JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าคนงาน (Foreman)
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด - รับทราบปัญหาต่างๆ และประสานงานแต่ละฝ่าย พร้อมทั้งสรุปรายงานปัญหาให้หัวหน้างานรับทราบเพื่อทำการแก้ไขให้ทันกำหนดตามแผนงาน

บริษัท บี ที วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 พ.ค. 62
2 . โฟร์แมน
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ และได้มาตราฐาน - ควบคุม ประสานงาน และ วางแผนการก่อสร้างให้ทันกำหนดการ - ประมาณราคาค่าก่อสร้าง - ควบคุมงานระบบไฟฟ้า และระบบน้ำ - เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซเว่น ไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบรษัท
27 พ.ค. 62
3 . โฟร์แมน(ก่อสร้าง)
สำรวจหน้างาน หาสาเหตุ , แนวทางแก้ไขปัญหางานซ่อมสร้าง เขียนแบบ จัดทำเอกสารรายการซ่อม สรุปรายการวัสดุ ควบคุมงานซ่อมสร้าง ให้เป็นไปตามข้อกำหนด จัดทำเอกสารตรวจสอบงาน และเบิกค่างวดให้ผู้รับเหมา

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-22,000 บาท
25 พ.ค. 62
4 . โฟร์แมนงานก่อสร้าง
ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบและระยะเวลาที่กำหนด

บริษัท เลิศธีระ คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
25 พ.ค. 62
5 . ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง / โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
-ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา 1.รับมอบนโยบายการดำเนินงาน และรับมอบหมาย...

บริษัท บ้านวิวสวน จำกัด/ Baan View Suan.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 62
6 . วิศวกร/โฟร์แมน คุมงานบ้านพักอาศัยรับสมัครด่วน !
ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตามกำหนดเวลา และตามมาตรฐานของบริษัทฯ ประสานงานกับสำนักงาน ดูแลคนงาน วางแผนงานก่อสร้าง เคลียร์แบบ

บริษัท จี. เอ. เฮ้าส์ จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความสามารถ
25 พ.ค. 62
7 . โฟร์แมนโครงการรับสมัครด่วน !
- วางแผนควบคุม การติดตั้งอลูมิเนียมกระจก curtain wall & facade, cladding - ประสานงานโครงการ - ส่งมอบงานให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย

บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 30,000++ขึ้นไป ตามคุณสมบัติ
24 พ.ค. 62

บริษัท โมชั่น ดีไซน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
9 . โฟร์แมนก่อสร้าง Post Tension
- รับผิดชอบ ดูแล ควบคุมงานและประสานงานประจำหน่วยงาน - วางแผน ควบคุม และตรวจสอบงาน - ติดตามและตรวจสอบคุณภาพงาน - ตรวจรับงานจากผู้รับเหมาตามงวดงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

SNP POS TENSION CO., LTD.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
10 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
1. มีความรู้ ความสามารถอ่านแบบงานด้านตกแต่งภายในและงานระบบได้ 2. สามารถวางแผนงาน ปรับแผนงาน และควบคุมในโครงการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา 3. สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานได้ 4. สามารถประสานงานกับผูัออกแบบแ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิทัศน์เฟอร์นิเจอร์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
11 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ 2.ควบคุมช่างดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ 3.ตรวจงานตามแบบและประสานงานลูกค้าเพื่อส่งมอบงาน 4.ประสานงานออฟฟิศเพื่ออัพเดตหน้างานให้เป็นไปตามแผน

Plants Wall Products & Consulting Co.,Ltd
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง,ประสบการณ์ +มีค่าคอม
23 พ.ค. 62
12 . Senior โพร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายในUrgently Required !
- ควบคุมงานตกแต่งภายใน - ประสานงานกับช่าง ผู้รับเหมาอื่นๆ ผู้ควบคุมงานและฝ่ายอื่นๆ เรื่องแผนงาน - สามารถเคลียร์แบบหน้างาน ดูแลความเรียบร้อยหน้างานได้ เป็นอย่างดี - ดูแลการทำงานของคนงานให้เกิดความป...

บริษัท เจริญกิจจงเสถียร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
23 พ.ค. 62
13 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแล งานตกแต่งภายใน งานสถาปัตย์ - ประสานงาน - เคลียร์แบบ - วางแผนการทำงาน - สั่งวัสดุ

บริษัท เจริญกิจจงเสถียร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62

บริษัท ครีเอท อินทีเรีย 99 จำกัด
1-2 อัตรา
22 พ.ค. 62
15 . โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง
ควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรค์

บริษัท เอส.เค.โปรดักส์แอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
22 พ.ค. 62
16 . โฟร์แมนประจำไซต์งานตกแต่งภายใน
-ประสานงานกับผู้ออกแบบทั้งส่วนโครงสร้างและตกแต่งภายใน -ประสานงานการจัดซื้อจัดจ้าง -ควบคุมงานตกแต่งภายในให้เป็นไปตามแผนการ และเสร็จลุล่วงได้ตามกำหนดการ -ทำเอกสารนำเสนอ รายงานความคืบหน้าของงาน

บริษัท เอ ดีไซน์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 พ.ค. 62
17 . โฟร์เเมนก่อสร้างรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา งานก่อสร้างและตกแต่งภายในให้ได้ตามแผนงาน - จัดทำแผนงาน ลำดับขันตอนการทำงาน

บริษัท โต๊ะช่าง อินทิเรีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 25,000
21 พ.ค. 62
18 . โฟร์แมน
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา - ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้อยู่ในปริมาณที่กำหนด - ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให...

บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000
21 พ.ค. 62
19 . โฟร์แมน
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา -ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตา...

บริษัท บี23โฮมบิลเดอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
20 . โฟร์แมน
- ควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท ศรีรัตนการช่าง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ