JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ ( ระยอง )รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบสภาพรถประจำวันก่อนนำรถออกปฏิบัติงาน และบันทึกการตรวจสภาพส่งผู้บังคับบัญชาทุกวัน 2.ขับรถส่งสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัท 3.ทำงานในฝ่ายผลิตได้ 4.มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่...

บริษัท ไทร์-วอล กรุ๊ป
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง บริษัท
22 พ.ค. 62
2 . พนักงานขับเครน/ ขับโฟล์คลิฟ
1.ขับรถเครนโหลดตู้สินค้า และเก็บงานเข้าคลังสินค้า 2.งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

WICE Logistics Public Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
3 . Warehouse Supervisor (New set up company) #3405
1.Responsible for maintaining and overseeing inventory and supplies by receiving, storing, delivering items and finished goods. 2.Keep the stock control system up to date and plan future capacity re...

Manpower Thailand - Eastern Seaboard Branch
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1 Position
เงินเดือน THB 30,000 - 40,000
22 พ.ค. 62
4 . Driver
ขับรถขนส่งชิ้นงานให้กับลูกค้าของบริษัท

Siam Chuyo Co.,Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
5 . IT Support รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการแก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ printer 2. ดูแลระบบ Network ได้แก่ Firewall, Switch, Router 3. ดูแลระบบกล้องวงจรปิดและ ระบบโทรศัพท์ PBX 4. ดูแล Application Server , Bac...

Takahata Precision (Thailand) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
6 . HR Supervisor
1.Monitoring and check data of employee's attendance. 2.Provide monthly salary payment and other job concerned salary and benefit. 3.Provide training report submit to Skill development Office. 4.Su...

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน According to company's structure
21 พ.ค. 62
7 . QC Engineer
1.Supervise all inspection data and manpower in QA. 2.Responsible for SPC & R/M to supervise and analyze all data in manufacture, QA and raw materials. 3.To manage ISO & Calibration to make and cont...

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน According to company's structure
21 พ.ค. 62
8 . Assistant Operator (ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติการ)
1. ปฎิบัติงานในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มประสิทธิภาพ 2. ควบคุมดูแลเครื่องจักร เครืองมือให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 3. รายงานผลการปฎิบัติงาน และปัญหาต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันท...

Visy Packaging (Thailand) Limited
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1 อัตรา
21 พ.ค. 62
9 . Tooling Engineer
Control of Equipment: - Carries out maintenance work (preventive and corrective), in line with the schedule and processes defined by the command line, respecting safety rules and working conditio...

AKWEL RAYONG (Thailand) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท
21 พ.ค. 62
10 . Safety Officer
1. Support the development of OHS policies and programs 2. Advise and instruct on various safety-related topics (noise levels, use of machinery etc.) 3. Conduct risk assessment and enforce preventat...

Clarion Asia (Thailand) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
21 พ.ค. 62
11 . Process Technician
Product Design & Industrialization Process • Takes an active role in defining or changing the manufacturing process (Failure mode analysis of Flow and/or process-FMECA), • Draws up specification...

AKWEL RAYONG (Thailand) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
21 พ.ค. 62
12 . ช่างซ่อมบำรุงแม่พิมพ์พลาสติก (ปฏิบัติงานในนิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง)
- ควบคุมดูแล และดำเนินการถอด ซ่อม บำรุงรักษา ประกอบแม่พิมพ์สำหรับฉีดงานพลาสติกตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานกับเครื่อง EDM/ Wire cut - ทำความสะอาดแม่พิมพ์ทั้งในระหว่างการใช้งาน และหลังจากใช้งานเสร...

Takahata Precision (Thailand) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1 อัตรา
21 พ.ค. 62
13 . Electrical Engineer (ปฏิบัติงานในโรงงาน จ.ระยอง)
- ออกแบบ/ประกอบสร้างเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรในระบบ automation & Robotic เพื่อทำให้ระบบและชิ้นงานมีความแน่นอนเที่ยงตรง - ปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีเครื่องจั...

Takahata Precision (Thailand) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
21 พ.ค. 62
14 . BOI Seciton Manager
-Working at Japanese automotive parts company -Management and execution of BOI related matters as a whole -Negotiation on whether or not to be subject to BOI -Raise the morale of employees in secti...

IPB Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 90,000
20 พ.ค. 62
15 . พนักงานฝ่ายบุคคล
-งานด้านการสรรหาบุคคลากร -จัดทำสถิติการขาด ลา มาสายของพนักงาน -จัดทำค่าจ้าง เงินเดือนของพนักงาน -จัดทำเอกสารงานประกันสังคม - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,LTD
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1คน
เงินเดือน 18,000+
17 พ.ค. 62
16 . Injection Technician
1.ปฏิบัติงานด้านการฉีดขึ้นรูปพลาสติก 2.ปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ ของการฉีดขึ้นรูปพลาสติก 3.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 4.ทำกิจกรรม 5ส. ก่อนและหลังปฏิบัติงาน

บริษัท จูบุ เทคโน (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
2 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
17 พ.ค. 62
17 . Logistic staff
- Operation including import/Export processes in compliance with rules and regulation under Free Zone Privilege, BOI Privilege and ensuring that all shipment are delivered on time. - To be company re...

MSSL WH System (Thailand) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000 THB
17 พ.ค. 62
18 . ล่ามภาษาจีน (ทางด้านธุระการ)
- แปลเอกสาร-งานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานระหว่างผู้บริหารคนจีนกับพนักงานคนไทย - ติดตามผู้บริหารไปปฎิบัติงานนอกบริษัท - งานอื่นๆ ภายในแผนกตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,LTD
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
4คน
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
19 . พนักงานบัญชี
- บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางบัญชีและการเงิน - จัดเตรียมเอกสารภาษีซื้อ-ภาษีขาย/ภ.ง.ต.1.3.53.1ก/ ติดต่อธนาคาร - ออกใบหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ต.3.53 - บันทึกบัญชีต่างๆเข้าระบบ - งานอื่นๆตามที่ได...

Xiamen Golden Egret Special Alloy Co.,LTD
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ระยอง
1 คน
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ