JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 58 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Engineer
- เข้าพบลูกค้าเพื่อขายสินค้าของบริษัทฯ ให้ได้ตามเป้าหมาย - มองหาลูกค้าใหม่และโอกาสทางการขาย - วิเคราะห์ตลาดและมองแนวโน้มทิศทางของตลาด - สรุปและปิดการขายได้ - มีคอมมิสชั่น

บริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+คอมมิสชั่น
20 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ Draftman
หน้าที่หลัก ทำงานโครงการรับผิดชอบ Shopdrawing,ถอดแบบของราชการให้สอดคล้องกับหน้างานเพื่อจะนำไปใช้จริง และส่ง Approve รับผิดชอบงานออกแบบและถอดแบบงานระบบประปา-ไฟฟ้า-อาคาร เขียนแบบและออกแบบโครงการก่อสร...

บริษัท โซเน็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-35,000
20 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการผลิต นนทบุรี/เชียงรายรับสมัครด่วน !
1.ประสานงานการผลิต - วางแผนการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตได้ตามปริมาณ เวลา และต้นทุนการผลิตที่กำหนด - ประสานงาน ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการผลิตตามแผนงาน - รายงานผลการผลิต พร้อมเสนอแนะแนวทางการพัฒนา - ...

บริษัท ศรีชลธร จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุมการบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ - จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ออกจดหมายติดต่อราชการ รวมถึงการบริหารสัญญาต่างๆของโครงกา...

บริษัท ศรีชลธร จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
5 . วิศวกรไฟฟ้า / Electrical Engineer / Project Engineer / ช่างไฟฟ้า
1.รับผิดชอบงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 2.เขียนแบบไฟฟ้าได้ 3.คุมผู้รับเหมาติดตั้งหน้างานได้ 4.สามารถดูหน้างานติดตั้งไฟฟ้าพร้อมทั้งประเมิณราคาได้ 5.มีความรู้ดูแบบไฟฟ้า ตู้คอนโทรล สามารถออกแบบพร้อม wi...

InTouch Control Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-25,000 หรือตามประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ/ Foreign Affair Officer
- Responsible for arranging shipments, preparing and confirming order approval, handling pricing information, and releasing invoices - Ensuring import and export compliance - Coordinating with custo...

กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
7 . วิศวกรบริการ/ Service Engineer
- ทดสอบแรงดันไฟฟ้า ในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า(Switch Board) และอุปกรณ์ไฟฟ้า - บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (Switch Board) - ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า - ปรับเปลี่ยนวงจรควบคุมระบบไฟฟ้า - จัดทำ R...

กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group
2 อัตรา
20 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่การตลาด/Marketing officerรับสมัครด่วน !
- วางแผนการตลาด เพื่อกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์และการขาย - พบปะลูกค้าและให้คำปรึกษา - ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ - ประสานงานทั้งภายในและภายนอก...

กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group
1 อัตรา
20 มิ.ย. 62
9 . Product Engineer/วิศวกรผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
เขียน Program และติดตั้ง PLC,HMI ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมแก่ลูกค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม,แก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม

กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group
1 อัตรา
20 มิ.ย. 62
10 . วิศวกรขาย/ Sales Engineerรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานขาย วางแผนเข้าพบลูกค้า เพื่อเสนองาน ให้ข้อมูลและคำแนะนำด้านวิศวกรรมแก่ลูกค้า - ติดตามงานขาย รับแบบวงจรไฟฟ้าและข้อกำหนด (สเปค) งานจากลูกค้า เพื่อนำมาออกแบบและประเมินราคาตู้ควบคุมระบบ...

กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group
2 อัตรา
เงินเดือน คอมมิชชั่น ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์
20 มิ.ย. 62
11 . ธุรการ
- พิมพ์เอกสาร ใบเสนอราคา ใบกำกับภาษี เอกสารเกี่ยวกับบัญชีและอื่นๆ

PEERACHAI COOLING TECH. Co., Ltd.
1 อัตรา
20 มิ.ย. 62
12 . ช่างเทคนิค
- ซ่อมและบริการ เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

PEERACHAI COOLING TECH. Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
13 . Technical Support Engineerรับสมัครด่วน !
1.มีความรู้เรื่องเทคนิคคอลไฟฟ้า 2.สามารถเปรียบเทียบวิเคราะห์ ข้อมูล ของผลิตภัณฑ์ได้ ข้อดี ข้อเสีย ของคู่แข่ง 3.สร้างและอัปเดตคู่มือสำหรับการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์และสาธิตผลิตภัณฑ์สำหรับพนักงานขาย 4.ประสา...

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มิ.ย. 62
14 . หัวหน้าแผนกวิศวกร QA (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 2.ตรวจสอบทบทวนหาข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น และหาแนวทางป้องกันแก้ไข 3.วางแผนและประสานง...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 (พิจารณาตามความสามารถ)
20 มิ.ย. 62
15 . หัวหน้าแผนกคุณภาพวัตถุดิบ QC Incoming (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตฐานที่กำหนด 2.จัดทำเอกสารและรายงานข้อมูลต่างๆ 3.วิเคราะห์ระดับของ Deface ในแต่ละวัตถุดิบ 4.ประสานงานกับฝ่...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-22,000 (ตามโครงสร้างบริษัท)
20 มิ.ย. 62
16 . Mechanical Engineering Asst.MGR / MGR. (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKING AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY : 08.30 -17.30 : ** (STOP 1 SATURDAY PER MONTH) • Development and improvement products and invent new products of the company (High voltage electri...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ์Negotiate & Company's structure
20 มิ.ย. 62
17 . Electrical Engineering Asst.MGR / MGR (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKING AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY : 08.30 -17.30 : ** (STOP 1 SATURDAY PER MONTH) • Development and improvement products and invent new products of the company (High voltage electri...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate & Company's structure
20 มิ.ย. 62
18 . Solar & LED Electrical Engineering Supervisor (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKING AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY : 08.30 -17.30 : ** (STOP 1 SATURDAY PER MONTH) • Development and improvement products and invent new products of the company (about products and p...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 -30,000 (ตามความสามารถ)
20 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.ซ่อมแซม บำรุงอาคารสถานที่ทั่วไป 2.ซ่อมแซม บำรุงเครื่องยนต์ 3.ดำเนินงานตามแผนการบำรุงรักษาประจำปี 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย **โรงงานทำงานวันจันทร์...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 13,500 - 16,000 บาท (ตามประสบการณ์)
20 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - ติดต่อ ประสานงาน การสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศ - สรุปรายงานการจัดซื้อต่างๆประจำเดือน - ติดต่อประสานกับฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับงานด้านจัดซื้อ ***โรงงานทำงา...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,500 - 17,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
20 มิ.ย. 62
 พบ 58 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ