JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . คนขับรถ / เด็กติดรถ
1. ขับรถ/ขนย้าย สินค้าจัดส่งตาม DC ที่กำหนด 2. ขับรถ/ขนย้ายสินค้าระหว่างโรงงาน 3. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ทำงานจันทร์-เสาร์

บริษัท เจซีเจพลาส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน รายวัน
16 ก.พ. 62
2 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ( DC )
1. ควบคุม/บันทึกเอกสารในระบบบริหารงานคุรภาพ 2. แจกจ่ายเอกสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. ลงบันทึก Document Master List 4. เรียกคืนเอกสารที่ล้าสมัย 5. สุ่มตรวจสอบการใช้เอกสารในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง 6. ต...

บริษัท เจซีเจพลาส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
3 . ประสานงานฝ่ายผลิต
1. ประสานงานระหว่างหน่วยงาน (เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถทำงานได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ) 2. ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในหน่วยงานของตนเอง 3. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท เจซีเจพลาส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
4 . ช่างเทคนิค/ปรับฉีดสินค้า (ด้านพลาสติก)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการปรับฉีดชิ้นงานพลาสติกให้ได้คุณภาพ 2. ปรับตั้งเครื่องฉีดให้สามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ควบคุม ดูแล เครื่องจักรให้ใช้งานได้ และดูแลงานฉีดพลาสติกได้ดี 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบ...

บริษัท เจซีเจพลาส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
5 . QC
1. ตรวจสอบ/ทดสอบ/ควบคุม ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตราฐานด้านคุณภาพที่บริษัทฯกำหนด 2. จัดทำเอกสารการตรวจสอบ/ทดสอบ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 3. คัดแยกชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ/ทดสอบของผลิตภัณฑ์นั้นๆ(พร้อมจัดท...

บริษัท เจซีเจพลาส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
6 . Sales Engineer (วิศวกรขาย)
1.นำเสนอสินค้ารายละเอียดต่างๆของบริษัทแก่ลูกค้า 2.ดูแลลูกค้าเก่าของบริษัทฯ ตามที่บริษัทมอบหมายให้ 3.เปิดตลาดลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัทฯ 4.จัดทำใบเสนอราคา รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขา...

บริษัท ไทย เคมีคอล สโตเรจ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมขั้นต่ำ 25,000 บาท ขึ้นไป (คอมมิชชั่น 2% จากยอดขาย)
15 ก.พ. 62
7 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการพิมพ์รับสมัครด่วน !
- Prepress, ตรวจสอบและตั้งค่าไฟล์ proved สี - Press, สั่งพิมพ์ ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ให้ตรงตามแบบ - QC ผลิตภัณฑ์ - เรียนรู้กระบวนการอุสาหกรรมการพิมพ์วัสดุก่อสร้าง - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - สาม...

บริษัท เอคโค โคท จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ( Sale ) ต่างจังหวัดรับสมัครด่วน !
1. สร้างการขาย และ รับผิดชอบเป้าการขายที่ได้รับมอบหมายในเขตที่รับผิดชอบ 2. นำเสนอผลิตภัณฑ์ สินค้าตัวใหม่ ๆ อัพเดทให้ลูกค้าทราบทั้งลูกค้าเก่า และ ใหม่ 3. รับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขต่างๆ จากลูกค้าให...

SQI GROUP Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 ก.พ. 62
9 . ช่างฉีดพลาสติกรับสมัครด่วน !
1.ผลิตชิ้นงานได้ตามแบบ 2.ดูแลรักษาเครื่องจักรโรงงาน

SQI GROUP Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
12 ก.พ. 62
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.เจรจาต่อรองราคา ประสานงานและติดตามการส่งมอบจากผู้จัดหาภายนอก 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวของ 3.จัดทำเอกสารทีเกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ PR/PO และอื่นๆ

บริษัท สยามนวกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.พ. 62
11 . พนักงานขายลูกค้าโครงการ
- เสนอขายสินค้าประเภท Waterstop, Waterswelling และอื่นๆแก่ลูกค้างานโครงการก่อสร้าง - รับผิดชอบเป้าขายส่วนตัว - สร้างภาพลักษณ์และสายสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในองค์กรและลูกค้า - ปฎิบัติงานตามหน้าที่ท...

บริษัท ไทยวอเตอร์สต๊อป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท + คอมมิชชั่น
11 ก.พ. 62
12 . ธุรการบัญชี
งานบัญชี - เปิดบิลขาย/ทำวางบิล - รายงานภาษีขาย - จัดทำ P/O เพื่อทำการสั่งซื่้อสินค้า - ทำ ภพ.30 ภงด.3,53 - ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
11 ก.พ. 62
13 . ช่างไฟฟ้า (ติดตั้งบริการงานระบบน้ำ/น้ำเสีย)รับสมัครด่วน !
- งานบริการติดตั้งระบบปรับสภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัท ครีเอชั่นเซนเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ก.พ. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-วางบิลลูกค้า / ทำใบแจ้งหนี้ / ใบส่งของ -ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบบัญชี -ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารทางบัญชี บันทึกการรับ-การจ่ายเงิน

Technoplast co.ltd
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ก.พ. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ