เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 109 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานแนะนำความงาม ประจำสาขาเซ็นทรัลแจ้งวํฒนะรับสมัครด่วน !
แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ บริการทำทรีทเม้น บริการลูกค้า จัดเรียงสินค้าดูแลทำความสะอาด สมัคร สัมภาษณ์ ทันที ที่อาคารมหานครยิบซั่ม ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.

บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น+โบนัส+สวัสดิการต่างๆ)
19 ม.ค. 62

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 ม.ค. 62

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร,งานระบบไฟฟ้า,งานระบบแอร์ หากมีประสบการณ์ตรงจากโรงงานผลิตเวชภัณฑ์ยา จะพิจารณาพิเศษ

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมจัดการงานด้านบัญชีลูกหนี้,เจ้าหนี้ 2.จัดทำเอกสารทางด้านบัญชีการเงิน 3.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชีลูกหนี้,เจ้าหนี้ 4.จัดทำเอกสารทางด้านภาษี รายเดือน และรายปี 5.สามารถดูงบการเ...

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 ม.ค. 62

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
7 . เภสัชกรฝ่ายผลิต, ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ฝ่ายวิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
1. ทำหน้าที่ควบคุมและปฏิบัติงานตามสายงาน ให้เป็นไปตามหลัก GMP 2. จัดวางและรักษาระบบคุณภาพ GMP 3. กำหนดหรือปรับเปลี่ยนแก้ไขกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพของงานในแผนก และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4. อนุมัต...

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
8 . นักวิทยาศาสตร์เคมี-ฟิสิกส์ - ประกันคุณภาพ
1.ควบคุมการรับตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพด้านเคมี-ฟิสิกส์ (Sampling advice Sheet) 2.วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพยาระหว่างกระบวนการผลิต 3.วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของยาสำเร็จรูป

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการขายรับสมัครด่วน !
- จัดเก็บเอกสารของแผนกให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการค้นหา - สรุปรายงานข้อมูลต่างๆ ของแผนกขาย - รับยอดขายจากผู้แทน - จัดทำเอกสารสอบราคา - จัดทำใบเสนอราคา - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - รับพิจารณาพิเ...

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
จำหนวน 2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
11 . QC Leader - หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ (โรงงานปากเกร็ด)
1. ควบคุมการตรวจสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ 2. ทวนสอบผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระวบการผลิตตามสเปคและมาตรฐานที่กำหนดไว้ หากตกสเปค จัดทำ NCR ให้ฝ่ายผลิต 3. ตรวจสอบ / ทวนสอบ First Pieces, First Pack ผลิตภัณฑ์ตามสเป...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
19 ม.ค. 62
12 . ช่างเทคนิค (เครื่องจักร) โรงงานปากเกร็ด
- ตรวจสอบอุปกรณ์และระบบการทำงานของเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุง - ซ่อมบำรุงรักษาเตรื่องจักรให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย

Thai Hospital Products Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 ม.ค. 62
13 . QA Supervisor (โรงงานปากเกร็ด)
1. การควบคุมตรวจสอบผลิตภัณฑ์และสินค้าสำเร็จรูป -วางแผนการตรวจสอบคุณภาพ -มอบหมายและติดตามงาน -แก้ไขปัญหาในการตรวจสอบ -ประสานงานกับฝ่ายผลิต -ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบคุณภาพ -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (โรงงานปากเกร็ด)Urgently Required !
Purchase & Sourcing the local material at the right quality, quantity, time & price. Coordinate with related in order to get the quality material and on time delivery.

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
15 . วิศวกรซ่อมบำรุง (โรงงานปากเกร็ด)Urgently Required !
- Effectively analyse the cause of machine breakdown - Fix problems and discover the cause of machine breakdown - Determine the development approaches for performance in the department - Understand...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
16 . QC Inspector (โรงงานปากเกร็ด)Urgently Required !
- สุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต - บันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต

Thai Hospital Products Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 ม.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน Costing Staff (โรงงานปากเกร็ด)Urgently Required !
- รวบรวมเอกสารการบันทึกของฝ่ายผลิต - ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัตถุดิบของแต่ละ Work order - การตรวจนับ สินค้าคงคลัง - การบันทึกข้อมูลวัตถุดิบ และค่าแรง - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ม.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการ(บางบัวทอง)
-ติดต่อประสานงานกับทุกส่วนงาน -ปฏิบัติงานด้านธุรการทั่วไปของสำนักงาน -เป็น Operator ติดต่อประสานงาน -ดูแลรับผิดชอบ ตรวจติดตาม ความเรียบร้อยงาน แม่บ้านสำนักงาน -ติดต่อประสานงาน ดำเนินการ ตามที่ได้ร...

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62

บริษัท เวิลด์คลาสอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
19 ม.ค. 62

บริษัท เวิลด์คลาสอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
19 ม.ค. 62
 พบ 109 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ