JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 139 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. บันทึกใบกำกับภาษี 2. ติดตาม/จัดเก็บใบกำกับภาษีซ์้อ 3. จัดเก็บสำเนาใบรับสินค้า 4. จัดทำทะเบียนคุมการคืนสินค้าโรงงาน, ติดตามใบลดหนี้ 5. ตรวจสอบภาษีซื้อประจำเดือน 6. ยืนแบบ ภพ.30 7. จัดทำบัญชีต้...

บริษัท ช.พานิช หลานหลวง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
19 ก.ค. 62
2 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
-ตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูปก่อนส่งสินค้า -ตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างผลิต -ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า -จัดทำรายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญชารวมถึงประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดั...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน (Assistant Factory Manager)
- บริหารจัดการงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท - วางแผนงานและควบคุมการบริหารจัดการโรงงานฝ่ายต่างๆ เช่น Planning QC. / Store / ฝ่ายผลิต / ฝ่ายขนส่ง - จัดทำ KPI ในแต่ละแผนก - วิเคราะห์ส...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30K+Bonus
19 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Planning Officer)
-รับใบสั่งผลิต JOB ORDER ตรวจเช็ครายละเอียดสินค้าที่สั่งผลิต กับ PO -เช็ควัตถุดิบที่จะต้องใช้ในการผลิต ว่าเพียงพอหรือจำเป็นต้องออก PR หรือไม่ -ประสานงานการฝ่ายขาย เพื่อยืนยันกำหนดการส่งมอบสินค้า -...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
19 ก.ค. 62
5 . พนักงานเขียนแบบ (Draftman)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานเขียนแบบสินค้าเพื่ออนุมัติการสั่งซื้อกับลูกค้า - รับผิดชอบงานเขียนแบบใน Job Order - สามารถถอดแบบสินค้าได้ - รับผิดชอบงานเขียนแบบสำหรับเครื่อง CNC - รับผิดขอบตามหน้าที่ๆได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
6 . พนักงานบัญชี (ลูกหนี้)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานบัญชี ฝั่งลูกหนี้ - ทำบิลส่งของ / ใบกำกับภาษี / ตัดใบล็อตส่งของ - ทำใบวางบิล / ทำใบเสร็จรับเงิน - ทำใบลดหนี้ - ทำใบสำคัญรับ - สรุปยอดขาย / ยอดลูกหนี้ค้างชำระ / ยอดบิล overdue -...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
7 . Sale & Marketing
- นำเสนอขายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบดับเพลิง และ ปั๊มน้ำ - สร้างทีมงานขาย รักษาฐานลูกค้าเก่า - ติดต่อผู้ออกแบบงานระบบและกลุ่มงานราชการ - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี เกี่ยวกับงานระบบ สถาปัตย์ งานก่อ...

บริษัท สตรอง ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 4x,xxx
19 ก.ค. 62
8 . ผู้แทนขาย (ประจำสาขาบางบัวทอง)
1.ดำเนินการหาลูกค้ารายใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสาขาและดูแลลูกค้าเก่าเพื่อติดตามยอดขาย 2.นำเสนอขายสินค้าให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4.รายงานผลการดำเนินงานให...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
2อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
9 . พนักงานบัญชี/สโตร์รับสมัครด่วน !
-ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชี (AR) เปิดบิลขาย-ใบกำกับภาษี -ดูแลรับผิดชอบงานด้านสโตร์ ตรวจสอบเอกสารการรับเข้า-เบิกจ่ายสินค้า -หรืองานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมายตามผู้บังคับบัญชา

บริษัท เค.โอ.ที จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
19 ก.ค. 62
10 . Sale Executiveรับสมัครด่วน !
-ดูแลลูกค้าเก่า หาฐานลูกค้าใหม่ -เพิ่มยอดขายให้กับบริษัท -ติดต่อประสานงานกับสถาปนิกและมัณฑนาการ -ประสานงานกับโครงการก่อสร้างต่างๆ

บริษัท เค.โอ.ที จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
11 . ธุรการบัญชี
1.ทำบัญชีลูกหนี้ 2.เงินสดย่อย 3.รับผิดชอบติดต่อประสานงานภายในสำนักงาน 4.รับผิดชอบดูแลงานเอกสารภายใน 5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไรท์ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
19 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
-ดูแลเข้าเยี่ยมหน่วยงานและสำนักงานของลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย -หาความต้องการของลูกค้า เสนอราคาสินค้า/บริการ และติดตามปิดการขาย -วางแผนการทำงานและรายงานปฏิบัติงานตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานของบริษัท -สร้...

บริษัท เคมีไทย โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
19 ก.ค. 62
13 . พนักงานขาย Installer/Turnkey
นำเสนอขายกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา,ผู้ติดตั้ง เน้นการขายสินค้าทางบริษัท(กระจกงานตกแต่งภายใน,เฟอร์นิเจอร์ และกระจกงานภายนอกอาคาร) ให้กับตัวแทนค้าช่วงให้กับบริษัท และขายให้ลูกค้าผู้รับเหมาที่มีศักยภาพทั้งรา...

บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
14 . ธุรการ (รับเฉพาะคนพิการ)รับสมัครด่วน !
-จัดทำเอกสารและจัดเรียงระบบเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดเตรียมรายงานการประชุมรวมถึงสถานที่สำหรับการประชุม -ควบคุมดูแลวัสดุ - อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหม...

บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการขายรับสมัครด่วน !
- ประสานงานขายสินค้าอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้กับกลุ่มลูกค้า - ประสานงานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ

บริษัท เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตร กรุ๊ฟ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
16 . พนักงานบัญชี(หญิง), พนักงานธุรการบัญชี(หญิง), ประสานงานขาย , ขาย รับสมัครด่วน !
- พนักงานบัญชี, หญิง -พนักงานธุรการบัญชี, หญิง จัดทำเอกสารบัญชีต่างๆ - พนักงานขาย , เจ้าหน้าที่ขาย โครงการi เสนอขายสินค้าแก่ลูกค้า และ/หรือ โครงการ - พนักงานประสานงานขาย ประสานงาน ผู้ผลิต ลูกค...

บริษัท วินน์ พีค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บัญชี 2, ธุรการบัญชี 2,,ประสานงานขาย 2 อัตรา , ขาย 2 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
1.ทำหน้าที่ ขาย และ รับ Order สินค้า/โครงการ 2.Ordering Process งานขาย 3.ติดตามใบสั่งซื้อ ออก Order สำหรับการขาย ติดตามเอกสารประกอบการขาย 4.ติดต่อประสานงาน และ เข้าพบ ลูกค้า 5.บริหารการขาย 6. ขา...

บริษัท เอสที อลูคอน จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000-35,000
19 ก.ค. 62
18 . หัวหน้าส่วนงานเขียนแบบและออกแบบผลิตภัณฑ์ (งานกระจก อลูมิเนียม)
- บริหารจัดการส่วนงาน ผลักดันทีมงานให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย - เขียนแบบงาน Facade อลูมิเนียมและกระจก curtain wall, glass wall, cladding, ทำ shop drawing, cutting list, clear แบบ, ออกแบบ die - จั...

บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 30,000 ++ ขึ้นไป ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
19 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ
- ขับรถส่งของตาม site งาน - ช่วยงานในโรงงาน - ดูแลเรื่องการรักษาตามจริงภาพรถยนต์

บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000++มีค่าเที่ยวส่งของให้เพิ่มเติมจากเงินเดือน// OT
19 ก.ค. 62
20 . โฟร์แมนโครงการรับสมัครด่วน !
- วางแผนควบคุม การติดตั้งอลูมิเนียมกระจก curtain wall & facade, cladding - ประสานงานโครงการ - ส่งมอบงานให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย

บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 30,000++ขึ้นไป ตามคุณสมบัติ
19 ก.ค. 62
 พบ 139 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ