JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 151 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขาย (หญิง) เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (หญิง)รับสมัครด่วน !
- เจ้าหน้าที่ขาย , เจ้าหน้าที่ขาย โครงการ เสนอขายสินค้าแก่ลูกค้า และ/หรือ โครงการ - เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ประสานงาน ผู้ผลิต ลูกค้า จัดส่ง

บริษัท วินน์ พีค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ธุรการขาย 2 อัตรา , ขาย 2 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
24 เม.ย. 62
2 . วิศวกร ออกแบบ ( Design Engineer )รับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบและออกแบบ AUTOCAD , 3D 2. ปรับปรุงแก้ไขงานที่ออกแบบเพื่อเสนอให้ลูกค้า 3. ควบคุมและปรับปรุงงานโครงการให้เป็นไปตามที่เขียนแบบ 4. เสนอแนะ ร่วมแก้ปัญหาและให้การสนับสนุนกับทีมงาน

บริษัท เจ.เอ็น.วี.อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลายส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการ ( หัวหน้าแผนก) ขายรับสมัครด่วน !
ศึกษารายละเอียดสินค้า ที่จะขาย กระจายงานต่างๆ ให้ลูกทีม กำหนดแผนและเป้าหมายและกำหนดกรอบเวลาที่ต้องการให้สำเร็จ,วางแผนการขาย หาแนวทางวิธีการขาย นำเสนอวิธีการแนวทางให้ผู้บริหาร,กำหนดหน้าที่ ความรับผิดช...

บริษัท เจ.เอ็น.วี.อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลายส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 เม.ย. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและบริการรับสมัครด่วน !
1. วางแผนงานติดตั้ง และงานบริการ 2. ให้คำปรึกษาลูกค้า 3. ให้คำปรึกษาและรับผิดชอบลูกทีม 4. จัดเตรียมและรับผิดชอบอุปกรณ์เครื่องมือช่างสำหรับปฏิบัติงาน 5. วางโครงสร้างการทำงานในแต่ละสถานะการ รายวัน ร...

บริษัท เจ.เอ็น.วี.อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลายส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 เม.ย. 62
5 . ช่างติดตั้งรับสมัครด่วน !
(ถ้ามี)ขับรถเพื่อนำทีมออกปฏิบัติงานตาม site งานที่ได้รับมอบหมาย,(ถ้ามี)จัดเตรียมและรับผิดชอบอุปกรณ์เครื่องมือช่างส าหรับปฏิบัติงาน,เตรียมงานและซ่อมงานที่ได้รับมอบหมาย,(ถ้ามี)ดูและตรวจสอบหน้างานตามที่ร...

บริษัท เจ.เอ็น.วี.อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลายส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 7,800 – 15,000 บาท จ่ายแบบรายเดือน หรือรายวัน (ตามตกลง)
24 เม.ย. 62
6 . ประสานงานฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า - ให้คำแนะนำเรื่องสินค้ากับทางลูกค้า - ติดตามผลการขายแก่ลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ตลอดจนปิดการขาย - ประสานงานภายในองค์กร (ระหว่างแผนกขายและแผนกอื่นๆ) - ประสาน...

บริษัท เจ.เอ็น.วี.อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลายส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
7 . วิศวกรโยธา
สามารถอ่านแบบภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นกรณ๊พิเศษ

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตกลงกัน
24 เม.ย. 62
8 . ธุรการ-การเงิน
ทำบัญชีค่าแรงคนงาน รับวางบิลวัสดุ ติดต่อธนาคาร

บริษัท ทรีเทคซิสเท็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
9 . ธุรการประสานงานฝ่ายขาย และบัญชี
1. ดูแลเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่รับผิดชอบ 2 .ประสานฝ่ายขาย และ ฝ่ายจัดส่ง เช็คคิวการผลิต จัดส่งสินค้า ดำเนินการติดตาม ควบคุมความถูกต้อง และดูแลการส่งของใ...

บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป +++ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ หรือ ตามตกลง
24 เม.ย. 62
10 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี และประสานงานจัดซื้อ
- ออกเอกสารใบเสร็จ ใบกำกับภาษี - จัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน จัดทำใบสำคัญรับเงิน - ทำใบแจ้งหนี้ ทำเช็คจ่าย ทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย - จัดทำรายงานภาษี เช่น ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก...

บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 22,000 ขึ้นไป หรือ ตามประสบการณ์ และ ตกลง
24 เม.ย. 62
11 . วิศวกรโยธา, โฟร์แมน
บริหาร, ควบคุมงานก่อสร้างและติดตั้งงานระบบฯ ตามโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามเป้าหมาย

บริษัท โปรบิลด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000-50,000
24 เม.ย. 62
12 . Sale Representative, Sale Executiveรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ วัสดุ,อุปกรณ์ ด้านวิศวกรรม/สถาปัตยกรรมที่ใช้ในงานก่อสร้างอาคารทุกชนิด กับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน

บริษัท โปรบิลด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000-50,000
24 เม.ย. 62
13 . วิศวกรโยธา และวิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. ประเมินราคา จัดทำงบประมาณ ต้นทุนของงาน 2. ติดต่อและประสานงานกับผู้รับเหมา 3. ขอราคา Supplier เปรียบเทียบราคาให้ตรงตาม Spec และลงราคาใน BOQ 4. เปรียบเทียบราคากับผู้รับเหมา วิเคราะห์ราคา (ซึ่งต้อ...

บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
14 . พนักงานขายหน้าร้านผู้แทนจำหน่าย (SE) ประจำร้านแกรนด์โฮร์มมาร์ท สาขารัตนาธิเบศร์
• แนะนำและขายสินค้าสุขภัณฑ์ • ดูแลและบริการลูกค้า • ประสานงานกับลูกค้าและบริษัท • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการขาย • จัดส่งรายงานยอดการขายประจำวันให้กับบริษัท • ดูแลหน้าร้านเพื่อจัดดิสเ...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
24 เม.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้องานระบบรับสมัครด่วน !
- จัดหา,จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของงานระบบประกอบอาคาร - ตรวจสอบแบบและรายการคุณสมบัติของวัสดุ - คำนวณปริมาณงานและวัสดุที่ต้องสั่งซื้อและปริมาณราคางานระบบประกอบอาคารต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของบริ...

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตกลงกัน
24 เม.ย. 62
16 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบขับรถให้ผู้บริหาร - ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ดูแลทำความสะอาดรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีต่อการใช้งาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตกลงกัน
24 เม.ย. 62
17 . พนักงานประสานงานขาย
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้า -ประสานงานกับแผนกอื่นๆเพื่อให้งานขายเป็นไปอย่างราบรื่น -ทำใบเสนอราคาสินค้า ใบสั่งจัดสินค้า -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ช.พานิช หลานหลวง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000+ค่าคอมมิชชั่น
24 เม.ย. 62
18 . โฟร์แมน
-ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน -ความคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย...

บริษัท ทีเอ็มที ออล สตีล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000
24 เม.ย. 62
19 . System Admin / Network Admin
-ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายทั้งทางด้าน Hardware และ Software เช่น การติดตั้งระบบปฏิบัติการ -กำหนดค่าต่างๆ ทั้งในส่วนของเครื่อง Server และ Client ให้สามารถใช้งานในระบบเครือข่ายได้ เช่น ...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 62
20 . Sale
เสนอขายงานติดตั้งกระจก ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม กับผู้รับเหมาก่อสร้างหรือเจ้าของโครงการ

บริษัท ธำรงชัย กระจกอลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ค่าคอม
24 เม.ย. 62
 พบ 151 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ