JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมน
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด - รับทราบปัญหาต่างๆ และประสานงานแต่ละฝ่าย พร้อมทั้งสรุปรายงานปัญหาให้หัวหน้างานรับทราบเพื่อทำการแก้ไขให้ทันกำหนดตามแผนงาน

บริษัท บี ที วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ก.ย. 62
2 . โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
- ดูแลและควบคุมงานโครงสร้างก่อสร้างบ้านเดี่ยวในโครงการ - ควบคุมคุณภาพงานโครงสร้างและงานตกแต่งให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ประสานงานกับผู้รับเหมางานต่าง ๆ - ตรวจสอบงานและความคืบหน้างานให้เป็นไปตามแผนกำหนด

บริษัท ศิริทรัพย์ เอสเตท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
3 . โฟร์แมนคุมงานก่อสร้างอาคาร 5 ชั้น
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปต...

บริษัท ยู.ดี.โฮม เดคคอเรท จำกัด
17 ก.ย. 62
4 . โฟร์แมน
1.ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานของบริษัท 2.ควบคุมและตรวจคุณภาพงานจากผู้รับเหมา 3.ประสานงานการตรวจบ้านกับลูกค้าและผู้รับเหมา 4.คุมคนงานเก็บรายละเอียดเพื่อส่งมอบบ้านให้ลูกบ้าน

บริษัท แอล เอส อาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000
17 ก.ย. 62
5 . โฟร์แมนประจำไซต์งาน
-รับผิดชอบในการปฏิบัติงานติดตั้ง และงานอื่นๆ ที่ไซต์งาน -ควบคุมงานติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีต (พรีคาสท์) -ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา -ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรายละเอียดของปริมาณ...

บริษัท โททอล พรีคาสท์ จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 ก.ย. 62
6 . โฟร์แมนงานผลิต (ประจำโรงงานไทรน้อย)
-รับผิดชอบในการปฏิบัติงานผลิต -ควบคุมงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีต (พรีคาสท์) -ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา -ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรายละเอียดของปริมาณที่กำหนด -ควบคุมการก่อสร้าง...

บริษัท โททอล พรีคาสท์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ย. 62
7 . โฟร์แมน
- ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการอาคารขนาดใหญ่

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา และความสามารถ
17 ก.ย. 62
8 . โฟร์แมน(บ้าน)นนทบุรี
ควบคุมการก่อสร้างบ้านของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร ติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้เป้นไปตามแบบที่กำหนด อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 22,000-23,000 (ตามโครงสร้างบริษัทฯ)
17 ก.ย. 62
9 . วิศวกร/โฟร์แมน คุมงานบ้านพักอาศัยรับสมัครด่วน !
ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตามกำหนดเวลา และตามมาตรฐานของบริษัทฯ ประสานงานกับสำนักงาน ดูแลคนงาน วางแผนงานก่อสร้าง เคลียร์แบบ

บริษัท จี. เอ. เฮ้าส์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความสามารถ
17 ก.ย. 62
10 . โฟร์แมน (งานระบบ)รับสมัครด่วน !
-สามารถอ่านแบบและเคลียร์แบบ ประสานหน้างานได้ -ตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า / เครื่องกล -วางแผน ควบคุมประหยัดพลังงาน -ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา งานระบบไฟฟ้า / เครื่องกล -วางแผนตรวจสอบ PM ระบบไฟฟ้า / เครื...

บริษัท ชิคเก้น ไทม์ จำกัด (ร้าน BonChon Chicken)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
11 . Foreman (งานก่อสร้าง-ตกแต่ง)รับสมัครด่วน !
1.โฟร์แมน (ก่อสร้าง-ตกแต่ง) -ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน -ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรฐาน -ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง -ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาใ...

บริษัท ชิคเก้น ไทม์ จำกัด (ร้าน BonChon Chicken)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
12 . โฟร์แมนประจำ Site งาน
- ควบคุมดูแลงานภาคสนามให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง - ควบคุมแรงงานในชุดของตนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมขั้นตอนการทำงานและตรวจสอบให้ได้คุณภาพ - ดูแบบและเข้าใจในแบบที่จะปฏิบัติงาน - สามา...

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
30 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
13 . โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
1.ควบคุมงานก่อสร้าง 2.ติดต่อประสานงานกับ Supplier, ช่างรับเหมา และประสานงานภายในกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 3.รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมใน การวางแผน...

บริษัท สุรศักดิ์เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท (ตามประสบการณ์)
17 ก.ย. 62
14 . Foreman Mechanical
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาหน้างาน และให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา 2.ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให...

บริษัท สุรศักดิ์เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท (ตามประสบการณ์)
17 ก.ย. 62
15 . โฟร์แมนงานสถาปัตย์
- ตรวจสอบ/ดูแลงานก่อสร้างหน้าไซต์งาน - ควบคุมดูแลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงาน

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ก.ย. 62
16 . โฟร์แมน
- ควบคุมงานให้ได้ตามแผนที่ได้รับจากหัวหน้างาน - นำแผนงานและแบบที่ได้รับมาทำการศึกษารายละเอียด - ควบคุมผู้รับเหมา ให้ดำเนินการตามนโยบายบริษัท หากพบข้อบกพร่อง ต้องสามารถควบคุมและแจ้งให้ ผรม. แก้ไขได้ ...

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ก.ย. 62
17 . โฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์
1. ประสานงาน วางแผนงาน ควบคุมงานให้เป็นไปตามที่กำหนด 2. สามารถอ่านแบบ และเข้าใจแบบวัสดุเกี่ยวกับการตกแต่งภายใน 3. สามารถรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาได้ 4. สามารถประสานงานกับลูกค้า และ Supplier สำหรับงาน...

บริษัท เอดีไดเมนชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
14 ก.ย. 62

บริษัท ศรีอาภา ธำรงค์ จำกัด
14 ก.ย. 62
19 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแล งานตกแต่งภายใน งานสถาปัตย์ - ประสานงาน - เคลียร์แบบ - วางแผนการทำงาน - สั่งวัสดุ

บริษัท เจริญกิจจงเสถียร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ย. 62
20 . โฟร์แมน
- ดูแลงานควบคุมงานก่อสร้างตามแผนงาน - ติดตามแผนงานการก่อสร้างและรายงานผล - แก้ไขปัญหา กรณีเกิดปัญหา - สรุปงานประจำงวดเพื่อทำการอนุมัติงวดงานให้กับผู้รับเหมา - ประสานงานกับผู้รับเหมากรณีเกิดปัญหาต่...

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
12 ก.ย. 62
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ