JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้า QCรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบ วางแผน ควบคุม กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้ - รับผิดชอบ ควบคุม ตรวจสอบ งานเอกสารของฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
2 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า QC (รายวัน)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบสินค้า - ควบคุมคุณภาพสินค้า *หยุดวันอาทิตย์ และวันเสาร์ทำงานครึ่งวัน 8.30น.-12.00น.

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 350 บาท/วัน + โอที
21 ส.ค. 62
3 . Supervisor การผลิต
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้เป้นไปตามเป้าหมาย - สั่งงาน,ควบคุม,ติดตาม,รายงาน,ปรัปปรุงผลงานตามนโยบายขององค์กรในด้านการควบคุมกระบวนการผลิตให้ตรงตามเเผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเลือกใช้ทรัพยาก...

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
4 . QC Inspector (โรงงานปากเกร็ด)Urgently Required !
- สุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต - บันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต

Thai Hospital Products Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 ส.ค. 62
5 . พนักงานสกรีนและพนักงานแผนกผลิตรับสมัครด่วน !
- ผลิตสินค้า - ประกอบสินค้าตามรายการ

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,750 บาท
20 ส.ค. 62

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน วันละ 500-700 บาท
20 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ ควบคุมคุณภาพสินค้า QC ชายรับสมัครด่วน !
ควบคุมกระบวนการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ตรวจสอบสินค้าที่ผลิตให้ตรงตามมาตราฐานที่บริษัทกำหนดไว้ก่อนส่งมอบสินค้า จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ และตามตกลง
20 ส.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ
-รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงาน ด้าน การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในด้านกายภาพของวัตถุดิบรับเข้าระหว่าง กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป -การส่งมอบให้เป็นไปต...

บริษัท เดอะ คลาสสิค แชร์ส จำกัด
20 ส.ค. 62
9 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า / โลจิสติกส์
-กำกับ ดูแลและตรวจสอบ รายงานผลงานด้านคลังสินค้าต่อผู้บังคับบัญชา -จัดระบบคลังสินค้า รวมถึงบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ -สามารถบริหารพื้นที่คลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด -อื่นๆ ตามได้รับมอบหม...

บริษัท เซเว่น ไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 (ตามความสามารถ)
20 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่แผนกวางแผนการผลิต
-ออกเอกสารใบสั่งงานภายในให้กับฝ่ายผลิต -วางแผนกำลังคนให้เพียงพอและทันต่อการผลิต -วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต ให้ทันต่อการส่งมอบสินค้า -ติดต่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ประมาณการปริมาณวัตถ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลเวอร์คส์โปรดัคส์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
20 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ QC
1. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2. ซ่อมสินค้าตามที่ลูกค้าส่งซ่อม 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด และ บริษัท สามเสนวิลล่า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
20 ส.ค. 62
12 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ( Quality Control Manager)
-วางแผนการตรวจสอบคุณภาพและวัตถุดิบ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด -ประสานงานกับผู้ผลิต, จัดซื้อหรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบ -กำหนดทบทวน ...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
20 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องสำอาง(QC)
-ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ -ประสานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการควบคุมคุณภาพของสินค้า(สุ่มตัวอย่าง,ตรวจสอบเปรียบเทียบตัวอย่างมาตรฐาน,ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล,การควบคุมคุณภาพในเอ...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
20 ส.ค. 62
14 . ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- ทำงานแพ็คสินค้าตามใบสั่งผลิตให้ถูกต้อง ตามกำหนด และมีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทฯ - บรรจุงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด - ดูแลในส่วนงานผสมในกระบวนการผลิตเครื่องสำอางให้ได้ตามแผนการผลิต - ควบคุมเครื่อง...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 325 บาท ผ่านโปร 350 บาท
20 ส.ค. 62
15 . หัวหน้าแผนกการผลิต
1.วางแผนงานในแผนกเพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์/เป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2.ควบคุมผลผลิต ลดของเสียให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3.ควบคุมการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพตามที่กำหนด 4.ควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุ...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 up (ตามตกลง/ตามประสบการณ์)
20 ส.ค. 62
16 . หัวหน้าฝ่ายผลิตสาขาบางใหญ่
1.วางแผนการผลิตให้ทันความต้องการของลูกค้า ทั้งปริมาณและคุณภาพ 2.ควบคุมพนักงานให้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของบริษัท 3.ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ 4.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000-16,000 บาท
20 ส.ค. 62
17 . หัวหน้าแผนกวิศวกร QA (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 2.ตรวจสอบทบทวนหาข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น และหาแนวทางป้องกันแก้ไข 3.วางแผนและประสานง...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 (พิจารณาตามความสามารถ)
20 ส.ค. 62
18 . พนักงานฝ่ายผลิต
ทำงานในกระบวนการผลิต ตรวจสอบงานระหว่างการผลิต และงานอื่นตามได้รับมอบหมาย

PMC CARDS (THAILAND) Co., Ltd.
จำนวนมาก
เงินเดือน 325 บาท / วัน
20 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการพิมพ์รับสมัครด่วน !
- Prepress, ตรวจสอบและตั้งค่าไฟล์ proved สี - Press, สั่งพิมพ์ ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ให้ตรงตามแบบ - QC ผลิตภัณฑ์ - เรียนรู้กระบวนการอุสาหกรรมการพิมพ์วัสดุก่อสร้าง - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - สาม...

บริษัท เอคโค โคท จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62

บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ