JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 64 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ QA (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบการรับคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป 2.กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ และชนิดผลิตภัณฑ์ ที่จะใช้ในการตรวจสอบ 3.กำหนดวิธีก...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
21 ก.พ. 62
2 . ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.ดำนเนินการตรวจสอบ และ บำรุงรักษาเครื่องยนต์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ ทั้งประจำวันและตามแผนงาน 2.ซ่อมแซมเครื่องยนต์ 3.บันทึกรายงานการบำรุงรักษาและซ่อม...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท (ตามประสบการณ์)
21 ก.พ. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - ติดต่อ ประสานงาน การสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศ - สรุปรายงานการจัดซื้อต่างๆประจำเดือน - ติดต่อประสานกับฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับงานด้านจัดซื้อ ***โรงงานทำงา...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,500 - 17,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
21 ก.พ. 62
4 . หัวหน้าวิศวกรรมเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์ (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - ปรับปรุง และ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทร่วมกับทีมงาน - ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนร่วมกับทีมงาน ***โรงงานทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
21 ก.พ. 62
5 . วิศวกรรมเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์ (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - ปรับปรุง และ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทร่วมกับทีมงาน - ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนร่วมกับทีมงาน ***โรงงานทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000
21 ก.พ. 62
6 . Project Sale Engineerรับสมัครด่วน !
-ติดต่อเสนอขายสินค้า ให้กับลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย -ดูแลรับผิดชอบกลุ่มลูกค้าเพื่อรักษาสถานภาพให้มีประสิทธิภาพ -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องจากการขายสินค้า

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 ก.พ. 62
7 . Supervisor Mechanical / Mechatronics (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKING AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY : 08.30 -17.30 : ** • Development and improvement products and invent new products of the company (about products and parts High Voltage Equipment...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 -30,000 (ตามความสามารถ)
21 ก.พ. 62
8 . เจ้าหน้าที่จดทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์และระบบ ISO (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** ต้องมีประสบการณ์ทำงาน QMR หรือ DCC ไม่น้อยกว่า 1-2ปี -จัดทำเอกสารการจดทะเบียนมารฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ - ดูแลเอกสารระบบ ISO9001 ISO14001 OHSAS18001...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,500-18,000 บาท (ตามประสบการณ์)
21 ก.พ. 62
9 . หัวหน้าแผนกฉีดอลูมิเนียม (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.ควบคุมดูแลแผนงานการดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 2.กำกับดูแล แก้ไข ป้องกัน เกี่ยวกับงานผลิต และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต ร่วมก...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000
21 ก.พ. 62
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรไฟฟ้ากำลัง (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.จัดทำงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เก่าและใหม่ 2.ควบคุมดูแลการทดสอบผลิตภัณฑ์ 3.ปรับปรุง และพัฒนากระบวบการผลิต 4.อบรมและถ่ายทอดความรู้ในแผนก และฝ่ายที่เ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ก.พ. 62
11 . เจ้าหน้าที่สรรหาฯและฝึกอบรม (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ขอให้คุณเป็นบุคคลที่มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน ทราบและรู้หน้าที่ของตนเองรวมถึงปรับปรุงพัฒนางานได้อัตโนมัติปราศจากการควบคุม คอยสนับสนุนและส่งเสริมช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน** **ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติง...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,500 - 18,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
21 ก.พ. 62
12 . วิศวกรไฟฟ้ากำลัง (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานที่โรงงาน** - ดำเนินการวิจัย ปรับปรุง พัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่-เดิม ทางด้านรูปแบบ วัสดุ ราคาและอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 115 kV และหลอดไฟฟ้า LED -...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตามตกลง
21 ก.พ. 62
13 . Safety Officer/ Sup (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - ควบคุม ดูแลงาน ปรับปรุง พัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงานภายในบริษัทฯทั้งระบบ (ตามหน้าที่ในสายงาน จป.) - ดำเนินงาน และส่งเสริมการทำกิจกรรมเพิ่มผลผลิตภาย...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์ตามความสามารถ
21 ก.พ. 62
14 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - เขียนแบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำ Bom & Routing ของผลิตภัณฑ์ใหม่ - แก้ไขแบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำ Bom & Routing ของผลิตภัณฑ์เก่า - นำ portforlio มาให้เป็นตั...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 12,500 15,000 บาท
21 ก.พ. 62
15 . ธุรการ
- พิมพ์เอกสาร ใบเสนอราคา ใบกำกับภาษี เอกสารเกี่ยวกับบัญชีและอื่นๆ

PEERACHAI COOLING TECH. Co., Ltd.
1 อัตรา
21 ก.พ. 62
16 . ผู้ช่วยช่าง รับสมัครด่วน !
ซ่อมและบริการ เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

PEERACHAI COOLING TECH. Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
21 ก.พ. 62
17 . ช่างเทคนิค
- ซ่อมและบริการ เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

PEERACHAI COOLING TECH. Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
21 ก.พ. 62
18 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
ดูแลงานด้านความปลอดภัยโครงการต่างของบริษัท

บริษัท แอร์พลัส แอ๊พพลาย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
19 . พนักงานขาย เขตกรุงเทพ
วิ่งออกหาลูกค้า เสนอขายสินค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

บริษัท บี.เอฟ.อิเลคทริเคิล เทรดดิ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000
21 ก.พ. 62
20 . เจ้าหน้าที่การตลาด ( สักพนา )รับสมัครด่วน !
1. ร่วมวางแผน พัฒนาและปรับปรุงแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและหาช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ๆ ทั้ง Online แล...

บริษัท ศรีชลธร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
 พบ 64 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ