JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนยา รับสมัครด่วน !
-ดำเนินการ ประสานงาน จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนยา -ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารแก้ไขทะเบียนยา -ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เคมี เพื่องานขึ้นทะเบียนยา -ปฎิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา...

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
2 . นักวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)
1.ดูแลงานจุลชีววิทยาตามที่ได้รับมอบมหาย 2.วิเคราะห์ยาระหว่างการผลิต ยาสำเร็จรูป วัสดุบรรจุ วัตถุดิบ และจัดทำรายงานส่งให้เภสัชกร 3.จัดทำ suitability สำหรับการทดสอบทางจุลชีววิทยา 4.ดูแลเครื่องมือในกา...

บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
24 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (R&D Division Manager)
1.กำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของลูกค้า 2.พัฒนาสินค้าใหม่ๆที่นำตลาดหรือตามกระแสในท้องตลาด 3.ควบคุมการวิเคราะห์และทดลอง เพื่อกำหนดสูตรผลิตภัณฑ์ พร้อมสรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4.พิจารณ...

บริษัท เมก้าคอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
• ทำการทดลองผลิตภัณฑ์ ตามที่ Supervisor กำหนด รวมถึงจดข้อมูลและบันทึกผลการทดลอง • ทำการทดลองและบันทึกข้อมูลอายุการเก็บสินค้า • คำนวณวัตถุดิบเพื่อทำตัวอย่าง พร้อมเขียนใบสั่งซื้อ • ตรวจรับวัตถุดิบจาก...

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-13,500
24 ส.ค. 62
5 . QA Supervisor รับสมัครด่วน !
• ประสานงานระบบคุณภาพภายในบริษัท ฯ และระบบคุณภาพภายนอก (CB) / ลูกค้า รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข รวมถึงการติดตามผล • รวบรวมและจัดเตรียมข้อ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
1 อัตรา
24 ส.ค. 62
6 . วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและเป็นตาม KPIกำหนด 2.วางแผน ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้นและลดต้นทุน 3.แก้ไขปัญหาหรือให้คำปรึกษากับฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย บุคคลทั่วไปได้ดี 4.ติ...

บริษัท วิน อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
22 ส.ค. 62
7 . R&D
- รับผิดชอบการตรวจสอบ ตรวจวัดส่วนผสมและบรรจุภัณฑ์ก่อนนำมาใช้ในกระบวนการผลิต วิเคราะห์ทดลอง ทอสอบผลิตภัณฑ์ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า (ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม)

บริษัท ซี-คอน ซิตี้ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามนโยบายบริษัท
21 ส.ค. 62
8 . R&D SUPERVISOR
1.ดำเนินการสืบค้นกฎหมาย,รวบรวมและ up date กฎหมายอาหารทั้งในและต่างประเทศ 2.ดูแลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย 3.ดูแลการ filling USFDA 4.Up Date Specification ของสินค้าเพื่อให้สอดคล...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
9 . Sale Representative
- แนะนำและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

บริษัท ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000คอมมิชชั่น,Intensive,เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการอื่นๆ
20 ส.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ