JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรสนาม , senior Site Engineer
- ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
26 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรโยธา (SIIT,TEP,TEPE)
ควบคุม วางแผนการติดตั้งอลูมิเนียมกระจก

บริษัท นวกิจอลูมินั่ม แอนด์ กลาส (2009) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
3 . วิศวกรโครงการ (ประจำสาขาปากเกร็ด)
- ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ดูแล และควบคุมการก่อสร้าง คำนวณแบบ ประสานผู้รับเหมา คนงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์หาสาเหตุ และค้นหาวิธีปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบงาน -...

บริษัท กสิสุรีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ถอดแบบ
1.อ่านแบบถอดแบบ หาปริมาณสำหรับงานขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2.เขียนแบบประมาณการจากการถอดแบบให้สามารถเห็นถึงภาพรวมของโครงการได้ 3.เขียนแบบ Profile/แบบรายละเอียดการติดตั้งให้ลูกค้าทราบถึงวิธีการติ...

S.H.L. Parawood Co.,Ltd.
1 อัตรา
26 มิ.ย. 62
5 . วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
- วางแผนจัดการควบคุมดูแลการทำงานต่างๆ ภายในโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - แนะนำงานด้านเทคนิค ในการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมให้กับทีมงานได้ - ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ - สามา...

บริษัท บี ที วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ์N/A
26 มิ.ย. 62

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตกลงกัน
26 มิ.ย. 62
7 . Civil Engineer (หลายอัตรา)
- ศึกษาออกแบบงานด้านโยธาของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด (TOR) - ออกแบบงานโยธา ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและถูกต้องตามข้อกำหนดและกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำ Specification Bill of Quantities, Co...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 30,000-45,000
26 มิ.ย. 62
8 . วิศวกรโยธา, โฟร์แมน
บริหาร, ควบคุมงานก่อสร้างและติดตั้งงานระบบฯ ตามโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามเป้าหมาย

บริษัท โปรบิลด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000-50,000
26 มิ.ย. 62
9 . วิศกรสํานักงาน (Office Engineer - Civil.)
จัดทำเอกสารต่างๆในการก่อสร้าง เอกสารอนุมัติแบบ วัสดุ จัดทำรายงานการก่อสร้าง การเทียบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง ติดต่อประสานงานกับ Vendor & Supcontractor

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
10 . วิศวกรสนาม
1. วางแผนงาน และควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา 2. ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 3. ประสานงานกับเจ้าของบ้าน เพื่อรายงาน และเคลียร์งานต่างๆ 4. ประสานงานกับผู้ออกแบบเ...

บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
26 มิ.ย. 62
11 . ผู้จัดการสนาม ( SM )
1.ดูแลภาพรวมทุกด้านของโครงการก่อสร้างตั้งแต่การวางแผนจนถึงงานทั้งหมดแล้วเสร็จ 2.จัดสรรทรัพยากรสำหรับโครงการที่ได้รับมอบหมาย 3.ดูแลบุคลากรและผู้รับเหมาช่วงในสถานที่ 4.ประสานงานกับผู้ตรวจสอบโครงการ, ...

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
12 . Project Engineer
- ดูแลติดตั้งเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์

AM Acoustic Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000
26 มิ.ย. 62
13 . โฟร์แมน / วิศวกรโยธา งานบ้านแนวราบ
-รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้าง เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม -ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา -ควบคุมการก่อสร้างให้เป็น...

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
14 . วิศวกรสนาม/โฟร์แมนงานโครงสร้าง/งานสถาปัตย์/งานระบบ หรือที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมงานก่อสร้าง/งานสถาปัตย์ให้เป็นไปตามแผนงาน - ควบคุมคุณภาพงานและปริมาณการใช้วัสดุหน้างาน - ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา

บริษัท พี เอส ซี เอ็ม จำกัด
25 มิ.ย. 62
15 . ผู้ควบคุมงานก่อสร้างรับสมัครด่วน !
- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร - ประสานงานกับผู้รับเหมา - สรุปและรายงานความคืบหน้าของงานทุกวัน - ตรวจสอบแผนงานให้เป็นไปตามกำหนด

CCS GROUPS
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
16 . Senior QS Engineer / QS Manager
- Work with proposal teams in the planning and execution of new business price proposals, cost narratives and pricing strategies. - Perform and coordinate price proposal reviews before submittal to t...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
17 . วิศวกรโยธา รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับลูกค้า ที่ปรึกษา ผู้ขาย ผู้รับเหมา และส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ 2.มีประสบการณืในการออกแบบ และ ควบคุมงานก่อสร้างโยธา ในตำแหน่งวิศวกรโยธาประจำโครงการ 3.จัด...

บริษัท เบญญาภา พาวเวอร์ไลน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
18 . วิศวกรภาคสนามรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบหน้างาน และสำรวจพื้นที่เบื้องต้นและประสานงานภาคสนามกับลูกค้าและพนักงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร 2. จัดทำรายการความคืบหน้าของหน่วยงาน 3. วางแผนการติดตั้งเสาเข็ม, รายงานการทำงาน และ ประชุมถึงปัญ...

บริษัท สามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
19 . วิศวกรโยธา ประจำสำนักงานรับสมัครด่วน !
- ออกแบบคำนวณพร้อมเขียนแบบโครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูป ( PRECAST SYSTEM ) - ถอดแบบเพื่อนำมาประกอบราคา (BOQ) ในการนำเสนอราคาให้ลูกค้า - ระสานงานระหว่างลูกค้ากับฝ่ายโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำ...

บริษัท สามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62

บริษัท อสิตากิจ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ