JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรสำรวจปริมาณงานและราคา เครื่องกล รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - การประมาณการสำหรับการวางแผนงบประมาณเบื้องต้น ( Cost plan ) - ประสานงานในการถาม - ตอบ จากผู้เข้าร่วมประกวดราคา - จัดทำ BOQ และราคากลาง - ...

บริษัท ควอนติตี้ เซอร์เวย์อิ้ง แอนด์ คอสท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
2 . Piping Engineer
1. ถอดปริมาณวัสดุงาน 2. เขียนแบบงานและรายละเอียดส่วนประกอบของโครงการ 3. แก้ไขแบบงาน 4. ควบคุมงานก่อสร้าง / งานปรับปรุงอาคาร ให้เป็นไปตามแผนงาน 5. ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา 6. ติดต่อประสานงานกับ...

บริษัท ยูนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ซี เซอร์วิส จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
19 มิ.ย. 62
3 . Electrical Engineerรับสมัครด่วน !
1. ถอดปริมาณวัสดุงาน 2. แก้ไขแบบงาน 3. ควบคุมงานก่อสร้าง / งานปรับปรุงอาคาร ให้เป็นไปตามแผนงาน 4. ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา 5. ติดต่อประสานงานกับ Owner 6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท ยูนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ซี เซอร์วิส จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
19 มิ.ย. 62
4 . ธุรการ
1. จัดเรียงเอกสร 2. คีย์ข้อมูล 3. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62
5 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 2.เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้ 3. โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า 4. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามา...

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
30 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือนประจำ, คอมมิชชั่น, เงินรางวัล,โบนัสประจำปี, สัมมนาประจำปี
19 มิ.ย. 62
6 . VIDEO & Photographer
- ถ่ายภาพและสามารถใช้กล้องได้อย่างชำนาญ - ถ่ายวีดีโอ และตัดต่อได้ในระดับดี (ไม่เอาพอได้เน้นงานตัดต่อ) - ทำกราฟิกออกแบบartwork โลโก้ และpackagingได้ จะพิจารณาเป็ฯพิเศษ - ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ตา...

TS Corp Group Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
19 มิ.ย. 62
7 . Civil Engineer (หลายอัตรา)
- ศึกษาออกแบบงานด้านโยธาของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด (TOR) - ออกแบบงานโยธา ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและถูกต้องตามข้อกำหนดและกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำ Specification Bill of Quantities, Co...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 30,000-45,000
19 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี (นนทบุรี บางบัวทอง จันทร์-เสาร์)
- จัดเตรียมเอกสารวางบิล - จัดทำบัญชีทั่วไป, บัญชีเจ้าหนี้, บัญชีลูกหนี้ - บันทึกบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - กระทบยอดบัญชีที่เกี่ยวข้อง - วันและเวลาทำงาน จันทร์-เสาร์ (8:00-17:00)

Scaleup Consulting.Co., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000
19 มิ.ย. 62
9 . Call Center (เร่งรัดหนี้สิน)รับสมัครด่วน !
ติดตามค่างวด รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล

บริษัท โนเบิล ซอฟท์ จำกัด
100 กว่าอัตรา
เงินเดือน 9,750+คอมมิชชั่น
19 มิ.ย. 62
10 . Programmer
- พัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า - ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ผู้ใช้งานโปรแแกรม - พัฒนาและดูแลระบบ ตามที่ได้รับมอบหมาบ

บริษัท ทีซีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62

บริษัท อีดีเอ็มเอ แม็กซ์คอน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
12 . วิศวกรงานระบบไฟฟ้า ( ประจำออฟฟิศเมืองทองธานี )
1.ออกแบบ คำนวณ และวิเคราะห์การออกแบบระบบไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานตามหลักมาตรฐานวิศวกรรม และตามความเหมาะสมของโครงการ 2.ปรับปรุงและแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการออกแบบระบบไฟฟ้า เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมอ...

บริษัท อีดีเอ็มเอ แม็กซ์คอน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าภาคสนาม
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวอล้อมที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
14 . QS Senior Cost Engineer
1.วางแผน จัดทำถอดแบบและประมาณราคาแต่ละโครงการให้ได้คุณภาพและอยู่ภายนใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ 2.วางแผน จัดทำ Budget&Cost Control ของโครงการ 3.วางแผนจัดทำ ประมาณราคางานก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลง(งานเพิ...

บริษัท คอสท์ แพลน จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มิ.ย. 62
15 . ฺBudget&BOQ QS Manager
1.วางแผน ดูแล จัดทำ งบประมาณ BOQ,Pre-Tender ของงานก่อสร้างทั้งหมด 2.วางแผนวิเคราะห์ตรวจสอบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสำหรับงบประมาณ BOQ และ Pre-Tender 3.วางแผนวิเคราะห์ ตรวจสอบปัญหาในงบประมาณ BOQ และ Pre...

บริษัท คอสท์ แพลน จำกัด
1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มิ.ย. 62
16 . พนักงานฝ่ายขาย
- วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่ เพื่อเสนอขายด้านบริการของบริษัท - ติดต่อประสานงานระหว่าง ลูกค้าและฝ่ายอื่นๆในบริษัท - ร่วมเสนอแนวทางในการนำเสนองาน พร้อมดูแลแก้ไขปัญหาให้กับทางบริษัท ...

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
17 . ที่ปรึกษาด้านการเงิน (Financial adviser)
-ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินแก่ลูกค้า -สร้างแผนทางการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า -ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท -ขยายฐานลูกค้า ให้...

บริษัท จีพี กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน 15,000-150,000 (เงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์)
18 มิ.ย. 62
18 . เลขาประสานงานฝ่ายขาย
- ประสานงานฝ่ายขาย - คีย์ข้อมูลจัดทำเอกสาร - สนับสนุนความสะดวกสบายแก่ฝ่ายขาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงละออ
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
18 มิ.ย. 62
19 . วิศวกรโยธา และวิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. ประเมินราคา จัดทำงบประมาณ ต้นทุนของงาน 2. ติดต่อและประสานงานกับผู้รับเหมา 3. ขอราคา Supplier เปรียบเทียบราคาให้ตรงตาม Spec และลงราคาใน BOQ 4. เปรียบเทียบราคากับผู้รับเหมา วิเคราะห์ราคา (ซึ่งต้อ...

บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62

บริษัท สต๊าฟฟิ่งซัคเซส จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 100,000
17 มิ.ย. 62
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ