JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 54 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Supervisor การผลิต
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้เป้นไปตามเป้าหมาย - สั่งงาน,ควบคุม,ติดตาม,รายงาน,ปรัปปรุงผลงานตามนโยบายขององค์กรในด้านการควบคุมกระบวนการผลิตให้ตรงตามเเผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเลือกใช้ทรัพยาก...

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์
จัดทำ รวบรวม ข้อมูลภายในบริษัท และดำเนินการประสานงานกับผู้ถือหุ้น, นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการจัดเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมกรรมการชุดต่างๆ ภายในบริษัท ทักษะด้านกฎห...

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
3 . วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
- ออกแบบ วางระบบ จัดทำต้นทุนประมาณการ และควบคุมการผลิต งานระบบน้ำอุตสาหกรรม และงานโครงการต่างๆ - จัดทำเครื่องตัวอย่าง, Prototype ผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มช่องทางขายใหม่ - ทดสอบตัวอย่างวัตถุดิบ, สิ...

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
4 . ผู้จัดการเเผนกวิศวกรรม
ควบคุม / ติดตาม / รายงาน / ปรับปรุงผลงาน ตามนโยบายขององค์กร ในด้านวิศวกรรมการผลิต(Process Engineering) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร พร้อมกับนานโยบายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ,ระบบการผลิต , ระบบการทางา...

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส
• ประสานงาน จัดทำแผนประเมินความเสี่ยงและกำหนดแผนควบคุมความเสี่ยงขององค์กร • ให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร • ประสานงานและจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่...

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
6 . Sales Freelance (มีรถยนต์ส่วนตัว)
ติดต่อลูกค้าออกพื้นที่พบลูกค้าที่ทางบริษัทติดต่อหรือลูกค้ารายใหม่ ทำการเสนอตัวสินค้าและปิดการขายติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 30,000 + ค่าน้ำมัน 5,000 + ค่าคอมมิชชั่น
21 ส.ค. 62
7 . พนง.แนะนำสินค้าภาคสนามรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในการหาลูกค้ารายใหม่(ภาคสนาม) 2.ดูเเลลูกค้าเก่าในการขายสินค้าเเละการให้บริการ 3.สร้างยอดขายเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ประมวลผลเเละงบการเงิน
1.ดำเนินการบันทึกเงินเดือนเเละค่าคอมมิชชั่น 2.รายงานการกระทบยอดรายเดือนเเละไตรมาส 3.เงินทดรองดอกเบี้ยฝ่ายขาย / ค่าน้ำมัน / ค่าคอม / ประกันสังคม ภงด.1 4.ประมาณการหนี้สินค่ารับประกันการเสียหาย

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ส.ค. 62
9 . พนักงานขับรถทีมขาย
1.ขับรถออกตลาดให้กับพนักงานขาย 2.ดูเเลทรัพย์สินเเละอุปกรณ์ภายในรถ 3.ติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้กับทางลูกค้า 4.อธิบายการใช้เครื่องกรองน้ำให้กับทางลูกค้า 5.งานอื่นๆทีได้รับมอบหมาย

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
12 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ส.ค. 62
10 . Telesales (พนักงานขายทางโทรศัพท์)
1.ดูแลฐานลูกค้าของบริษัทเเบบต่อเนื่อง 2.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่เพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ 3.เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ***หยุดวันอาทิตย์***

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000+++
21 ส.ค. 62
11 . ธุรการ
- รับผิดชอบ/ดูแล/ประสานงานกับพนักงานขาย - บันทึกใบสั่งซื้อที่ได้รับจากพนักงานขาย/ลูกค้า (คีย์ P.O.) - ทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของพนักงานขายที่ตนดูแลรับผิดชอบ

บริษัท เอ็น.เอส โฮมโปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบเอกสารภายใน
- ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับคำสั่งซื้อจากเซลส์/ลูกค้า - ตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้าซื้อเข้า - ตรวจสอบความถูกต้องของบิลรับ-ส่งของ

บริษัท เอ็น.เอส โฮมโปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
13 . พนักงานแคชเชียร์ สาขาชัยพฤกษ์
1.ดำเนินการรับชำระค่าสินค้าด้วย เงินสด เช็ค บัตรเครดิต เช็คยอดเงินโอนเข้าบัญชี ให้ถูกต้องตรงตามใบเสร็จรับเงิน 2.ตรวจเอกสารด้านการจ่ายเงินคืนลูกค้า เพื่อให้ถูกต้องตามกฎระเบียบที่วางไว้

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด(มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ส.ค. 62
14 . พนักงานบัญชีการเงิน
-ดูแลงานด้านบัญชีรับ-จ่าย -จัดทำเอกสารด้านภาษีประจำเดือน -จัดทำงบบัญชีการเงินภายในประจำเดือน -งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กลาสอีสกู๊ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 14-18K
20 ส.ค. 62
15 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ
-รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงาน ด้าน การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในด้านกายภาพของวัตถุดิบรับเข้าระหว่าง กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป -การส่งมอบให้เป็นไปต...

บริษัท เดอะ คลาสสิค แชร์ส จำกัด
20 ส.ค. 62

บริษัท แกรมมาร์ เฟอร์นิเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาราชพฤกษ์)
- สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดลูกค้าและคู่แข่งในบริเวณพื้นที่บริการของสาขา - จัดโครงการ/กิจกรรมทางการตลาดของสาขา - จัดรายกายส่งเสริมการขายสินค้าตามนโยบายบริษัท - สื่อสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรม...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (สาขาราชพฤกษ์)
1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
19 . ประสานงานฝ่ายขาย
1. ประสานงานติดต่อกับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อติดตามออเดอร์สินค้าหรือการแจ้งยอดชำระค่าสินค้า 2. ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อติดตามการส่งมอบให้ทันตามกำหนด 3. ควบคุม ดูแล ตรวจนับ สินค้าที่จะจัดส่งให้...

G.L.H. Products Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-16,000 หรือตามประสบการณ์
20 ส.ค. 62
20 . online marketing/admin แอดมินออนไลน์
1. รับผิดชอบดูแลการจัดซื้อสินค้าที่ประเทศจีน 2. ดูแลและรับออเดอร์ จากลูกค้าทางโทรศัพท์ inbox Facebook ,IG และทุกช่องทาง 3. ตกแต่งภาพ photoshop พร้อมออกแบบโปรโมชั่นต่างๆ 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบห...

G.L.H. Products Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000 หรือตามความเหมาะสม
20 ส.ค. 62
 พบ 54 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ