JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จป.วิชาชีพ, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
2 . Safety Officer รับสมัครด่วน !
1. ดูแลและดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ 2. วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่จัดแสดง หาแนวทางและวิธีป้องกัน 3. ฝึกอบรม ให้ค...

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโตรงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภั...

บริษัท ชัยชดา พลาสแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3. ปร...

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงานก่อสร้าง

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 มิ.ย. 62
6 . Safety Officer
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. จัดทำ ดำเนินการและติดตามผล กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3. ตรวจสอ...

บริษัท เวสโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ