JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 57 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกวิศวกร QA (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 2.ตรวจสอบทบทวนหาข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น และหาแนวทางป้องกันแก้ไข 3.วางแผนและประสานง...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 (พิจารณาตามความสามารถ)
21 ส.ค. 62
2 . Electrical Engineering Asst.MGR / MGR (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKING AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY : 08.30 -17.30 : ** (STOP 1 SATURDAY PER MONTH) • Development and improvement products and invent new products of the company (High voltage electri...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate & Company's structure
21 ส.ค. 62
3 . Solar & LED Electrical Engineering Supervisor (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKS AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY : 08.30 -17.30 : ** (BREAKS 1 SATURDAY PER MONTH) • Develop products, improve products and invent new products for the company (Products and parts So...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 -30,000 (Based on skills)
21 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.ซ่อมแซม บำรุงอาคารสถานที่ทั่วไป 2.ซ่อมแซม บำรุงเครื่องยนต์ 3.ดำเนินงานตามแผนการบำรุงรักษาประจำปี 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย **โรงงานทำงานวันจันทร์...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 13,500 - 16,000 บาท (ตามประสบการณ์)
21 ส.ค. 62
5 . Mechanical Engineering Supervisor (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKING AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY (STOP 1 SATURDAY PER MONTH) : 08.30 -17.30 : ** • Development and improvement products and invent new products of the company (about products and p...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 -30,000 (ตามความสามารถ)
21 ส.ค. 62
6 . หัวหน้าคลังสินค้าส่วนงานควบคุมเอกสาร (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำโรงงาน 1.ควบคุมดูแลระบบรับเข้า-จ่ายออก และข้อมูลสินค้าคงคลังในระบบให้ถูกต้อง 2.ควบคุมดูแลแก้ไขข้อมูลต่างๆที่ผิดพลาดในระบบให้ถูกต้อง รวมถึงหาวิธีป้องกันข้อผิดพลาดซ้ำซ้อ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้สงบริษัทฯ+ประสบการณ์+ความสามารถ
21 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่สรรหาฯและฝึกอบรม (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ขอให้คุณเป็นบุคคลที่มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน ทราบและรู้หน้าที่ของตนเองรวมถึงปรับปรุงพัฒนางานได้อัตโนมัติปราศจากการควบคุม คอยสนับสนุนและส่งเสริมช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน** **ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติง...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,500 - 18,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
21 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - เขียนแบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำ Bom & Routing ของผลิตภัณฑ์ใหม่ - แก้ไขแบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำ Bom & Routing ของผลิตภัณฑ์เก่า - นำ portforlio มาให้เป็นตัวอ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 12,500 15,000 บาท
21 ส.ค. 62
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการรับสมัครด่วน !
การเตรียมงานก่อนการก่อสร้าง - สำรวจพื้นที่หน้างาน เพื่อเลือกเทคนิคการทำงานและวางแผน การดำเนินงานทั้งหมด - คัดเลือกผู้รับเหมาช่วง โดยต้องมีการเทียบราคา 2 รายขึ้นไป - จัดทำสัญญาจ้างผู้รับเหมาช...

บริษัท ศรีชลธร จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคลและพนักงานต้อนรับรับสมัครด่วน !
1.รับโทรศัพท์ 2.ตรวจเช็ค,ดูแล,จัดหาและจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3.งานจัดซื้อจัดจ้างในส่วนงานของแผนกทรัพยากรบุคคล 4.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ 5.รั...

บริษัท ศรีชลธร จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ด่วนมาก)รับสมัครด่วน !
กำกับดูแลงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ ข้อกฏหมาย ตามที่บริษัทกำหนด

บริษัท ศรีชลธร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
12 . พนักงานขาย สาขา CDCรับสมัครด่วน !
1. ต้อนรับลูกค้า นำเสนอสินค้าและอธิบายข้อมูลสินค้าให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี 2. เข้าพบลูกค้า อำนวยความสะดวกในการส่งมอบสินค้า และให้บริการหลังการขาย 3. รักษาความสัมพันธ์ฐานลูกค้าที่มีอยู่ โดยการเยี่ยม...

บริษัท ศรีชลธร จำกัด
สาขาละ 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 บาท +คอมมิชชั่น
22 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุมการบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ - จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ออกจดหมายติดต่อราชการ รวมถึงการบริหารสัญญาต่างๆของโครงกา...

บริษัท ศรีชลธร จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
14 . Admin Project
PRO POWERTECH รับสมัครตำแหน่งงาน Admin Project Engineer - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและวิศวกรโครงการ - จัดเตรียมเอกสารต่างๆให้กับทางวิศวกรโครงการ - ประสานงานเรื่องการส่งของกับลูกค้าและหน้างาน - สนับ...

PRO POWERTECH
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 ส.ค. 62
15 . System Engineer
-Preparing reports for Engineering Team -Technical support for sale and Client -Solving client problems -Response for ISO9001 -Design or Review & Approve the Hardware/Software from sub-contractor ...

IACG Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62

IACG Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
17 . Sales Engineer Urgently Required !
•Promotes and sells the assigned products which can include technical maintenance and services to customers •Selling products to target customers. •Manage Product/Services to meet sales target and c...

IACG Co.,Ltd.
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
18 . Project Engineer
- Estimate costs for engineering - Technical support for sale and Client - project planning , the responsibility for achieving the desired objectives. - Deliver,Control and troubleshoot the perform...

IACG Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 62
19 . Design Engineer
- ดูแลงานด้านออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัท - ควบคุมกระบวนการออกแบบให้เป็นไปตามระบบ ISO 9001:2015 - ควบคุมกระบวนการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้า

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
20 . Finance and Accounting Manager/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินให้เป็นไปตามระบบและมาตรฐานการบัญชี ดูแลจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ หรือมีประสบการณ์การจัดทำงบ Consolidate จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ ตรวจสอ...

บริษัท เทราไบร้ท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
 พบ 57 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ