JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟ / โฟร์แมน
งานหลักงานด้านช่างไฟและบริหารจัดการเวลามีการติดตั้งงานสาขาใหม่(งานด้านโฟร์แมน) และสามารถประสานงานส่วนอื่น ๆ ในโรงงานได้ดี

บริษัท ยู-พ้อยท์ จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท (ยังไม่รวมรายได้อื่น ๆ)
27 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ / ดีไซน์เนอร์รับสมัครด่วน !
รูปแบบงาน : พนักงานประจำ วันทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ 8.30-17.30 น. / วันเสาร์ 9.00-16.00 น. - มีความชำนาญโปรแกรม Sketch Up และสามารถติดตามและประสานงานขั้นตอนการส่งมอบงานให้ลูกค้าและจัดทำสรุปรายงานให้...

บริษัท ยู-พ้อยท์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความสามารถแต่ละบุคคล)
27 มิ.ย. 62
3 . พนักงานประมาณราคา
• ถอดแบบ และประเมินราคางานตกแต่งภายใน • จัดทำฐานข้อมูลในการประเมินราคา • ติดต่อประสานงานกับ Supplier เพื่อทำราคา • จัดทำใบเสนอราคา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.เอฟ.เฟอร์นิเจอร์
1 อัตรา
27 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าช่าง และช่างโครงสร้างงานอีเว้นท์รับสมัครด่วน !
มีหน้าที่ในการผลิต จัดเตรียม ติดตั้ง และประสานงาน(ในส่วนของช่าง)

Fordeara Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกับบริษัท
27 มิ.ย. 62

Fordeara Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามการตกลงกับบริษัท
27 มิ.ย. 62
6 . สถาปนิก
ออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม

บริษัท อาคิเท็ค แกลลอรี่ จำกัด
2 อัตรา
27 มิ.ย. 62
7 . Project Manager งานตกแต่งภายใน
งานตกแต่งภายใน - วางแผนและจัดการโปรเจคต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายขอองค์กร - ประสานงานระหว่างภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น - บริหารจัดการตารางงานก่อสร้าง ระยะเวลา และงบประมาณ ...

บริษัท เอ ดีไซน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
8 . ฝ่ายบัญชึ
รับผิดชอบ การเงิน ภาษี การเบิกจ่าย การวางบิลและการจ่าย

J&D Products Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
9 . Designer Exhibition
- รับข้อมูลลูกค้า นำมาเสนอแบบ3D และพรีเซนท์งานให้กับลูกค้าได้ - เขียนแบบโครงสร้างให้ช่างได้และมีความรู้เรื่องวัสดุได้บ้าง - ควบคุมงาน คุยกับผู้รับเหมาและช่างได้รู้เรื่อง - มีความรู้และใช้โปรแกรมเป็...

บริษัท เอส.เอ.เอส. สตูดิโอ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
26 มิ.ย. 62
10 . Admin-Coordinator (ธุรการและประสานงาน)
1.ประสานงานระหว่างออฟฟิสกับองค์กรณ์ต่างๆที่เกี่ยวช้อง 2.จัดทำเอกสารเบิกจ่าย / ใบราคา /ติดตามเอกสารต่างๆ *เป็นหลัก* 3.สามารถทำงานคนเดียว หรือเป็นทีมได้ดี 4.จัดทำรายงานเบิกจ่ายรายอาทิตย์ 5.ทำรายงาน...

Happening design company
2 อัตรา
26 มิ.ย. 62
11 . โฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์
1. ประสานงาน วางแผนงาน ควบคุมงานให้เป็นไปตามที่กำหนด 2. สามารถอ่านแบบ และเข้าใจแบบวัสดุเกี่ยวกับการตกแต่งภายใน 3. สามารถรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาได้ 4. สามารถประสานงานกับลูกค้า และ Supplier สำหรับงาน...

บริษัท เอดีไดเมนชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
26 มิ.ย. 62
12 . Interior designer/ นักออกแบบตกแต่งภายใน
- รับผิดชอบงานออกแบบโครงการตามทีได้รับมอบหมาย - จัดทำแปลนแบบเฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่งภายใน - ศึกษาและหาข้อมูลวัสดุสำหรับการตกแต่งภายใน - สำรวจและประเมินราคาค่าออกแบบตกแต่งภายในเพือนำเสนอแก่ลูกค้า...

บริษัท เอดีไดเมนชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
26 มิ.ย. 62
13 . Graphic Design
-ออกแบบงานกราฟฟิคสำหรับงานป้าย เพื่อนำเสนอลูกค้า -ดัดแปลงแบบของลูกค้า เพื่อเข้ากับหน้างานจริง -เคลียร์รายละเอียดแบบเพื่อสั่งผลิต -สามารถออกไปติดต่อลูกค้า มีรถบริษัท หรือค่ารถให้ -สามารถออกไปเคล...

บริษัท เมโตรนอม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และความสามารถ
26 มิ.ย. 62
14 . Project Engineer / Site EngineerUrgently Required !
- วางแผน และ ควบคุมดูแล งานตกแต่ง สถาปัตยกรรม งานอินทีเรีย

บริษัท เจริญกิจจงเสถียร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
15 . ฝ่ายประสานงาน (Customer Relation Executive)
- CRE(Customer Relation Executive) ท่านคือตัวแทนของบริษัทและตัวแทนของลูกค้า - ทำนหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างความต้องการของลูกค้า และนำไปขับเคลือนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี - ท่านจะประสานงานร่วมกับ สถาปนิก...

MIKA GROUP CO., LTD.
3 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - Up ตามประกายที่ฉายออกมา
25 มิ.ย. 62
16 . พนักงานฝ่ายการตลาด
-การโฆษณาโดยใช้สื่อต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม -การขาย(เทคนิคการขาย) เพื่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อที่เร็วขึ้น -การส่งเสริมการขาย มีการนำเสนอไอเดียในการพัฒนาสื่งต่างๆเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงมากขึ้น - การให...

MIKA GROUP CO., LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท
25 มิ.ย. 62
17 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
1.ขับรถด้วยความระมัดระวัง 2.พร้อมให้บริการเมื่อนายขอให้ทำธุระอื่นๆ และสามารถปฏิบัติงานนั้นๆ ได้ด้วยความยินดี 3. ดูแลรถให้อยู่ในสภาพสะอาด เรียบร้อย พร้อมใช้งานเสมอ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินฟรา เดคอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000
25 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง-ตกแต่ง
- ควบคุมงานก่อสร้างส่วนงานโครงสร้างและตกแต่งภายใน - ประสานงานกับช่างผู้รับเหมา - รายงานความคืบหน้าของาน

บริษัท อินฟรา เดคอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ถอดแบบและประเมิณราคา
- ถอดปริมาณวัสดุ ทำเอกสารประเมิณราคาBOQ - ตรวจเช็คปริมาณงาน - ตรวจสอบงานก่อสร้างเพิ่ม-ลด - เขียนแบบ Auto Cad (ASBUILT RAWING)

บริษัท อินฟรา เดคอร์ จำกัด
2 อัตรา
25 มิ.ย. 62

บริษัท ดิจิตอล ดีไซน์ ออโตเมชั่น จำกัด
ไม่ระบุ
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ