JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 84 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการประสานงาน
-ติดต่อประสานงานระหว่างองค์กร -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง -ดูแลและจัดการงานทั่วไป -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ริชเชส ออฟ พาราไดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000-15,000 บาท
24 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ
ติดต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประสานงานเก็บแบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่เข้าร่วมกับบริษัทฯ

บริษัท ริชเชส ออฟ พาราไดส์ จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน 13,000-20,000 บาท
24 เม.ย. 62
3 . ผู้จัดการฝึกหัด
-ดูแลและจัดการบริหารบุคลากรภายในองค์กร -ดูแลและจัดการงานทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้อง -วางแผนและพัฒนาธุรกิจภายในกิจการ

บริษัท ริชเชส ออฟ พาราไดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000-30,000 บาท
24 เม.ย. 62
4 . พนง.ขับรถส่วนกลาง(ประกันสังคม สนญ.กระทรวงสาธารณะสุข) รับสมัครด่วน !
- ขับรถพา จนท. ไปตามสถานที่ ที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลรักษา ความสะอาด ทั้งภายในและภายนอกรถยนต์

บริษัท สยามราชธานี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 10,000 บ. เบี้ยขยัน 500
24 เม.ย. 62
5 . พนักงานธุรการ ประจำจังหวัดนนทบุรีรับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลงาน ,ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล ทำงาน จันทร์ - ศุกร์

บริษัท สยามราชธานี จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000 บาท
24 เม.ย. 62
6 . ธุรการประสานงานบัญชี
- ทำงานจันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 น. เสาร์ 08.30-12.00 น. - ประสานงานขายกับฝ่ายขาย และฝ่ายต่างๆภายในบริษัท - ตรวจสอบเอกสาร และจัดเก็บเอกสารทางบัญชี - จัดทำใบเสร็จรับเงิน หนังสือหัก ณ ที่จ่าย และประสา...

บริษัท บีบีเคทรานสเลชั่น แอนด์ พรินติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
24 เม.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 2. รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี 3. สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา 4. ควบคุมดูแลและจัดทำรายงานภาษ...

บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด
1 อัตรา
24 เม.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1. ดูแลบัญชี ทรัพย์สิน 2. ดูแลระบบบัญชี ซื้อ ขาย จ่าย รับ ปิดงบ 3. จัดทำเช็คจ่าย ตัดรับชำระ งานการเงินcash flow 4. ทำวางบิล รับเช็ค ทำจ่าย ออกใบหัก ณ ที่จ่าย 5. คำนวณและยื่นภาษี ภงด.1,3,53,40,90,9...

บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด
1 อัตรา
24 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
1. ดูแลและจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับ บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูหนี้ 2. ดูแลงานวางบิล/ จ่ายCheque/ เงินสดย่อย และ งานภาษีซื้อ-ขาย 3. บันทึกบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทำ cash flow 5. ติดต่อประสานงานกับธ...

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
10 . เลขานุการ
งานเอกสาร / ตามงานผู้บริหาร

SPK ASSET MANAGEMENT ( เอสพีเค แอซเซ็ทแมเนจเม้นท์)
5 อัตรา
เงินเดือน 14,000-18,000
24 เม.ย. 62
11 . เทเลเซล
โทรศัพท์หาลูกค้า(เทเลเซล) / คอนเฟิร์มนัด

SPK ASSET MANAGEMENT ( เอสพีเค แอซเซ็ทแมเนจเม้นท์)
20 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป-30,000 + โบนัสพิเศษ ประกันสังคม
24 เม.ย. 62
12 . ช่างเทคนิค (งานฝ้าและหลังคา)รับสมัครด่วน !
1. ติดตั้งตัวยึดแผงโซล่าร์กับหลังคาแต่ละประเภท และติดแผงกับตัวยึด 2. ออกหน้างานขึ้นหลังคาพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย 3. งานซ่อมหลังคาและงานฝ้า 4. แก้ไขปัญหาน้ำรั่ว ซ่อมบำรุงงานหลังคาและงานฝ้าเพดาน

บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 11,000-15,000 + รายได้อื่นๆ
24 เม.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง
-ควบคุม,ดูแล และจัดสายงานขนส่ง ประสานงานระหว่างทีมขายกับพนักงานขับรถในการจัดส่งสินค้า -จัด-จ่ายรถให้เหมาะสมกับขนาดและระยะทาง,คิดคำนวณประมาณการรถที่คงเหลือและพร้อมจัดส่งในทุกชั่วโมง -รับผิดชอบดูแลงาน...

บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 เม.ย. 62
14 . ช่างไฟฟ้า (โซลาเซลล์)รับสมัครด่วน !
1.ติดตั้งระบบไฟฟ้า เดินสายเมน 2.เดินสายระบบโซล่าร์ 3.ออกหน้างานขึ้นหลังคาพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย

บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000
24 เม.ย. 62
15 . หัวหน้าช่างไฟฟ้า (โซลาเซลล์) Urgently Required !
-เตรียมงาน วางแผน ควบคุมงานการติดตั้ง Solar cell -รายงานผลงานที่ดำเนินงาน -ส่งรายงาน ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน Solar cell -ดูแลการติดตั้งระบบงาน Solar พร้อมกับควบคุมทีมงานในการติดตั้ง

บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด
2 อัตรา
24 เม.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ในส่วนของธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ
- ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ - ให้บริการข้อมูลโปรโมชั่นการซื้อสินค้า - รับเรื่องและช่วยเหลือปัญหาการบริการเบื้องต้น สัมภาษณ์ ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
60 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 ++ ขึ้นไป/เดือน (เงินเดือนประจำ + รายได้อื่นๆ)
24 เม.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (Thai nationality ภาษาพม่าและกัมพูชา)
รับเรื่องร้องเรียนพนักงานภายในองค์กรและ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00-10.00 น. เริ่มงานว...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000
24 เม.ย. 62
18 . Network Engineer ( Specialist )Urgently Required !
- ออกแบบและติดตั้งการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายใหม่เข้ากับโครงสร้างการทำงานระบบเครือข่ายเดิม เช่น เชื่อมต่อ Switch, Firewall, Wan Optimization, Router เป็นต้น - ติดตั้งและแก้ไขระบบเครือข่ายของระบบงาน Cal...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 เม.ย. 62
19 . IT Support / Help DeskUrgently Required !
- ให้คำปรึกษาในการตรวจสอบ แก้ไขปัญหาระบบ Call Center, Server,PC - จัดทำ Report รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นกับ System, Hardware - รับแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์และแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น - Support งานด้านข้อมูลให...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 เม.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางโทรศัพท์ภาษาท้องถิ่น อิสาน เหนือ ใต้ ยาวี
สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที มาก่อนมีสิทธิก่อนครับ !! เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00-10.00 น. เริ่มงานวันที่ 29 เมษายน 2562 นี้ ห้ามพลาด!!! ลักษณะงาน : เป็น...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน รายได้เฉลี่ย 15,000 ++ ขึ้นไป/เดือน (เงินเดือนประจำ + OT + Incentive + คำชม + ค่าภาษา)
24 เม.ย. 62
 พบ 84 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ