เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 153 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายโอน-นิติกรรม
- จัดเตรียมเอกสารต่างๆ - จัดพิมพ์รายการโอนกรรมสิทธิ์ - ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ที่กรมที่ดิน - ติดต่อประสานงานกับธนาคารระหว่างธนาคารฝ่ายลูกค้า และธนาคารฝ่ายโครงการ - รับเช็ค - ตรวจสอบความถูกต้...

บริษัท พีซ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
20 มี.ค. 61
22 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสาขาแจ้งวัฒนะ)
- ออกเช็ค - ออกใบแจ้งหนี้-ใบเสร็จรับเงิน - อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเงิน

บริษัท เยอรมัน ออโต้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 - 18,000
20 มี.ค. 61
23 . Senior / Accounting Officer
บันทึกข้อมูลบัญชี ทางด้านเจ้าหนี้-ลูกหนี้ สามารถปิดงบการเงินได้

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000
20 มี.ค. 61
24 . ผุ้ช่วยฝ่ายบัญชี
-ออกเอกสาร ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน -สรุปยอดขาย รายงาน Weekly Sales Report -สรุปยอด ตรวจสอบยอดขาย ตรวจสอบความถูกต้องสต็อคสินค้าคงเหลือ -สรุปยอดกำไร ขาดทุน งานรายโปรเจ็ค รายเดือน ฯลฯ...

ELID TECHNOLOGIES (THAILAND) LIMITED.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-22,000
20 มี.ค. 61
25 . Senior Officer - AR
• Perform issue invoices receivable • Follow up outstanding accounts receivable • Manage all invoices to be processed accurately and timely. • Ensure that the recon...

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
20 มี.ค. 61
26 . AR Officer (Finance&Accounting)
• ตรวจสอบ สัญญาบริการต่างๆ เพื่อเปิดใบแจ้งหนี้ ( Invoice), ใบลดหนี้ และ ใบเพิ่มหนี้ • จัดทำรายงานการเปิดใบแจ้งหนี้,ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้ประจำวัน •...

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มี.ค. 61
27 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง - จัดทำใบสำคัญรับ, ใบสำคัญจ่าย และรายงานประเภทต่างๆ - จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย และภงด.ประเภทต่างๆ ได้ - ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้ - หากมีประสบการณ์ตรง...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 61
28 . สมุห์บัญชี/หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
- วางแผนระบบบัญชี และระบบภาษี - ปิดงบทางบัญชีได้ - ดูแลแลบริหารงานบัญชีให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 61
29 . พนักงานบัญชี
1. ลงโปรแกรม EXPRESS 2. การลงบันทึกบัญชี รับจ่าย และรายวันทั้งหมด 3. การตรวจงบการเงินและบัญชีแยกประเภท 4. จัดทำและนำส่ง ภงด.1 , 3 , 53 , กพ.30 และประกันสังคม

บริษัท พลศธร คอมเพล็กซ์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน แล้วแต่จะตกลง
20 มี.ค. 61
30 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
-งานบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ -งานบัญชีการเงิน -งานบัญชีต้นทุน -รายงาน Weekly / Monthly

บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000 ++ขึ้นไป (ตามคุณสมบัติ)
20 มี.ค. 61
31 . นักศึกษาฝึกงาน รับสมัครด่วน !
1.คีย์ข้อมูลต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 2.ช่วยงานในฝ่ายบัญชีเเละการเงิน 3.เรียนรู้โปรเเกรมทางด้านบัญชีเเละการเงิน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ระเบียบของบริษัท
20 มี.ค. 61
32 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
1.จัดทำงบประมาณเเละรายงานสำหรับผู้บริหาร 2.บันทึกเเละจัดทำข้อมูลรายงานทางบัญชี 3.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4.ตรวจสต๊อก

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มี.ค. 61
33 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- รับผิดชอบการเตรียมเอกสารการจ่ายเงิน - บันทึกรายการบัญชีจ่ายเงิน

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มี.ค. 61
34 . เจ้าหน้าที่บัญชีงบประมาณ รับสมัครด่วน !
1.จัดทำงานประมาณประจำปีให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 2.รวบรวมและจัดทำรายงานสำหรับผู้บริหาร 3.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 61
35 . Internal Audit
1. รับผิดชอบตรวจมาตรฐาน กระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆในบริษัทฯตามมาตรฐานที่กำหนด 2. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามใบประเมิน
20 มี.ค. 61
36 . เจ้าหน้าที่บัญชี - พนักงานบัญชี-ภาษี
จัดทำบันทึกบัญชี ภาษีอากร ประกันสังคม งานทะเบียนเอกสาร

บริษัท พิมพ์พลอย ธุรกิจการบัญชี จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามอัตราว่าจ้าง / ตามข้อตกลง
20 มี.ค. 61
37 . พนักงานบัญชี
- จัดทำเอกสารเพื่อการบันทึกบัญชี - คีย์ข้อมูลและจัดเก็บเอกสารของฝ่ายให้เป็นระเบียบ - ดูแลและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน บริษัทฯ ทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. หยุด เสาร์...

บริษัท ศุภลาภ การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามแต่จะตกลง
20 มี.ค. 61
38 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน
- บริหาร ควบคุม ติดตาม ดูแล ให้คำแนะนำ และรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของ สายงานบัญชี/การเงิน/สินเชื่อ ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดดังนี้ 1. งานด้านบัญชี กำหนดแนวทางการวางแผนภาษี การคิดค่าเสื่อมราคา...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 61
39 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบงบทดลอง -จัดทำงบการเงินเต็มรูปแบบ -ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ซื้อ,ขาย,ค่าใช้จ่าย

บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
20 มี.ค. 61
40 . เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน
1. ควบคุม, จัดทำ, ตรวจสอบงานรับ – จ่าย ของบริษัท และรับผิดชอบด้านบัญชีทั้งระบบ 2. วางแผนภาษี, จัดทำงบประมาณการ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านต้นทุน 3. ปิดงบบัญชีและจัดทำงบการเงิน 4. จัดทำสรุปรายงานทางบั...

บริษัท ดับบลิวเอสเอ็น เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
20 มี.ค. 61
 พบ 153 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ