JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 136 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Product Designer
- ออกแบบผลิตภัณฑ์จากอลูมิเนียมเส้นและอลูมิเนียมแผ่นเคลือบสี - ออกแบบสื่อสิงพิมพ์ Packaging และสื่อ Digital - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8.30am-5.30pm และวันเสาร์ 8.30am-12.00pm

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,500
19 ก.ค. 62
2 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
-ตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูปก่อนส่งสินค้า -ตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างผลิต -ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า -จัดทำรายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญชารวมถึงประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดั...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน (Assistant Factory Manager)
- บริหารจัดการงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท - วางแผนงานและควบคุมการบริหารจัดการโรงงานฝ่ายต่างๆ เช่น Planning QC. / Store / ฝ่ายผลิต / ฝ่ายขนส่ง - จัดทำ KPI ในแต่ละแผนก - วิเคราะห์ส...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30K+Bonus
18 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Planning Officer)
-รับใบสั่งผลิต JOB ORDER ตรวจเช็ครายละเอียดสินค้าที่สั่งผลิต กับ PO -เช็ควัตถุดิบที่จะต้องใช้ในการผลิต ว่าเพียงพอหรือจำเป็นต้องออก PR หรือไม่ -ประสานงานการฝ่ายขาย เพื่อยืนยันกำหนดการส่งมอบสินค้า -...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
18 ก.ค. 62
5 . พนักงานเขียนแบบ (Draftman)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานเขียนแบบสินค้าเพื่ออนุมัติการสั่งซื้อกับลูกค้า - รับผิดชอบงานเขียนแบบใน Job Order - สามารถถอดแบบสินค้าได้ - รับผิดชอบงานเขียนแบบสำหรับเครื่อง CNC - รับผิดขอบตามหน้าที่ๆได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
6 . พนักงานบัญชี (ลูกหนี้)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานบัญชี ฝั่งลูกหนี้ - ทำบิลส่งของ / ใบกำกับภาษี / ตัดใบล็อตส่งของ - ทำใบวางบิล / ทำใบเสร็จรับเงิน - ทำใบลดหนี้ - ทำใบสำคัญรับ - สรุปยอดขาย / ยอดลูกหนี้ค้างชำระ / ยอดบิล overdue -...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการขายรับสมัครด่วน !
- ออกใบเสนอราคา - ติดตามใบเสนอราคา - ออกรายละเอียดโปรโมชั่น - สรุปยอดขาย - สรุปปัญหา อุปสรรค์ และข้อเสนอแนะการขาย

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
18 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
- วางแผนงานการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายการขาย - กำหนดแนวทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และงบประมาณการตลาด - จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
9 . พนักงานธุรการรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสาร ติดต่อประสานกับหน่วยงานก่อสร้าง - ปฏบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท จี. เอ. เฮ้าส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
18 ก.ค. 62
10 . วิศวกร/โฟร์แมน คุมงานบ้านพักอาศัยรับสมัครด่วน !
ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตามกำหนดเวลา และตามมาตรฐานของบริษัทฯ ประสานงานกับสำนักงาน ดูแลคนงาน วางแผนงานก่อสร้าง เคลียร์แบบ

บริษัท จี. เอ. เฮ้าส์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการขายรับสมัครด่วน !
- ประสานงานขายสินค้าอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้กับกลุ่มลูกค้า - ประสานงานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ

บริษัท เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตร กรุ๊ฟ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
12 . ผู้จัดการแผนกศูนย์บริการคลังสินค้า (ประจำสาขาบางบัวทอง)
1. กำหนดแผนงาน บริหารจัดการ และเป้าหมายในการทำงาน เพื่อมอบหมายงานให้กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา 2. กำกับ ควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตามการทำงาน ประเมิน และสรุปผลการ ทำงานให้เป...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ ค่าคอมมิชชั่น
18 ก.ค. 62
13 . พนักงานบัญชี/สโตร์รับสมัครด่วน !
-ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชี (AR) เปิดบิลขาย-ใบกำกับภาษี -ดูแลรับผิดชอบงานด้านสโตร์ ตรวจสอบเอกสารการรับเข้า-เบิกจ่ายสินค้า -หรืองานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมายตามผู้บังคับบัญชา

บริษัท เค.โอ.ที จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
18 ก.ค. 62
14 . Sale Executiveรับสมัครด่วน !
-ดูแลลูกค้าเก่า หาฐานลูกค้าใหม่ -เพิ่มยอดขายให้กับบริษัท -ติดต่อประสานงานกับสถาปนิกและมัณฑนาการ -ประสานงานกับโครงการก่อสร้างต่างๆ

บริษัท เค.โอ.ที จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
15 . ผู้จัดการแผนกกิ๊ฟช็อป (ประจำสาขาบางบัวทอง)
1. บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลงานในแผนกกิ๊ฟช็อป และดูแลยอดขาย ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด 2. กำกับ ควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผล 3. ให้บริการที่เกี...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ ค่าคอมมิชชั่น
18 ก.ค. 62
16 . วิศวกรไฟฟ้า
1. จัดทำรายงานแผนงานติดตั้ง และเป้าหมายของงาน Daily Report / Weekly Report 2. จัดทำใบ BOQ พร้อมใบเสนอราคา 3. ประเมินผลงานและจัดทำ Payment เพื่อเบิกเงินในแต่ละเดือน 4. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที...

UMSYS CO., LTD
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 (ตามประสบการณ์)
18 ก.ค. 62
17 . วิศวกรประเมินราคาระบบไฟฟ้า
- ศึกษาขอบเขตงานที่จะประเมินราคา เพือ่ประกวดราคางานระบบประกอบอาคาร - ถอดปริมาณ รายการ จากแบบประมูล - สอบราคาวัสดุอุปกรณ์ กับ Supplier - จัดทำ รายการประมาณราคา (BOQ) นำส่งหัวหน้าแผนกฯ

บริษัท สเตพไวส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
18 ก.ค. 62
18 . พนักงานรับส่งเอกสารและส่งของ
-รับส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน และบริษัทลูกค้า -รับเช็คจากลูกค้า -ไปธนาคารฝากเช็คเข้าบัญชีบริษัท -ขับรถยนต์เก๋ง/ รถกระบะส่งของให้หน่วยงาน ในกรุงเทพ และต่างจังหวัด

บริษัท สเตพไวส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
18 ก.ค. 62
19 . ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
จัดทำและรวบรวมเอกสารทางบัญชีทุกประเภท

บริษัท สเตพไวส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บุคคล(ฝึกอบรม)
-งานฝึกอบรม ตามหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล -ประสานงานภายในและภายนอก -เอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องนำส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน -งานเอกสาร ISO ในหมวดงานพัฒนาบุคลากร

บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ปจำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
 พบ 136 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ