสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐานตามหลักมาตรฐานวิศวกรรม และตามความเหมาะสมของโครงการ 2.ปรับปรุงและแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการออกแบบ เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมอย่างต...

บริษัท อีดีเอ็มเอ แม็กซ์คอน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
15 . วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและตรวจสอบ วางแผนการบริหารควบคุมงานก่อสร้าง ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ 2. ดูแลและตรวจสอบงาน Shop Drawing, As Built Drawing, Material, ความปลอดภัย, งานเพิ่ม-ลด 3. ตรวจสอบ และติดตามรายง...

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
16 . ที่ปรึกษาด้านการเงิน (Financial adviser)
-ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินแก่ลูกค้า -สร้างแผนทางการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า -ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท -ขยายฐานลูกค้า ให้...

บริษัท จีพี กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน 15,000-150,000 (เงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์)
16 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและให้บริการฝึกอบรม (Sales & Customer Service Associate)
- ติดต่อฝ่ายฝึกอบรมเพื่อนำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมให้กลุ่มเป้าหมายผ่านทางโทรศัพท์ หรือบางครั้งจำเป็นต้องมีการเข้าพบเพื่อนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติม - ส่งข้อมูล สื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งติดตา...

บริษัท เดอะ บริดจ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน (ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป)
16 ก.ค. 62
18 . ธุรการบัญชี
จัดทำดูแลการเงินและบัญชี ภงด1,3,53 เงินเดือน ประกันสังคม บัญชีด้านรับและด้านจ่าย ออกใบเสร็จรับเงิน รับเช็ค วางบิล ตรวจ statement ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและบุคลากรในองกรณ์ ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์...

บริษัท คิว เอส จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
15 ก.ค. 62

บริษัท สต๊าฟฟิ่งซัคเซส จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 100,000
15 ก.ค. 62
20 . QS Senior Cost Engineer
1.วางแผน จัดทำถอดแบบและประมาณราคาแต่ละโครงการให้ได้คุณภาพและอยู่ภายนใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ 2.วางแผน จัดทำ Budget&Cost Control ของโครงการ 3.วางแผนจัดทำ ประมาณราคางานก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลง(งานเพิ...

บริษัท คอสท์ แพลน จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ก.ค. 62
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ