JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3,061 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
ทบทวนมาตตราฐานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและคงซึ่งไว้ข้อกำหนด จัดทำแผนการตรวจสอบ ,อนุมัติควบคุมและประกันคุณภาพที่ส่งให้ลูกค้า ,ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัด ,อนุมัติทำและดำเนินการกับเอกสารในการปฏิบัติงา...

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000-40,000 บาท
20 พ.ค. 62
22 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
ควบคุมคุณภาพในขบวนการผลิต/แก้ปัญหาที่เกิดจากขบวนการผลิต /ดูแลเครื่องจักร และระบบการทำงาน

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป(ไม่รวมค่ากะและOT)
20 พ.ค. 62
23 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
พนักงานแผนกเตา , พนักงานแผนกพ่นสี , พนักงานแผนกรถยนต์

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน 10,500 บาท (ไม่รวมค่ากะและOT)
20 พ.ค. 62
24 . เจ้าหน้าที่ QCรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ,ใช้เครื่องมือวัดเป็น

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท ไม่รวม โอที "ไม่รวมค่ากะ"
20 พ.ค. 62
25 . System Integrate Engineer รับสมัครด่วน !
- วางแผนการดำเนินงานและกระจายงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ - วางแผนป้องกันความเสี่ยงของโครงการที่จะทำให้ไม่สามารถส่งมอบแก่ลูกค้าตามกำหนดได้ - ควบคุมต้นทุนโครงการและพัฒนากระบวนการของงานเพื่อลดต้นทุนตามเ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
20 พ.ค. 62
26 . พนักงานจัดส่ง (ประจำสำนักงานอมตะซิตี้ ระยอง)
- ขับรถส่งของในเขตพื้นที่ อมตะซิตี้ระยอง, เหมราช, บ่อวิน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
20 พ.ค. 62
27 . เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative) ประจำสนง.อมตะซิตี้ ชลบุรี
- ติดต่อ นำเสนอขายสินค้าของบริษัท และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้ารวมถึงการดำเนินงานด้านเอกสารการขาย - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (08.00-17.00 น.) แ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา (ด่วน)
20 พ.ค. 62
28 . พนักงานคลังสินค้า (ประจำสำนักงานอมตะซิตี้ ระยอง)
- ทำหน้าที่ตรวจนับสต็อกสินค้าขาเข้า-ขาออก - จัดเก็บสินค้าตามLocationได้อย่างถูกต้อง - ดูแลพื้นที่การทำงานให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ - งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตงลง
20 พ.ค. 62
29 . เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative) ประจำอมตะซิตี้ ระยอง(บ่อวิน)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อ นำเสนอขายสินค้าของบริษัท และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้ารวมถึงการดำเนินงาน ด้านเอกสารการขาย - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (08.00-17.00 ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
20 พ.ค. 62
30 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ประจำ สนง.อมตะซิตี้ ระยอง(บ่อวิน))
1. ประสานงานในการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า โดยการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ 2. ติดตามการสั่งซื้อสินค้า ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ยืนยันการส่งมอบสินค้า 3. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4. ทำงานวันจันทร์-ศุ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62
31 . วิศวกรขาย (Sales Engineer) ประจำสำนักงานอมตะซิตี้ ชลบุรีรับสมัครด่วน !
-นำเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท และดำเนินกิจกรรมการขายเพื่อตอบ -สนองความต้องการของลูกค้าและบรรลุเป้าหมายบริษัท -ให้คำปรึกษาการเลือกสินค้า เทคนิคและการนำไปใช้งาน และบริการหลังการขาย -สร้าง...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมไม่ตำกว่า20,000 บาท
20 พ.ค. 62
32 . พนักงาน Sale Admin (ประจำสำนักงานอมตะซิตี้ ระยอง)รับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ทำใบเสนอราคาและเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62
33 . IT Support
- Support All Networks and Computer system. - Control and Support All database. - Installing and Configuring hardware and software system. - IT equipment Control. - Other assignment.

H-ONE PARTS SRIRACHA CO.,LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
34 . Payroll & Compensation Staff
- All Payroll Function. - Record time attendance and Overtime daily/monthly. - Tax calculation ,Social security ,Provident fund. - Responsible for Annual salary adjustment ,Annual Bonus. - Other ...

H-ONE PARTS SRIRACHA CO.,LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
35 . Purchase Engineer
Sourcing the Vendor to negotiate Conduct to price bidding with Vendor Conduct to purchasing about raw material to use Manufacturing Control the budget of the purchase according to the polic...

บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงหรือโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
36 . New Model Engineer
New Model 1.จัดเตรียมงานใหม่ที่จะต้องมีการผลิตขายในอนาคต 2.จะต้องมีการเตรียมการทดสอบ และทดลองผลก่อนที่จะออกมาเป็นงานจริง 3.บันทึกข้อมูลต่างๆ และรายงานผล เพื่อปรับแต่งแก้ไขให้มีประสิทธิภาพที่สุด 4...

บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงหรือโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
37 . HR Section Manager
Conduct and design about Performance Management System Control and conduct to Payroll all system Management Employee Relation Control about general administration job Other follow to assignm...

บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
38 . Painting Supervisor
-ควบคุมกระบวนการการผลิตไลท์พ่นสี ให้ได้ตามเป้าหมาย -วิเคราะห์ปัญหาด้าน Painting เพื่อวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ -วิเคาระห์มาตรฐานเวลาที่เหมาะสมกับการผลิต ป้องกันข้อร้องเรียน CARs จาก QC และลูกค้าได้อย...

บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
39 . Parts Engineering ManagerUrgently Required !
Job Responsible: Control new mold development (New Model) -Control mold trial -Control mold making schedule -Improvement mold design(CAD) -Analyze mold problem.

TENMA (THAILAND) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
40 . Factory Planning StaffUrgently Required !
1.ควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบการจัดการด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมและข้ออกำหนดของลูกค้า 2.รวบรวม Safety Data Sheet และ Test Report ของ Raw Material และจัดทำ file chemSHERPA ของผลิตภัณฑ์ 3.ประสานงานกับ...

TENMA (THAILAND) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
 พบ 3,061 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ