JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1.คำนวนค่าจ้าง ค่าแรงและค่าใช้จ่ายต่างๆของฝ่ายการผลิต 2.จัดทำต้นทุนมาตรฐานประจำงวดและทำการวิเคราะห์เบื้องต้นเปรียบเทียบต้นทุนจรงกับต้นทุนมาตรฐาน 3.ดำเนินการจัดทำรายงานต้นทุนประจำเดือนให้ถูกต้อง ครบถ...

บริษัท ชัยชดา พลาสแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุง
1. ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ปะปา อาคารสำนักงาน 2. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ชัยชดา พลาสแพค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1.ประสานงานรับเรื่องระหว่างค้า-ฝ่ายโรงงาน-ฝ่ายขาย 2.ติดตามสถานะงานของลูกค้า 3.จัดทำรายงานและเอกสารเกี่ยวกับการขาย 4.จัดเก็บเอกสารของฝ่ายขาย 5.ช่วยดุแล รับผิดชอบงานภายในฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย 6.ง...

บริษัท ชัยชดา พลาสแพค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภั...

บริษัท ชัยชดา พลาสแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 62
5 . ช่างเทคนิค
รายละเอียดของงาน 1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน 2. จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3. ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร 4. เข้าตรวจสอบรักษาบำรุงเครื่องจักร ตามแผนการซ่...

บริษัท ชัยชดา พลาสแพค จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 62
6 . หัวหน้าแผนกการผลิต
1.วางแผนงานในแผนกเพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์/เป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2.ควบคุมผลผลิต ลดของเสียให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3.ควบคุมการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพตามที่กำหนด 4.ควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุ...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 up (ตามตกลง/ตามประสบการณ์)
23 มี.ค. 62

S.S. 14 CO., LTD.
2 อัตรา
22 มี.ค. 62
8 . ธุรการ
ความรับผิดชอบ -ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสารและติดต่อประสานงานภายในและภายนอก -รับผิดชอบงานธุรการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดการเอกสารต่างๆ -คีย์ข้อมูล การสั่งซื้อสั่งขายได้ ฯลฯ -รับผิดชอบงานด้านฝ่...

P-far (Thailand) Co.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000
21 มี.ค. 62
9 . sale
-เซลล์ขาย กรุงเทพ และปริมณฑล พี-ฟาร์ (ประเทศไทย) จำกัด บรรจุภัณฑ์กระดาษ อาหาร และกล่องเบเกอรี่ รายละเอียดงาน -เสนอขายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่าย และร่วมกับตัวแทนจำหน่าย food packagingในการ----ขายสิน...

P-far (Thailand) Co.,LTD.
เงินเดือน 10,000+ commission
21 มี.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ประสานงานขาย / ธุรการทั่วไป
1.จัดทำเอกสารขอซื้อ/ขอราคาสินค้า 2.จัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบและอุปกรณ์ ตามรายการขอซื้อ และที่ได้รับมอบหมาย 3.ตรวจสอบเอกสารในการขอซื้อ PR และจัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ PO 4.ตรวจสอบราคาพร้อมเจรจาต่อรองกับผู้...

บริษัท เอส เอ็น พี เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มี.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ IT Helpdesk /Support
1.ดูแลรายการอุปกรณ์ IT (Server,Network,PC,POS,Printer,CCTV) รวมทั้งSoftware ใช้งานที่เกี่ยวข้องในบริษัท 2.สำรวจปัญหาการใช้งานและความต้องการใช้งานอุปกรณ์ใหม่หรือทดแทนและจัดทำข้อกำหนดอุปกรณ์ที่ต้องการเ...

บริษัท เอส เอ็น พี เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มี.ค. 62
12 . พนักงานขายหน้าร้าน+บริการลูกค้า
ทำงานขายหน้าร้าน+ตอบแชทลูกผ่านเฟสบุ๊ค ทำสรุปยอดประจำวัน นำเสนอสินค้าขายให้แก่ลูกค้า ทำใบเสนอราคา ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท

บริษัท บราเธอร์ แอนด์ บราเธอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-14,000
20 มี.ค. 62
13 . ช่างเทคนิค, วิศวกรบริการ
- ดูแลงานติดตั้ง. บริการงานซ่อมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ - ให้คำปรีกษา และแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เวลาทำการ : 5 วัน ต่อสัปดาห์

บริษัท ไวส์บิส (ประเทศไทย) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
1.รับข้อมูลจากฝ่ายขายและฝ่ายบริหารเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า 2.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 3.สามารถติดต่อประสานงานและเจรจากับผู้ผลิตแม่พิมพ์ ( Mold Maker ) 4.ดำเนินการทดลองและท...

บริษัท วี.พี.โอ. (1991) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 มี.ค. 62
15 . Safety
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภ...

บริษัท เจ ที แพ็ค ออฟ ฟู๊ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทหรือประสบการณ์ทำงาน
18 มี.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อฝ่ายต่างประเทศ
- ทราบขั้นตอนและเอกสารการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นอย่างดี - ทำ Invoice, packing list, ติดต่อประสานงานกับ forwarder ในการนำสินค้าเข้า, ตรวจสอบใบขนขาเข้า, ทำรายงานขอคืออากร 19 ทวิส่งกรมศุลกากร, โอนเงินต่...

บริษัท เอส.เค.พี.อินเตอร์แพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ