เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 162 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเขียนแบบรับสมัครด่วน !
เขียนแบบงานวิศวกรรมเครื่องกล และไฟฟ้า โดยใช้ Auto CAD

บริษัท สเตพไวส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 61

บริษัท สเตพไวส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ธ.ค. 61
3 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
- จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งให้ลูกค้า - บันทึกเงินรับ จัดทำใบนำฝากเพือนำเงินสด/เช็คเข้าธนาคาร - จัดทำรายการสถานะเงินสดจ่ายและรับประจำวัน - จัดเตรียมเช็ค /ใบสำคัญจ่าย/ใบเสร็...

บริษัท สเตพไวส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ธ.ค. 61
4 . โฟร์แมน
ควบคุม ดูแลงานก่อ-ฉาบและตรวจสอบคุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนดไว้ สามารถอ่านแบบได้ มีความสนใจที่จะเรียนรู้งานอยู่ตลอดเวลา

บริษัท อเล็กซ์ บิลท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
18 ธ.ค. 61
5 . วิศวกรเขียนแบบและเจ้าหน้าที่เขียนแบบ ประจำโรงงานไทรน้อย จ.นนทบุรี (ด่วนที่สุด)รับสมัครด่วน !
- เขียนแบบบ้าน แบบโครงสร้าง , Shop Dwg เป็นบ้านสำเร็จรูป ( บ้านเดี่ยว , คอนโด)

บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 61

บริษัท นิปปอน ฮูม คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด
18 ธ.ค. 61
7 . เจ้าหน้าที่รีสอร์ทอาวุโส
1. ดูแลบริหารจัดการความเรียบร้อยในรีสอร์ท 2. บริหารงานบุคคลและการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน (ควบคุมดูแลในส่วนของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่บริการในรีสอร์ท โดยจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้ทำงานเป็...

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
8 . เจ้าหน้าที่ขายโครงการ อาวุโส (Senior Project Sales)
-เสนอขายสินค้า/เปิดตลาดสินค้า ประเภทแบบเหล็ก,นั่งร้าน,อุปกรณ์สนับสนุนการก่อสร้าง เข้างานโครงการทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน -สร้างความสัมพันธ์และเสนอขายสินค้าให้ลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริ...

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ (ตามประสบการณ์) + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าโทรศัพท์ + ค่าอาหาร
18 ธ.ค. 61
9 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (Draftsman) **ด่วน**
- ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. (หยุดเสาร์ เว้น เสาร์)

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน (ฐานเงินเดือน สูงกว่าค่าเฉลี่ยโครงสร้างค่าจ้างทั่วไป), มีลุ้น Incentive ทุกเดือน
18 ธ.ค. 61
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีเร่งรัดหนี้สิน
- ฐานเงินเดือนสูงกว่า ค่าเฉลี่ยโครงสร้างค่าจ้างทั่วไป, มีลุ้น Incentive ทุกเดือน - ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. (หยุดเสาร์ เว้น เสาร์)

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
1 อัตรา
18 ธ.ค. 61

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
2 อัตรา
18 ธ.ค. 61
12 . พนักงานธุรการ
จัดทำเอกสาร จัดพิมพ์เอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย ตืดต่อประสานงานลูกค้า และแผนกช่าง สอบราคา ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา รับโทรศัพท์ ทำงานวันจัทนทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 5.30 หยุดวันอาทิตย์และวั...

บริษัท ออนแก๊ส แอลพีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000-13,000 บาท
18 ธ.ค. 61
13 . ผู้ช่วยช่าง
- รับผิดชอบงานติดตั้ง อุปกรณ์แก๊สLPGของลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรม,โรงแรม,ห้างสรรพสินค้า - ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-17.30น.

บริษัท ออนแก๊ส แอลพีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000บาทขึ้นไป
18 ธ.ค. 61
14 . วิศวกรสำนักงาน / วิศวกรสนาม
"วิศวกรสำนักงาน" 1. ถอดแบบโครงการเพื่อคิดประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง,ทำ BOQ และคิดต้นทุนของโครงการ 2. บันทึกข้อมูลต้นทุนของโครงการลงในระบบ รวมถึงจัดทำรายงานการควบคุมต้นทุนของโครงการ 3. ควบคุมต้นทุนค่า...

บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 61
15 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
- กำหนดนโยบายและแผนการพัฒนางานของฝ่ายจัดซื้อ -วางแผนการจัดซื้อจัดหาสินค้า,อุปกรณ์,เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้กับหน่วยงานต่างๆที่ร้องขอ - บริหารงานจัดซื้อ-จัดจ้าง,ปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติ...

บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
1.จัดทำและตรวจสอบเอกสารพร้อมทั้งบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ 2.จัดทำรายงานเอกสารประกอบงบการเงิน 3.กระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้ 4.จัดทำรายงาน ภงด3 , 53 5.ตรวจสอบเอกสารvat 6. ยื่นแบบภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 7.ง...

บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
17 . Account Supervisor
1. ตรวจสอบการจัดทำบัญชีทั้งระบบ 2. วางแผนภาษี 3. ปิดบัญชีและปิดงบกำไรขาดทุน งบทดลอง 4. ตรวจสอบเอกสารจ่าย,เช็คจ่ายก่อนเสนอผู้บริหารเซนต์ 5. ตรวจสอบรายงานภาษีกร

บริษัท นีโอ โปร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
18 ธ.ค. 61
18 . พนักงานขับรถส่งของ
- ขับรถส่งสินค้า ตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย บริเวณ กรุงเทพ - ปริมณฑล

บริษัท นีโอ โปร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
18 ธ.ค. 61
19 . Sale Engineer
- เยี่ยมเยียนลูกค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ - ดูแลยอดขายสินค้าประเภทเครื่องสูบน้ำ

บริษัท นีโอ โปร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
18 ธ.ค. 61
20 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ประจำสาขาบางบัวทอง)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการสรรหาว่าจ้างพนักงานในส่วนงานสำนักงานใหญ่ 2.สรรหาว่าจ้างพนักงานตามเกณฑ์ที่บริษัทต้องการ 3.สรุป และรายงานผลการสรรหาว่าจ้างพนักงานในแต่ละสายงาน 4.ปฏิบัติงานอื่นๆของฝ่ายบุคคลที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 61
 พบ 162 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ