เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 920 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
20 ม.ค. 61
2 . Design/ Process improvement Engineer
1. Design jig, fixtures and other mechanical parts used in automation machines 2. Improve new process design concept 3. Evaluate products and do engineering report 4. Analyze operations data to fin...

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
20 ม.ค. 61

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
20 ม.ค. 61

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
20 ม.ค. 61
5 . Maintenance Technician
-Support Maintenance job and Automation machine

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
20 ม.ค. 61

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
20 ม.ค. 61

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
20 ม.ค. 61
8 . Production Supervisor
1. ควบคุมและวางแผนการผลิต 2. สั่งงานและมอบหมายงานให้กับพนักงานภายในแผนก รวมถึงวางแผนกำลังคนภายในแผนก 3. ติดตามและติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการผลิตให้เป็นไปเป้าหมาย

Oriental Copper CO., LTD. (บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ม.ค. 61
9 . QC Technicianรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพของทองแดง ทางด้าน Dimensional, Straightness, Flatness

Oriental Copper CO., LTD. (บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
20 ม.ค. 61
10 . BOI Staff
1. มีความรู้ด้านกฎหมาย BOI เป็นอย่างดี 2. ดูแลโครงการที่บริษัทได้รับการส่งเสริม ภายใต้กฎหมาย BOI 3. รายงานความคืบหน้าของโครงการ 4. นำส่วนสูญเสียที่ได้ไปดำเนินการทำลายตามขั้นตอนของ BOI 5. วิธีปฏิบั...

บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 ม.ค. 61
11 . Warehouse staff
1. วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ ตรวจเช็ค Safety Stock 2. รับสินค้า ตรวจเช็คจำนวนให้ตรงกับใบขอซื้อ 3. ตรวจรับเอกสารและจัดเก็บสินค้าเข้า Stock 4. ตรวจสอบการจัดเก็บสินค้า 5. ดูแล Stock และเบิกของให้กับ...

บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
20 ม.ค. 61
12 . Administration Staff : Recruiment
Recruitment  Posting job on web publicity Recruitment Company.  Informing screening job interview to candidate and related person in company.  Making recruitment tools (Regulation, Company PR d...

บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ ศรีราชา จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiation
19 ม.ค. 61
13 . Sr.Staff or Supervisor
Supervisor - Assist in compilation of financial information to prepare monthly financial statement,including the preparation and recording of journal entries and completion of reconciliations. - H...

บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ ศรีราชา จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 +
19 ม.ค. 61
14 . Account Staff (Assset)
- Account payable Oversea - Reconcile Account payable Oversea - Record Technical Fee - Record Salary JPN - Calculate Witholding Tax Pnd.1 (Jpn) - Fixed Asset - Calculate Depreciation For month ...

บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ ศรีราชา จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 61
15 . เจ้าหน้าบัญชี
1.รับผิดชอบในส่วน AR AP 2.ทำใบกำกับภาษี

บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ ศรีราชา จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ไม่ระบุ
19 ม.ค. 61
16 . Asst.Inspector/Inspector
1.Respondsible for key data record about the analysis problem in-process 2.Respondsible for key document NCR data base in process 3.Co-Operate with production in order to solve or indicate the qua...

บริษัท ซากิโนมิยะ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน negotiate.
19 ม.ค. 61
17 . Production Leader/Supervisor (Forging,Rolling,MT)Urgently Required !
1.Expertise in Production Control for process Lines(Forging,Rolling,MT) 2.Troubleshooting in line process. 3.Productivity improvement, NG,Kaizen Improvement. 4.Control cost of spoilage/Cost Reduct...

บริษัท ฟูยิต้า ราชิ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
เงินเดือน ์N/A
19 ม.ค. 61
18 . QC. Supervisor (ด่วน)
- Support new system. - Support new part in quality control process. - Improve the management in quality control process. - Other tasks as assigned.

บริษัท ฟูยิต้า ราชิ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
19 ม.ค. 61
19 . PC Leader (Production planning)Urgently Required !
- กำหนดนนโยบายการวางแผนงานการผลิต และเป้าหมาย - ควบคุม ดูแลการผลิต การจัดส่งให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดโดยใช้ระบบ TPS - ปรับปรุง กำหนดวิธีการ หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานและระบบการทำงานให้มีประสิ...

บริษัท ฟูยิต้า ราชิ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
19 ม.ค. 61
20 . Sales coordinator(ประจำสาขาศรีราชา)รับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานกับสำนักงานที่กรุงเทพ , สำงานงานที่ประเทศญี่ปุ่น และประสานงานกับลูกค้า 2.รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าและเตรียมการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า 3.เช็คสต็อกสินค้าคงเหลือประจำเดือน และจัดทำรายงาน...

บริษัท นาคากาวา สเปเชียล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
19 ม.ค. 61
 พบ 920 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ