JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
- เจรจาติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ และงานเอกสาร

บริษัท บิซลอว์ แอนด์ คอลเลคชั่น จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น
23 เม.ย. 62
2 . พนักงานธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชี ทั่วไป - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - จัดทำแบบภาษี, ประกันสังคม

A1 Accounting Co., Ltd.
2 อัตรา
23 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
บันทึกข้อมูลทางบัญชีของลูกค้า ตรวจสอบเอกสารบัญชี (รับ-จ่าย) จัดทำรายงานภาษีต่างๆ เป็นผู้ช่วยในการปิดบัญชี

Backster Co., Ltd.
1 อัตรา
22 เม.ย. 62
4 . พนักงานบัญชี และ เลขานุการ
- ใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word / Excel / powerPoint และ บันทึกรายการผ่านโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express

บริษัท เจ พี การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000-17,000 / ต่อเดือน
22 เม.ย. 62
5 . พนักงานบัญชี
- คัดแยกเอกสาร จัดเรียงเอกสาร บันทึกบัญชีในโปรแกรมบัญชี express - จัดทำบัญชีและภาษี ซื้อ ขาย ภาษี หัก ณ ที่จ่าย และรายงานภาษี - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
6 . พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
รับส่งเอกสาร บริษัทและลูกค้าของบริษัท

บริษัท ลอว์เยอร์สมาร์ท จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,750 บาท+ค่านำมันรถ+ค่าสึกหรอหรือตามที่ตกลง
19 เม.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
จัดเตรียมเอกสาร ,ประสานงานกับทีมงานและลูกค้าของบริษัท

บริษัท ลอว์เยอร์สมาร์ท จำกัด
หลายอัตรา ด่วน
เงินเดือน 10,000 บาท หรือตามที่ตกลง (วุฒิการศึกษา,ประสบการณ์)
19 เม.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่สืบทรัพย์และบังคับคดี
จัดเตรียมเอกสาร ,ตั้งเรื่องยึด อายัด ,รับเงินส่วนได้

บริษัท ลอว์เยอร์สมาร์ท จำกัด
หลายอัตรา ด่วน
เงินเดือน เป็นค่าวิชาชีพ และ/หรือเงินเดือน ตามที่ตกลง
19 เม.ย. 62

บริษัท ลอว์เยอร์สมาร์ท จำกัด
หลายอัตรา ด่วน
เงินเดือน ทนายรับเป็นค่าวิชาชีพตามงานที่ได้รับมอบหมาย,เสมียนทนายความรับเป็นเงินเดือนและค่าใช้จ่าย
19 เม.ย. 62
10 . พนักงานติดตามทวงถามหนี้(ทางโทรศัพน์)รับสมัครด่วน !
พนักงานติดตามทวงถามหนี้ มีหน้าที่โทรศัพท์ติดตามลูกค้าและให้คำปรึกษาทางด้านการเงินกับลูกค้าของสถาบันการเงิน จัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูล

บริษัท ลอว์เยอร์สมาร์ท จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,750 บาท +ค่าคอมมิชชั่น
19 เม.ย. 62
11 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 2.เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้ 3.ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้า 4.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีเจ้าหน้าที่เทรนงานระหว่างฝึกงาน 5.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเ...

บริษัท เอส.กรุ๊ป (2008) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000 + คอมมิชชั่น
18 เม.ย. 62
12 . พนักงานบัญชี
บันทึกข้อมูลบัญชี ตรวจความถูกต้องในการบันทึกบัญชี ตรวจภาษีซื้อ-ภาษีขาย

บริษัท แอล แอนด์ แอล แอ็คเค้าน์ติ้ง ซิส จำกัด
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป
16 เม.ย. 62
13 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส
- สรุปภาพรวมและบริหารงานในแผนก เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร - ตรวจอนุมัติงบทดลอง เพื่อส่งตรวจสอบงบต่อไป - ตรวจอนุมัติการเสียภาษี ภ.ง.ด. 50 และ ภ.ง.ด. 51 ให้ลูกค้า - อบรม สอนงาน และเป็นที่ปรึกษาการทำงาน ...

บริษัท รังแตน ออฟฟิต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 เม.ย. 62
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ