JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างยนต์ ( ประจำสาขาราชพฤกษ์ นนทบุรีและวิภาวดี 36) รับสมัครด่วน !
1.ทำการเช็คระยะรถตามรอบที่นัดหมาย 2.ซ่อมบำรุงก๊าซรถยนต์ตาม Job ที่หัวหน้าช่างมอบหมาย 3.ทำการตรวจเช็คงานซ่อมก่อนส่งมอบให้กับทีม QC. 4.ดูแลและจัดเก็บอุปกรณ์ทั้งก่อนและหลังซ่อมให้พร้อมใช้งาน 5.อื่นๆต...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
2 . พนักงานขับรถแผนกขาย
1. หน้าที่รับผิดชอบหลัก ขับรถพาพนักงานขายไปถึงร้านค้าของลูกค้าในแต่ละร้านตามเส้นทางที่บริษัทกำหนดให้วิ่งงานในแต่ละวัน 2. ดูแลรักษารถยนต์ให้พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ตรวจเช็คสภาพรถทุกวันก่อนวิ่งงาน...

บริษัท สแควร์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
21 ส.ค. 62
3 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินและบันทึกบัญชีในระบบ ERP - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ - จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญช...

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร + ประสบการณ์
20 ส.ค. 62
4 . Sales Engineer / Sales Specialist
ตำแหน่ง : Sales Engineer / Sales Specialist - ร่วมวางแผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาด - ปฏิบัติงานด้านงานขายและการตลาดตามแผนและกิจกรรมส่งเสริมการขาย - ทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายสิ...

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร + ประสบการณ์
20 ส.ค. 62
5 . ช่างซ่อมบำรุง (โรงงาน)
-ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคตามใบแจ้งซ่อม และบันทึกการซ่อม -ซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักร และระบบสาธารณูปโภค ในกรณีฉุกเฉินทั้งในและนอกสถานที่และ บันทึกการซ่อม -รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาและจากแผนง...

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
20 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินทรัพย์ - ทำการบันทึกสินทรัพย์ลงในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร และคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรในระบบ ERP - จัดทำรายการภาษีเพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร จัดทำรายงานภาษีซื้อ จั...

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3. ปร...

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
8 . ช่างเทคนิค
- งานตู้ไฟฟ้า,ตู้ MDB,MCC และงาน Wiring - งานด้าน Field Instrument,Flow Computer ,PLC - งานด้านสอบเทียบเครื่องมือวัด - งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และพลังงานทดแทน

บริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ลงรายการบันทึกบัญชี (รายรับ-รายจ่าย) ในระบบได้อย่างถูกต้อง - จัดทำสรุปรายงานประจำเดือน ประจำปี ในส่วนงานที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบเอกสารการวางบิล,ใบกำกับภาษี,ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้ - ประสานงาน...

บริษัท เอสพีซี เพาเวอร์ จำกัด
1 อัตรา
16 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP (ประจำเมืองทอง)
- การจดบันทึกรายการค้าต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลขั้นต้นสำหรับการอธิบายรายการบัญชีในการจัดทำเอกสารหลักฐานและการติดตาม - ติดตามและรับเอกสารการวางบิล ขอเบิกจ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่การเงิน ดำเนินการ...

บริษัท เอกอุทัย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+สวัสดิการ
16 ส.ค. 62
11 . แคชเชียร์หน้าตู้โพสต์
เก็บเงินจากลูกค้าและทอนเงินให้ลูกค้า

บริษัท พระราม 5 แก๊ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-13,000
16 ส.ค. 62
12 . telesale
-เสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ -ผู้ช่วยsales -ให้ข้อมูลลูกค้าทางสื่อโซเชียล อัตราเงินเดือนพิจารณาจากประสบการณ์ความสามารถไม่ตามวุฒิ เป็นการช่วยงานขายและมีคอมมิสชั่นตามผลงาน มีโบนัสประจำปี

บริษัท นอร์ทเทอร์น ซันไชน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์-ความสามารถ
15 ส.ค. 62
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ