JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 94 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการพัฒนาระบบสนับสนุนการขาย
ผู้ช่วยผู้จัดการพัฒนาระบบสนับสนุนการขาย สถานที่ทำงาน แคราย เมืองนนทบุรี วัน-เวลาทำงาน จันทร์-เสาร์ 8.30 - 17.00 น. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก - สนับสนุนโครงการกลุ่มการขายและลูกค้าของสายบริหา...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
19 มิ.ย. 62
2 . ช่างไม้-อีเว้นท์ (นนทบุรี เชียงใหม่ )
- จัดทำงานไม้ ป้ายต่าง ๆ ติดตั้ง อุปกรณ์งานไม้ ตกแต่งสถานที่ - ตรวจเช็คอุปกรณ์งานไม้ ให้พร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตามแผนงานที่กำหนด - ติดตั้งป้ายอุปกรณ์งานไม้ ก่อนเริ่มงาน ระหว่างงาน หลังเสร็จงาน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62
3 . กุ๊ก ครัวยุโรป
-ประกอบอาหารอิตาเลียน -จัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องปรุง ตรวจเช็ควัตถุดิบเพื่อทำการสั่งซื้อ -ควบคุมมาตรฐานอาหารและต้นทุน -ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัวให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สวัสดิการ ค่าอาหาร...

บริษัท บาซิลิโก2018 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000
19 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการสาขาฝึกหัด สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์รับสมัครด่วน !
1.ให้บริการลูกค้า 2.ทอดและขายเฟรนซ์ฟราย และดูแลความสะอาดภายในร้าน 3.รักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 4.ควบคุมดูแลร้านอาหาร 5.รับผิดชอบนำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร 6.ดูแลStock สาขาที่รับผิดชอบ

Rocks PC Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้เฉลี่ย 17,000 - 20,000
19 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จัดทำเอกสารภายในแผนกทั้งในส่วนของเอกสารวัตถุดิบ การคิดต้นทุน เอกสารสูตร และเอกสารระบบคุณภาพ จัดหาวัตถุดิบใหม่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่วยลดต้นทุนการผลิต

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
6 . การตลาด(นำเข้า)
- วางแผนและจัดกิจกรรมทางการตลาดให้กับสินค้านำเข้า ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ นโบายบริษัท - วิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดเพื่อจะสามารถทำการตลาดสินค้านำเข้าให้บรรลุยอขายตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ - ติดตาม...

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซด์ (Graphic Design)
ออกฉลากสินค้า และสื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานขาย
บริหารงานให้คำปรึกษาและแนวทางในการทำงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนแก้ไขระบบงาน และติดต่อประสานงบานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง ประชุมรอบการขาย ประมาณการเก็บเงินลูกค้า ประมาณาการภาษีขาย อนุมัติใบเพิ่...

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
9 . ผู้จัดการแผนกผลิต
บริหารงานวางแผน / ควบคุม การผลิต และบริหารจัดการทั่วไป เกี่ยวกับสายงานการผลิต

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ตรวจการบันทึกรายการทางบัญชี - บันทึกเงินสดย่อยที่ทางการเงินตั้งเบิก - จัดทำงบต้นทุนการผลิต - จัดทำรายงานเจ้าหน้า / ทรัพย์สิน ประจำเดือนในแต่ละเดิือน - จัดทำงบการเงินประจำเดือน,งบทดลอง,กำไรขาด...

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
11 . Marketing Executive
-ร่วมวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงกิจกรรมให้กับแบรนด์บริษัทฯ ร่วมกับ Product Manager ลูกอมและขนม - ดูแลช่องทางการสื่อสารการตลาดกิจกรรม ออกบูธ Roadshow ฯลฯ และกิจกรรมพิเศษต่าง ๆๆๆ - จัดหาพื้นที่ ที่ม...

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
12 . Marketing Online
- วางแผนและจัดการกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของช่องทางสื่อสารออนไลน์ ของบริษัทฯ - Update สินค้า และโปรโมชั่นต่าง ๆ - สร้างและดูแลภาพรวม แนวทางการจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัทฯ การตลาดผ่านช่องทางออนไล...

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
13 . ช่างซ่อมบำรุง ,ช่างควบคุมเครื่องจักร,ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
-ซ่อมบำรุงทั่วไป เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค และควบคุมเครื่องจักร ภายในโรงงาน -ทำการ PM เครื่องจักร และ KPI ของแผนก -บันทึกรายงานเอกสารการบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องจักร -งานอื่นๆที่ได้รั...

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท
19 มิ.ย. 62
14 . Production Supervisor / หัวหน้าแผนกผลิตรับสมัครด่วน !
ควบคุม ดูแลและเตรียมการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท
19 มิ.ย. 62
15 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขาศูนย์ราชการ (พิจารณานักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
- ช่วยผู้จัดการบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า การดูแลเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ - ควบคุมต้นทุน-ค่าใช้จ่าย - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำร้านใน...

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
19 มิ.ย. 62
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด / พนักงานประจำร้าน (สาขาเซ็นทรัล พลาซา เวสท์เกต)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบ และดูแลความเรียบร้อยภายในร้านอาหาร ทั้งด้านการแต่งกาย และการบริการ - ทำความสะอาดร้าน และปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท - ทำหน้าที่ตรวจเช็คการจัดเตรียมความพร้อม และความสะอาดก่อนร้านอาหารเป...

บริษัท เซนโช (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 10,000 - 16,000 บาท
19 มิ.ย. 62
17 . Digital Marketing (Graphic Media)รับสมัครด่วน !
- Pre & Pro & Post ได้ตามโจทย์งานที่ได้รับ - ดูแล Chanel Youtube ของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน - โพส VDO ลงใน Chanel , จัดการในหน้าต่างๆของ Youtube ให้มีการอัพเดท ให้ทันกับกระแสต่างๆ - หาวิธีเพิ่มย...

บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
18 . พนักงานขาย Modern Tradeรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบ ยอดขาย กำไร BU - วางแผนการขายและกิจกรรมส่งเสริมการขาย - วางแผนการขายประจำปี ไตรมาส - วิเคราะห์และประเมินผลของงาน - ควบคม Budget ตามข้อตกลง

บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
19 มิ.ย. 62
19 . พนักงานขายส่งUrgently Required !
1.วางแผนการขาย เข้าพบลูกค้า 2.เสนอสินค้า โปรโมชั่นลูกค้า 3.ตรวจสอบราคาคู่แข่ง 4.วิเคราะห์ยอดขาย 5.เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ 6.วิ่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
19 มิ.ย. 62
20 . Assistant Brand Managerรับสมัครด่วน !
1. Marketing Intelligence : แสวงหาและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดด้านต่าง ๆ เช่น ผุู้บริโภค , คู่แข่งขัน , การทำวิจัยตลาด 2. Strategy : การพัฒนากลยุทธ์การตลาด กำหนดแนวทางในระยะยาว 3. NPD : การพัฒนาสินค้าใ...

บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
 พบ 94 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ