JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 89 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการ/Sale support
จัดทำเอกสาร, ทำใบเสนอราคา มีหน้าที่ช่วย Sale นการติดต่อประสานงานระหว่าง ลูกค้า เซลล์ สรุปการติดตามการขาย รับสายลูกค้าทางโทรศัพย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีบี เทค แอนด์ เซอร์วิส
1 อัตรา
เงินเดือน ตามกำหนด
18 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ดูแล ควบคุมระบบการเบิกจ่ายวัตถุดิบ รับสินค้าและตรวจสอบสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
18 มิ.ย. 62
3 . General Manager
-คิดกลยุทธ์ / แคมเปญการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ของproduct ไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งในส่วนOnline และOffline - วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ / คู่แข่ง / เทรนด์ของตลาดในปัจจุบันเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนงาน - นำเสนอbrie...

บริษัท สตาร์ส ไลน์ แบรนด์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน NA
18 มิ.ย. 62
4 . Sale Representatives (พนักงานฝ่ายขายและการตลาด)
** เงินเดือน (ไม่รวมเงินเหมาจ่ายค่าเสื่อมรถยนต์และค่าเดินทางภายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 7,000 บาท, ค่า commission 2%,+เงินเป้า+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมันและที่พักกรณีออกต่างจังหวัด) - ขายเครื่องมือทันตกรร...

บริษัท แอดวานซ์ ออร์โทดอนติค ซิสเต็ม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,500-15,000บาท (ไม่รวมค่าเสื่อมรถ,ค่าcommission 2%,เงินเป้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำมันและที่พักกรณีตจว)
18 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่การขายและการตลาด (ปฏิบัติงานบริษัทในเครือ)
- มีทัศนคติที่ดีต่องานขายสินค้าและลูกค้า - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท สินค้าที่ขาย คู่แข่ง - มีความคิดสร้างสรรค์ต่อการขาย - สามารถเจรจาต่อรองได้ - วางแผนการขายในด้านต่างๆ - หากมีประสบการ...

บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท
18 มิ.ย. 62
6 . แมสเซนเจอร์/Messenger
1. งานรับส่งเอกสารและ สินค้า (1-2ลัง ลังละ 20kg.) 2. งานวางบิล รับเช็ค เก็บเงิน 3. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่นี้ ภายใน กทม. และปริมณฑล

Thavornmedline Ltd.part.
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000+ หรือ ตามตกลง ตามประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
7 . พนักงานธุรการฝ่ายขาย
1. ประสานงานและรับเรื่องระหว่างพนักงานขาย และลูกค้า เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 2. ประสานงานและให้บริการข้อมูลสินค้าเบื้องต้นแก่ลูกค้า 3. จัดทำเอกสารใบสั่งขายสินค้า/ ใบกำกับภ...

Thavornmedline Ltd.part.
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-16,000 หรือตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
8 . พนักงานจัดส่งสินค้า
รายละเอียดงาน - ขับรถขนส่งสินค้า - จัดเรียงเปลี่ยนถ่ายสินค้าในคลังสินค้า - จัดส่งของสินค้าให้ลูกค้าบริษัท มีโอที เบี้ยเลี้ยง หากจัดส่งสินค้าไปต่างจังหวัด

Thavornmedline Ltd.part.
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 THB
18 มิ.ย. 62
9 . Sales Supervisor
1.รับนโยบายจากผู้จัดการแผนกขายเพื่อกระจายงานสู่พนักงานขายในทีม 2.กำหนดยอดขายให้พนักงานในทีมขาย และสร้างแรงจูงใจในการขาย 3.กำหนดพื้นที่และผลิตภัณฑ์สำหรับทีมขาย 4.วางแผนกการออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างค...

บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 มิ.ย. 62
10 . Sales & Applicationรับสมัครด่วน !
1.วางแผนเพือเข้านำเสนอขายสินค้าให้กับโรงพยาบาลและคลินิก โดยนำเสนอคุณสมบัติและสาธิตการใช้งานของสินค้าให้กับแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ 2.ควบคุมยอดขายของตนเองให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3....

บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
18 มิ.ย. 62
11 . Sale Supervisor รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการดูแลการทำงานและยอดขายของทีมขาย(เน้นทีมต่างจังหวัด) เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด - ดูแลการทำงานของทีม เพื่อให้ได้ได้เป้าหมายของงานตามที่กำหนดไว้ - ดูแลร้านค้า ในเขตที่รับผิดชอบ/สร้าง...

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 มิ.ย. 62
13 . เภสัชกรฝ่ายผลิต, ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ฝ่ายวิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
1. ทำหน้าที่ควบคุมและปฏิบัติงานตามสายงาน ให้เป็นไปตามหลัก GMP 2. จัดวางและรักษาระบบคุณภาพ GMP 3. กำหนดหรือปรับเปลี่ยนแก้ไขกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพของงานในแผนก และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4. อนุมัต...

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 มิ.ย. 62
14 . นักวิทยาศาสตร์เคมี-ฟิสิกส์ - ประกันคุณภาพ
1.ควบคุมการรับตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพด้านเคมี-ฟิสิกส์ (Sampling advice Sheet) 2.วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพยาระหว่างกระบวนการผลิต 3.วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของยาสำเร็จรูป

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
16 . Product Specialist (Operating table, Operating Light, FSU)Urgently Required !
Product Specialist (Operating table, Operating light, FSU, Blood Pressure Machine, Patient Monitor, EKG) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านผลิตภัณฑ์ - สนับสนุนด้านข้อมูลและให้ความรู้ สามารถ training ด้านผลิตภัณฑ์...

บริษัท บริการซ่อมและขายเครื่องมือแพทย์ จำกัด
1 อัตรา
18 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี / Accounting Officer
1.บันทึกรายการบัญชีแยกตามประเภท 2.จัดทำเอกสารด้านบัญชีต่างๆ ทั้งด้านรับ/ด้านจ่าย 3.ติดตามเอกสารทางบัญชีให้ครบถ้วน 4.จัดทำรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม/ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5.งานด้านบัญชีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอ...

บริษัท สตาร์ส ไลน์ แบรนด์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000
18 มิ.ย. 62
18 . Creative / Graphic Designer
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และอาหารเสริม - ออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โลโก้ ฉลากสินค้า สติกเกอร์ บรรจุภัณฑ์ให้สวยงามและตรงกับความต้องการของลูกค้า - ออกแบบAd โฆษณา และAdสื่อ -ออกแบบส...

บริษัท สตาร์ส ไลน์ แบรนด์ จำกัด
2 อัตรา
18 มิ.ย. 62
19 . พนักงานขาย (พื่นที่กรุงเทพ,ต่างจังหวัด)
- วางแผนช่องทางการขาย - นำเสนอสินค้าให้สามารถวางจำหน่ายในท้องตลาดได้ ติดต่อเข้า - เยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ วางแผนการจัดรายการสินค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย - เจรจาต่อรองภายใ...

บริษัท สตาร์ส ไลน์ แบรนด์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000 - 18,000 +คอมมิชชั่น
18 มิ.ย. 62
20 . พนักงานขายช่องทางออนไลน์ (Online Marketing)
1. เสนอขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ 2. ปิดการขาย 3. จำทำรายงานสรุปการขายเสนอผู้บังคับบัญชา **มีข้อมูลลูกค้าให้**

บริษัท สตาร์ส ไลน์ แบรนด์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 (+คอมมิชชั่น)
18 มิ.ย. 62
 พบ 89 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ