เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 151 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . General Affair Asst. Mgr. @ Pathumthani (Urgently Required!)
- To take the responsibilities in setting up and maintaining office management and system - To design and implement effectively office’s regulation, policies and standards - To develop and execute t...

JMAX RECRUITMENT Co., Ltd.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 45,000 THB
21 พ.ย. 61

JMAX RECRUITMENT Co., Ltd.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 35,000
21 พ.ย. 61
3 . Production Supervisor @ ปทุมธานี (918220)
- Monitoring and enforce work start , break and stop times of the production floor personnel. - Coordinate daily production floor activities. - Efficiently manage all aspects for products including ...

JMAX RECRUITMENT Co., Ltd.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 35,000
21 พ.ย. 61
4 . QC Supervisor / นิคมอุตสาหกรรมนวนคร (118263)
Responsibilities: - Calculate and control man power to support MPT. - Control all subordinate to meet company’s regulation. - Plan weekly/monthly working to meet KPI. - Initial decision. - Monito...

JMAX RECRUITMENT Co., Ltd.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-35,000
21 พ.ย. 61
5 . จป.วิชาชีพ
- ดูแลคณะกรรมการ คปอ. ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด - จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย แก่พนักงานโรงงาน - อบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ

บริษัท ยู เอส อี.โฟล-ไลน์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
21 พ.ย. 61
6 . QA.Technician
สร้างโปรแกรมการตรวจสอบชิ้นงาน , ตรวจสอบชิ้นงาน , ทำเอกสารวิธีการตรวจสอบ

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
21 พ.ย. 61
7 . พนักงานผู้พิการ (ฝ่ายผลิต)
- ดูแลควบคุมเครื่องมือเครื่องจักรและพื้นที่ ก่อนและหลังการทำงาน - ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรตามรายการ - ทำการผลิตงานตามขั้นตอนเพื่อให้ได้คุณภาพ - ตรวจสอบคุณภาพงานที่ทำ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ท...

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
จำนวนมาก
เงินเดือน 325/วัน (+OT 183/วัน)
21 พ.ย. 61
8 . Facility Technician
- วิเคราะห์ปัญหา ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร. - วิเคราะห์ปัญหา ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ระบบ Facility.

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
21 พ.ย. 61
9 . Parts Engineer
- Prepare required engineering document. - Evaluation in process capability of new supplier - Make schedule plan for evaluate quality of part sample - Check and evaluate to quality of for approve t...

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
21 พ.ย. 61
10 . Product Design EngineerUrgently Required !
- Create/edit Part List to accord to Model. - Prepare Assembly Drawing to comply with the manufacturing process. - Create /Edit to Drawing according to Customer request. - Research new innovat...

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 พ.ย. 61
11 . Injection Technician
- ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา ซ่อมแซมและปรับตั้งเครื่องจักร (Injection Machine) - ดูแล ควบคุมและตรวจเช็คชิ้นส่วนอะไหล่ ที่ใช้ในการซ่อมแซมและปรับตั้งเครื่องจักร - Mold Setting

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 พ.ย. 61
12 . ProgrammerUrgently Required !
# Web Programming Function - System Analysis, Web system ,ERP system - Coordinate to programmer to chart program and test program ,Modify program - Crate Document control (manual,workflow) and trai...

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 พ.ย. 61
13 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
- ประสานงาน ติดตามงาน และทำเอกสารข้อมูลด้านการควบคุมคุณภาพ - ตรวจสอบสินค้าตามใบสั่งผลิตก่อนส่งให้ลูกค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เบทซึคาวา (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 61
14 . Accountant (General Accounting / Costing Accounting)
GL Accountant: - Responsible for General Account Process, Closing A/P, A/R , Fixed Asset , VAT, W/T Costing Accountant: - Responsible for Ensure AP, AR Trade and ...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
Many Positions
เงินเดือน Company Structure
21 พ.ย. 61
15 . เจ้าหน้าที่ซ่อมสร้างทั่วไป (ประจำงานคอนโด)
- ดูแลซ่อมบำรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์,ระบบแสงสว่างไฟฟ้า ,น้ำปะปา, อุปกรณ์เครื่องใชัในคอนโด - งานซ่อมสร้างทั่วไป

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 61
16 . ช่างเทคนิค
ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

C.L.P Engineering Co., Ltd.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
หลายอัตรา
21 พ.ย. 61
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกบัญชี AR,AP,GL,FA - จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร - ตรวจนับสินค้าคงเหลือพร้อมสรุปผลการตรวจนับประจำเดือน - จัดทำงบทดลอง งบการเงินของบริษัท

C.L.P Engineering Co., Ltd.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
21 พ.ย. 61
18 . ISO Assistant Manager
- จัดทำแผนและดำเนินการตรวจประเมิน (Internal Audit) - ทบทวนประสิทธิภาพของระบบ QMS ภายในบริษัทให้สอดคล้องกับข้อกำหนด - ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการต่อการแก้ไข การป้องกันปัญหา สิ่งที่ไม่ เป็นไปตามข...

C.L.P Engineering Co., Ltd.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 61
19 . ผู้จัดการบัญชี
- วางแผนงานด้านบัญชี รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท - ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง - ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบด...

C.L.P Engineering Co., Ltd.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
21 พ.ย. 61
20 . Purchasing Assistant Manager
- รับและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสินค้า/บริการจากเอกสารใบขอซื้อ (PR) - ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ (PR), ใบสั่งซื้อ (PO), รายงานเปรียบเทียบราคาพร้อมใบเสนอราคาของสินค้า/บริกา...

C.L.P Engineering Co., Ltd.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
21 พ.ย. 61
 พบ 151 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ