JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 67 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Copy Writer ( ภาษาเขมร )
- แปลภาษาไทยเป็นภาษากัมพูชา - แปลภาษากัมพูชาเป็นภาษาไทย - ทำ Creative content - แปลภาพจากVDO +ภาพนิ่ง - ทำ review content

บริษัท เอเมด อินเตอร์เนชั่นเนล กรุ๊ป จำกัด
22 มี.ค. 62
2 . สหกิจศึกษา (Contact Center Platform)
- Script Editor + Sound Production เขียน Content เพื่อแต่งบทความ หรือ short script ข้อมูลบริการสินค้าของบริษัท AIS เพื่อ Upload Sound และนำขึ้นบนระบบ IVR Self Service ให้ถูกต้อง - UAT Test Case  ทำหน...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
22 มี.ค. 62
3 . ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Thinkbeyond books)
- support งานของบรรณาธิการ - ติดต่อประสานงานกับ outsource - จัดทำเอกสารภายในองค์กร - ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด
1 อัตรา
22 มี.ค. 62
4 . บรรณาธิการ (Thinkbeyond books)
- จัดหานักเขียน กลุ่มภาษา, จิตวิทยา, พ็อคเก็ตบุ๊ค, การตลาด, การศึกษา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์ตลาดได้ - ควบคุมการผลิตหนังสือ ให้ออกเป็นรูปเล่ม - เขียนหนังสือ

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด
4 อัตรา
22 มี.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเรียบเรียงหนังสือเรียน (Thinkbeyond books)
- ตรวจสอบความถูกต้องเนื้อหาในหนังสือ - เรียบเรียงต้นฉบับ

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด
3 อัตรา
22 มี.ค. 62
6 . Academic Innovation Implementer
- Prepare data report, lesson plan, and learning activities - Organize class and implement academic innovation based on learner's needs - Support B2B team and deliver successfully to client

LearnBalance Group
เงินเดือน 20,000+
22 มี.ค. 62
7 . Content Eng
1.ตรวจสอบ จัดทำเนื้อหา รายละเอียดสินค้าให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด เพื่อดึงดูดใจลูกค้าในภาคภาษาอังกฤษ ( English version ) และเนื่อหาต้องสอดคล้องกับภาคภาษาไทย 2.ตรวจสอบ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภาพสินค้...

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
2 อัตรา
22 มี.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล (ส่วนวิชาการ)
- เขียนบทความวิชาการและพัฒนาสื่อการสอนต่างๆ ให้เกิดองค์ความรู้ - ดำเนินการการเรียบเรียงตำรา บทความ แปลบทความ และงานวิจัย - รับผิดชอบงานแปลบทความภาษาอังกฤษ ให้เกิดองค์ความรู้ - ประสานงานฝึกอบรมในส่ว...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
22 มี.ค. 62

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
2 ตำแหน่ง
22 มี.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
จัดทำรายงานตามเอกสาร และ ข้อมูลที่ได้รับจากทีมที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอผู้ว่าจ้าง

Technical Independent Survey co.,ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
22 มี.ค. 62
11 . Copy Writer/พิสูจน์อักษร(สามารถเดินทางไปทำงานได้ทั้งสองสาขา : สามพราน/บางแค)รับสมัครด่วน !
- เขียนบทความลงใน Social Media - คิดสร้างสรรค์คำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มีคำแปลกใหม่ นำสมัยและถูกหลักภาษา - คิดและออกแบบข้อความโฆษณาประกอบสื่อด้าน online และ social network - ประสานงานด้าน cont...

บริษัท แชทสติ๊ค จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 มี.ค. 62
12 . Copy Writer
1. เสิร์ชหาข้อมูล วิเคราะห์ เขียนบทความ 2. โพสท์ตามสื่อต่างๆ ของบริษัท 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วาโย เทรด เซนเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000
22 มี.ค. 62
13 . English Translatorรับสมัครด่วน !
- แปลบทความภาษาไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย - เขียนบทความภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย - แปลเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วินน์ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 2x,xxx.- ตามประสบการณ์
22 มี.ค. 62
14 . Web Contentรับสมัครด่วน !
มีหน้าที่ในการจัดทำเนื้อหาบนเว็บไซต์ รับผิดชอบในส่วนของเนื้อหาตามที่ได้รับมอบหมาย เตรียม Content ที่จัดทำลงใน Website มีทักษะทางภาษาเขียน สามารถเขียนแล้วผู้ที่อ่านเข้าใจง่าย ได้ใจความ มีความคิดจินตนาก...

บริษัท วินน์ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + เบี้ยขยัน + O.T สวัสดิการ
22 มี.ค. 62
15 . Content Writer
Overseeing all content creation activities for the organisations online campaigns. Working closely with the marketing team to devise a web content strategy that aligns with the company's wider go...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 มี.ค. 62
16 . Marketing Content Online
-ดูแล สร้าง และจัดการ เนื้อหาบทความต่างๆบนสื่อออนไลน์ -วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับเนื้อหาเพื่อกระตุ้นยอดขาย -คิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ แคมเปญต่างๆ เพื่อกระตุ้นการขาย -Updateแนวโน้มของการเขียนบทความต่า...

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
17 . Content Writer (Advertorial & Condominium Review)
- เขียนบทความรีวิวโครงการคอนโดมิเนียมตามที่ได้รับมอบหมาย - เขียนบทความเกี่ยวกับคอนโด และ Lifestyle คนเมือง - ร่วมประชุมแนวทางบทความที่ตรงกับกลุ่มผู้ใช้เว็บไซต์ **กรุณาแนบ Portfolio เพื่อประกอบการ...

Donuts Bangkok Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เเละความสามารถ
22 มี.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ประสานงานและเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแคตตาล็อกโปรแกรมการท่องเที่ยว
1. ประสานงานด้านข้อมูลกับผู้ประกอบการชุมชนในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญ 2. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายและรวบรวมข้อมูลที่จะใช้จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจ...

บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
22 มี.ค. 62
19 . Creative & Copy Writerรับสมัครด่วน !
- เขียนบทและสร้างสรรค์นิทรรศการ/พิพิธภัณฑ์ *พร้อมแนบผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
2 อัตรา
ด่วน!!!!
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
20 . Web Admin
1.เขียนบทความเกี่ยวกับบริษัท,กิจกรรม,และสินค้าที่สนใจเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัทและสินค้าให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อคนไทยและต่างประเทศ 2.สร้างการสื่อสารที่ถูกต้อง,ชัดเจน และน่...

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
เงินเดือน 15,000-16,000 บาท
22 มี.ค. 62
 พบ 67 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ