JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกการผลิต
1.วางแผนงานในแผนกเพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์/เป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2.ควบคุมผลผลิต ลดของเสียให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3.ควบคุมการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพตามที่กำหนด 4.ควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุ...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 up (ตามตกลง/ตามประสบการณ์)
23 มี.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ
-รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงาน ด้าน การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในด้านกายภาพของวัตถุดิบรับเข้าระหว่าง กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป -การส่งมอบให้เป็นไปต...

บริษัท เดอะ คลาสสิค แชร์ส จำกัด
23 มี.ค. 62
3 . Project Manager (ผู้จัดการไซต์งาน /วิศวกรโครงการ)
(ดูแลงานติดตั้งวงกบ-ประตู) -วางแผนทำ Project Schedule การผลิตและส่งมอบสินค้ารวมถึงให้ลูกค้าตามแต่ละโปรเจคให้เป็นไปตาม Timeline ที่กำหนด -วางแผน/บริหาร Budget ของแต่ละโปรเจคให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด ...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
4 . หัวหน้างานฝ่ายผลิตประจำโรงงาน / โฟร์แมนประจำไซต์งาน
-ดูแลควบคุมฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด -วางแผนจัดสรรบุคลากรฝ่ายผลิตให้เพียงพอกับเป้าหมายการผลิต -จัดทำKPIสำหรับฝ่ายผลิต -ควบคุมงานติดตั้งหน้าไซต์งาน -จัดทำเอกสารสำหรับส่งมอบงาน

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1. วางแผนและควบคุมการทำงานฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ตรวจสอบวัตถุดิบต่างๆของฝ่ายผลิตให้มีเพียงพอในการผลิต รวมถึงวิธีการที่ถูกต้องของการนำวัตถุดิบมาใช้ 3. ตรวจสอบการผลิตเพื่อให้เป็นไป...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.เจ. แมชชีนเนอรี่
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000-100,000
22 มี.ค. 62
6 . หัวหน้าฝ่ายผลิต/สาขาบางใหญ่
1) ควบคุมดูแลกระบวนผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2) ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามที่กำหนด 3) จัดอัตรากำลังคนให้เหมาะสมและเพียงพอต่อกระบวนการผลิตในแต่ละหน่วยงาน 4) ประสานกับหน่วยง...

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000 หรือตามตกลง
22 มี.ค. 62
7 . Quality SupervisorUrgently Required !
- Supervise Quality Control Staff - oversee a team of quality control analysis (front line) staff. As the manager of these analysts, communicate expectations clearly and ensure the staff is appropri...

บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จำกัด
22 มี.ค. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ( Quality Control Manager)
1.วางแผนการตรวจสอบคุณภาพและวัตถุดิบ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ประสานงานกับผู้ผลิต, จัดซื้อหรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบ 3.กำหนดทบท...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
22 มี.ค. 62
9 . หัวหน้าฝ่ายผลิต/ผู้ช่วยฝ่ายผลิต
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผน 2. กำหนดเป้าหมายการทำงานของฝายผลิต กำหนดวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 3.ควบคุมการทำงานและกร...

บริษัท เวลตี้ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000
22 มี.ค. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1.กำหนดนโยบายและแผนงานการผลิต ให้ได้ตามเป้าหมายในการผลิต 2.ควบคุมดูแลคุณภาพสินค้า และการผลิตในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 4.พัฒนาคุณภาพบล็อก และปรับปรุงกระบวนกา...

บริษัท วีที อินโนเวทีฟ อะไลแอนซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 บาท
22 มี.ค. 62
11 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า / โลจิสติกส์
-กำกับ ดูแลและตรวจสอบ รายงานผลงานด้านคลังสินค้าต่อผู้บังคับบัญชา -จัดระบบคลังสินค้า รวมถึงบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ -สามารถบริหารพื้นที่คลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด -อื่นๆ ตามได้รับมอบหม...

บริษัท เซเว่น ไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 (ตามความสามารถ)
21 มี.ค. 62
12 . หัวหน้าแผนก(การผลิตยา) -เภสัชฯ/วิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล
- วางแผนหรือมอบหมายการวางแผนและตรวจสอบแผน จัดอัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสมกับกลุ่มงานที่รับผิดชอบ - กำกับ ดูแลงานให้เป็นไปตามแผน และตรวจสอบขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 มี.ค. 62
13 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ QA รับสมัครด่วน !
1. กำหนดแผนงานการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ 2. ศึกษา ติดตาม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมู,มาใช้ในการปรังปรุงและพัฒนาระบบ...

บริษัท บีเอ็ม พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 มี.ค. 62
14 . หัวหน้าฝ่ายผลิต Production Supervisorรับสมัครด่วน !
- วางแผนการผลิต และควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน - วางแผนกำลังคน เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้พร้อมใช้งาน - ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ปรับปรุงกระบวนการ...

บริษัท บีเอ็ม พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 25,000
20 มี.ค. 62
15 . Senior Technical QA Managerรับสมัครด่วน !
- Make technical evaluation on garments to ensure the correct quality,fitting workmanship and measurements during all the process in production. - Analyze and provide problem indentification,resoluti...

บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของทางบริษัทฯ
20 มี.ค. 62
16 . ผู้ตรวจคุณภาพ (Audit)
- จัดระเบียบร้านสาขา ให้อยู่ในมาตรฐานตามที่บริษัทตั้งไว - ควบคุมมาตรฐานสต๊อกสินค้าของแต่ละสาขา ให้อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด - ตรวจสอบพนักงานให้มีความสามารถในการบริการหน้าร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 25,000-40,000
19 มี.ค. 62
17 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Manager)
Role Purpose : Under the guidance of the Continuous Improvement operation plan and the relevant Group guidelines, to provide managerial leadership to the Industrial Engineering team to provide the...

Thai Garment Export Co.Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
18 มี.ค. 62
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ