JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล
- ทำงานตั้งแต่วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 น. - 17.30 น.

บริษัท ฟอร์ คอน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
21 ส.ค. 62
2 . HR Admin / Payroll Officerรับสมัครด่วน !
-ดูแลตรวจสอบ Time Attendance ของพนักงานสาขาทั่วประเทศฯ -ตรวจสอบและบันทึกการจ่ายค่าล่วงเวลา -สรุปรายงานสถิติการมาทำงาน -รวมรวบเอกสารประเมินผลการทำงาน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย **เวลาปฎิบัติงาน ...

บริษัท ชิคเก้น ไทม์ จำกัด (ร้าน BonChon Chicken)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่สรรหา
สรรหาผู้สมัคร /นัดสัมภาษณงาน / สัมภาษณ์งานเบื้องต้น ดูแลและประสานจัดการการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายบุคคล จัดทำเอกสารสัญญาจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานใหม่ จัดทำประเมินผลการปฏิบัติง...

บริษัท เซเว่น ไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
21 ส.ค. 62
4 . Recruitment Manager
• Manager recruitment process from searching, interview, selecting and onboarding process. • Updates current and design new recruiting procedures. • Design hiring plans for all Santhiya property bas...

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (HRD)รับสมัครด่วน !
-จัดอบรมในองค์กร/จัดสัมมนา/งานเลี้ยงประจำปี -ดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ให้พนักงาน -สรรหาพนักงานตามอัตตรากำลังคนที่ว่าง -สรุปเวลาการทำงานของพนักงานแต่ละเดือน -ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน และนอกอง...

บริษัท โมโตฮอลิค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
20 ส.ค. 62
6 . หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล(ประจำโรงงานระยอง)
รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล/สรรหา/ฝึกอบรม

บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการ/แรงงานต่างด้าว
- มีประสบการณ์แรงงานต่างด้าว เช่น พม่า - รับผิดชอบในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รับผิดชอบทำหน้าที่ในด้านสรรหาแรงงานต่างด้าว - การต่อ visa และwork...

Thai Garment Export Co.Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
1.คัดเลือกและสรรหาบุคลากร รายละเอียดดังนี้ - ติดต่อสื่อและเตรียมข้อมูลในการรับสมัครงาน - นัดผู้สมัครและนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์งาน - จัดเตรียมเอกสารรับสมัครงาน และแบบทดสอบต่างๆ - สัมภาษณ์งาน และนำเสนอ...

Thai Garment Export Co.Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บุคคล (งานสรรหา/งานต่างด้าว)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานสรรหาทั้งระบบ - ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการงานต่างด้าว - ดูแลงานสวัสดิการทั่วไป - อื่นๆ ตามมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเมโทร-พลาย
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (วุฒิ+ประสบการณ์)
16 ส.ค. 62
10 . Recruitment / บุคคลสรรหา
รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร - ควบคุมบริหารงานบุคคล จัดทำแผนกำลังคน ในสาขาปัจจุบันและที่กำลังเปิดใหม่ - สรรหาพนักงานกลุ่มร้านอาหาร - สรรหาพนักงานตามนโยบายบริษัท - จัดทำรายงานสรุปอัตราก...

บริษัท นิตยาไก่ย่าง ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
16 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส
ดูแลระบบงานด้านงาน HRM และ HRD นำเครื่องมือต่าง ๆ พัฒนาระบบงานเพื่อให้งานมีความทันสมัยและราบรื่น

บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ส.ค. 62
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ