JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1.วางแผนและควบคุมการทำงานฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2.ตรวจสอบวัตถุดิบต่างๆของฝ่ายผลิตให้มีเพียงพอในการผลิต รวมถึงวิธีการที่ถูกต้องของการนำวัตถุดิบมาใช้ 3.ตรวจสอบการผลิตเพื่อให้เป็นไปตาม...

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ( Quality Control Manager)
-วางแผนการตรวจสอบคุณภาพและวัตถุดิบ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด -ประสานงานกับผู้ผลิต, จัดซื้อหรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบ -กำหนดทบทวน ...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ หรือ ตามตกลง
23 ส.ค. 62
3 . หัวหน้า QCรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบ วางแผน ควบคุม กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้ - รับผิดชอบ ควบคุม ตรวจสอบ งานเอกสารของฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า / โลจิสติกส์
-กำกับ ดูแลและตรวจสอบ รายงานผลงานด้านคลังสินค้าต่อผู้บังคับบัญชา -จัดระบบคลังสินค้า รวมถึงบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ -สามารถบริหารพื้นที่คลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด -อื่นๆ ตามได้รับมอบหม...

บริษัท เซเว่น ไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 (ตามความสามารถ)
23 ส.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกการผลิต
1.วางแผนงานในแผนกเพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์/เป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2.ควบคุมผลผลิต ลดของเสียให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3.ควบคุมการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพตามที่กำหนด 4.ควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุ...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 up (ตามตกลง/ตามประสบการณ์)
23 ส.ค. 62
6 . Supervisor การผลิต
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้เป้นไปตามเป้าหมาย - สั่งงาน,ควบคุม,ติดตาม,รายงาน,ปรัปปรุงผลงานตามนโยบายขององค์กรในด้านการควบคุมกระบวนการผลิตให้ตรงตามเเผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเลือกใช้ทรัพยาก...

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
7 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพรับสมัครด่วน !
-รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงาน ด้าน การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในด้านกายภาพของวัตถุดิบรับเข้าระหว่าง กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป -การส่งมอบให้เป็นไปต...

บริษัท เดอะ คลาสสิค แชร์ส จำกัด
23 ส.ค. 62
8 . Project Manager (ผู้จัดการไซต์งาน /วิศวกรโครงการ)
(ดูแลงานติดตั้งวงกบ-ประตู) -วางแผนทำ Project Schedule การผลิตและส่งมอบสินค้ารวมถึงให้ลูกค้าตามแต่ละโปรเจคให้เป็นไปตาม Timeline ที่กำหนด -วางแผน/บริหาร Budget ของแต่ละโปรเจคให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด ...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
9 . หัวหน้างานฝ่ายผลิตประจำโรงงาน / โฟร์แมนประจำไซต์งาน
-ดูแลควบคุมฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด -วางแผนจัดสรรบุคลากรฝ่ายผลิตให้เพียงพอกับเป้าหมายการผลิต -จัดทำKPIสำหรับฝ่ายผลิต -ควบคุมงานติดตั้งหน้าไซต์งาน -เข้าประชุมไซต์งาน -จัดทำเอกสารสำหร...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
10 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
ควบคุมดูแลและติดตาม การปฏิบัติงานของกระบวนการตรวจ /ทดสอบ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้ดี รวมถึงบริหารงานภายในฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
11 . QA Managerรับสมัครด่วน !
Customer Relationship Management regarding Quality issues:Coordinate and supervise all Quality Assurance activities in Production and in Laboratory to assure exceptional quality product is delivered t...

CCS GROUPS
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
12 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตไม้อัด
1.บริหารงานการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2.บริหารบุคคลากรใต้บังคับบัญชา 3.บริหารต้นทุนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย 4.บริหารงานตามคำสั่งผู้บริหารระดับสูง

กลุ่มบริษัทเมโทร-พลาย
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
13 . หัวหน้างานแผนกเย็บ (Sewing Supervisor)
ประสานกับพนักงานเย็บและทีมสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อผลิตเสื้อผ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ได้คุณภาพ จำนวนตรงตามความต้องการของลูกค้า - มอบหมายงานให้พนักงานเย็บตามระดับทักษะและรายละเอียดขั้นตอนการเย็บ ระบุความต...

Thai Garment Export Co.Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 62
14 . Factory Managerรับสมัครด่วน !
1) Overall factory/operations performance to ensure that operations are adequate to support all customers' needs 2) Performance measure base upon KPI 3) Support all activities to sales 4) Can "DO"...

บริษัท เทอร์มอลแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
15 . นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายผลิต/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
ฝ่ายผลิต ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตผสมยา

บริษัท ศิริบัญชา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
16 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. กำหนดนโยบายการบริหารงานฝ่ายผลิต ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท 2. วางแผนการทำงานระยะสั้น (1-2 ปี) และระยะยาว (3-5 ปี) ของฝ่ายผลิต 3. ตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของฝ่ายผล...

บริษัท พรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
21 ส.ค. 62

บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
18 . หัวหน้าแผนก(การผลิตยา) -เภสัชฯ/วิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล
- วางแผนหรือมอบหมายการวางแผนและตรวจสอบแผน จัดอัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสมกับกลุ่มงานที่รับผิดชอบ - กำกับ ดูแลงานให้เป็นไปตามแผน และตรวจสอบขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ส.ค. 62
19 . หัวหน้าหน่วยแพ็คกิ้ง
1. วางแผนการแพ็ค/บรรจุผลิตภัณฑ์ ให้ทันตามกำหนด 2. ตรวจสอบการเเพ็ค/การบรรจุ/ติดฉลาก/ติดบาร์โค๊ด 3. บันทึกการตรวจสอบการแพ็ค/การบรรจุผลิตภัณฑ์ 4. เตรียมความพร้อมสำหรับการแพ็ค/บรรจุผลิตภัณฑ์ 4. ติดตาม...

บริษัท เจซีเจพลาส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
20 . หัวหน้าควบคุมงานผลิตรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลงานผลิตแผ่น Precast ให้ตรงตามแบบที่กำหนดไว้ - ควบคุมคุณภาพของชิ้นงานให้ได้มาตรฐานที่กำหนด - บริหารจัดการต้นทุนภายในโรงงาน - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา,วางแผนและพัฒนาปรับปรุงแก้ไข,ควบคุมและต...

บริษัท รุ่งเรือง พรีคาสท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงหรือประสบการณ์
19 ส.ค. 62
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ