JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ประเมินราคางานตกแต่งภายใน
- ประชุมชี้แจงแบบร่วมกับลูกค้า/ผู้ออกแบบ/Consult - อ่านแบบ/ตรวจเช็คปริมาณงานให้ตรงตามแบบและBOQ - จัดทำเอกสารเสนอราคา(BOQ)/งานเพิ่ม,ลด - จัดทำสรุปต้นทุนของโครงการ - ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท เอ ดีไซน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 ก.ย. 62
2 . QS Engineer , Estimate Engineer (วิศวกรประมาณราคา)รับสมัครด่วน !
- คิดปริมาณงาน และประมาณราคางานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, ระบบสุขาภิบาล และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ประกวดราคาเพื่อสรุปจัดซื้อวัสดุ และจัดจ้างผู้รับจ้าง - จัดซื้อวัสดุ และจัดจ้างผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
16 ก.ย. 62
3 . วิศวกรสำนักงานรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศรีรัตนการช่าง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคา Cost Estimate
- คำนวณต้นทุน / เสนอราคาให้ลูกค้าตามแบบลูกค้า - ถอดแบบคำนวณวัสดุ สำหรับการผลิต - ทำรายงานสรุปให้ผู้บริหารได้

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
-ประเมินราคางานตกแต่งภายใน -ประสานงาน

บริษัท เจริญกิจจงเสถียร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคางานตกแต่งภายในรับสมัครด่วน !
1. ประเมินราคางานตกแต่งภายใน (ถอดปริมาณ, วัสดุ, ค่าแรง) 2. จัดทำสรุป MATERIAL 3. ตีราคางานจากแบบเพื่อส่งประมูล 4. ประชุมชี้แจงแบบเกี่ยวกับงานตกแต่งภายใน 5. เขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
12 ก.ย. 62
7 . QS Senior Cost Engineer
1.วางแผน จัดทำถอดแบบและประมาณราคาแต่ละโครงการให้ได้คุณภาพและอยู่ภายนใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ 2.วางแผน จัดทำ Budget&Cost Control ของโครงการ 3.วางแผนจัดทำ ประมาณราคางานก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลง(งานเพิ...

บริษัท คอสท์ แพลน จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
12 ก.ย. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ