JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถแผนกขาย
1. หน้าที่รับผิดชอบหลัก ขับรถพาพนักงานขายไปถึงร้านค้าของลูกค้าในแต่ละร้านตามเส้นทางที่บริษัทกำหนดให้วิ่งงานในแต่ละวัน 2. ดูแลรักษารถยนต์ให้พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ตรวจเช็คสภาพรถทุกวันก่อนวิ่งงาน...

บริษัท สแควร์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
22 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ 3.ดูแลเปิด PR จัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดูแลใบสรุปเบิกจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 4.จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 5.ดูแลใ...

บริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
22 มี.ค. 62
3 . ช่างยนต์/วิศวกรเครื่องยนต์
- ติดตั้งเครื่องยนต์ มีงานเชื่อม,มีงานเจียร,งานประกอบ - Overhaulเครื่องยนต์

บริษัท สหปภพ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 13,000-18,000
21 มี.ค. 62
4 . ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
•รับผิดชอบงานซ่อมบำรุง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ตู้ควบคุมไฟฟ้า •ควบคุมเรื่องการวางแผนในแต่ละวัน ด้านเทคนิคและการซ่อมบำรุงให้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ •ตรวจติดตาม ประเมินผลการทำงานซ่อมบำรุง การสั่งงาน...

บริษัท วิรุฬห์ แอนด์เกวนเนส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและตามตกลง
21 มี.ค. 62
5 . วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
•งานข้อมูลเทคนิคด้านวิศวกรรม ให้ความรู้ข้อมูลต่างๆ แก่ลูกค้า และพนักงานในองค์กร •ทำการสนับสนุนข้อมูลด้านวิศวกรรมแก่ฝ่ายขาย •ควบคุม ดูแล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ •รายงานความ...

บริษัท วิรุฬห์ แอนด์เกวนเนส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน วุฒิและตามตกลง
21 มี.ค. 62
6 . Site Engineerรับสมัครด่วน !
•วางแผนงาน บริหารงาน ควบคุมงาน และจัดทำงบประมาณ •วางระบบงานด้านเอกสาร เพื่อให้มีการบันทึกที่ถูกต้อง รวมทั้งการเก็บรักษา •ชี้แนะและให้คำแนะนำทางด้านวิศวกรรม และเทคนิควิธีการเกี่ยวกับงานก่อสร้างแก่ช่า...

บริษัท วิรุฬห์ แอนด์เกวนเนส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
21 มี.ค. 62
7 . Senior Design Engineer รับสมัครด่วน !
•รับผิดชอบการเขียนแบบ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล •ออกแบบงานด้านเครื่องสูบน้ำ ระบบน้ำ Water & Wastewater •ทำการสนับสนุนข้อมูลด้านวิศวกรรมแก่ฝ่ายขาย •งานข้อมูลเทคนิคด้านวิศวกรรม ให้ความรู้ข้อมูลต่างๆ แก่...

บริษัท วิรุฬห์ แอนด์เกวนเนส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ และประสบการณ์
21 มี.ค. 62
8 . วิศวกรโยธา
1. จัดทำ Shop Drawing และตรวจสอบ Combined กับงานอื่น ๆ ทุกระบบ เพื่อใช้ในการดำเนินการ 2. ถอดแบบปริมาณวัสดุอุปกรณ์ ประมาณราคา หน้างาน 3. ใช้โปรแกรม Auto Cad และ Microsoft Office 4. ติดตาม/วางแผนงา...

ATTAIN ENGINEERING & ENERGY CO.,LTD
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มี.ค. 62
9 . Sales Officer
1.โทรหาลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยบริษัทมีฐานข้อมูลลูกค้าให้ 2.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท สินค้าพลังงาน หลอดไฟLED โซลาร์เซลล์ โซลาร์รูฟท็อป 3.ทำรายงานสรุปยอดขายในแต่ละวัน 4....

Nami Energy Solutions Co., Ltd.
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น
20 มี.ค. 62
10 . หัวหน้างานบัญชีต้นทุน
- งานคำนวณต้นทุนมาตรฐาน - เก็บข้อมูลของวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่าย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - คำนวณต้นทุนมาตรฐานของสินค้าใหม่ - คำนวณปรับปรุงต้นทุนสินค้าปัจจุบัน - เสนอขออนุมัติ...

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
18 มี.ค. 62
11 . Financial Planning & Analysis (FP&A)
- Oversee financial analysis and report, P&L evaluating, working capital, key business drivers to support management decision and business growth - Handle monthly management reporting, budgeting & fo...

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
18 มี.ค. 62
12 . Financial Analyst / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงิน
- Providing research and information to management teams on Politics, Economics, Technology, Market Research, Business and Industry Trends - Analyze financial performance across all business units to...

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
18 มี.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการ / Project Development
- เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจให้กับบริษัท - ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการโดย SWOT Analysis หรือเครื่องมืออื่นๆ - ทำบทสรุปโครงการถึงความเป็นไปได้...

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
18 มี.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ส่วนงานทดสอบ
- ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการผลิตแล้วตามคู่มือการทดสอบและต้องทำการจดบันทึก - นำผลิตภัณฑ์มาตรวจวัดขนาดและรูปร่างที่กำหนดไว้ในแบบ

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร + ประสบการณ์
18 มี.ค. 62
15 . ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
- รับผิดชอบงานในด้านต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท - รับผิดชอบในการส่งเวียนเอกสารประกอบการประชุมและระเบียบวาระการประชุม - รับผิดชอบในการจัดเตรียมรายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อ...

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร + ประสบการณ์
18 มี.ค. 62
16 . Sales Engineer / Sales Specialist
ตำแหน่ง : Sales Engineer / Sales Specialist - ร่วมวางแผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาด - ปฏิบัติงานด้านงานขายและการตลาดตามแผนและกิจกรรมส่งเสริมการขาย - ทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายสิ...

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร + ประสบการณ์
18 มี.ค. 62
17 . ที่ปรึกษาการขาย
-นำเสนอขายรถยนต์ มิตซูบิชิ ให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้า -ออกบูธกิจกรรมส่งเสริมการขาย แจกใบปลิว โชว์รูมต่างๆ -ออกพบลูกค้า เปิดการขาย และปิดการขายทันที เพื่อเพิ่มทักษะในการขาย -ติดตามการสั่งซื้อและให้บริ...

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวมประมาณ 30,000 - 50,000 บาท/เดือน (รายได้ขึ้นอยู่กับยอดขาย)
18 มี.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3. ปร...

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
19 . วิศวกรโยธา (มีใบ กว.)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้าง - วางแผนงานก่อสร้าง - ถอดปริมาณวัสดุ

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
20 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
ตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า วิเคราะห์ ประมาณการ,ผลิตอุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000
18 มี.ค. 62
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ