JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
ทำหน้าที่ในฝ่ายบัญชีด้านรับ - จ่าย บัญชีทรัพย์สิน และงานบัญชีอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท พลังงานไทยผาสุก จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และการตกลง
14 พ.ค. 62
2 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี
-ตรวจสอบเอกสารความถูกต้องในการลงบัญชี -ตรวจ stock -ปิดงบทางบัญชีและการเงิน

บริษัท อาร์.เอ็น.พี.อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000
13 พ.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ