JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 43 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ่ช่างเทคนิคCM.(ประจำนิคมฯบางชัน มีนบุรีกรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ระดับสายงานให้ได้ตามเป้าหมาย -บริการลูกค้าให้เป็นที่พึงพอใจและเป็นที่ยอมรับในตลาด เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันธุรกิจเครื่องดื่ม -ดำเนินการซ่อมเครื่องของลูกค้าให้พร้อมใช้ ...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
13 อัตรา
เงินเดือน 12,500 ไม่รวมOT./Incentive
26 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ ISOรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบดำเนินการโครงการ / กิจกรรม เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฎิบัติงานต่างๆ ให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
3 . Operation Service Sup. - Install สาขาธนบุรีรับสมัครด่วน !
-บริหารจัดการ งานติดตั้งอุปกรณ์ Fountain และงานบริหารบำรุงรักษาอุปกรณ์ Fountain รวมถึงงานซ่อมอุปกรณ์ Fountain ในตลาดให้พร้อมใช้ -นำนโยบายบริษัท ลงไปให้พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งติดตามให้เป็นไ...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
4 . MIS Manager ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางชันรับสมัครด่วน !
- Provide effective processes and solutions including implementing, and tracking projects and initiatives to meet user expectations - Gather business requirements, develop business functional specifi...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
5 . Refurbishment Supervisor(ประจำนิคมฯมีนบุรี กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติตามนโยบายและสื่อสารลงไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ -จัดการบริหารงานด้านวางแผนในการพัฒนางาน Refurbish เครื่อง เครื่องของลูกค้ารายใหม่ที่ถอดถอนจากร้าน -จัดการบริหารงานด้านวางแผนในการพัฒนางาน ...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมช่างเทคนิค รับสมัครด่วน !
- บริการลูกค้าให้เป็นที่พึงพอใจ - ดำเนินการซ่อมเครื่องของลูกค้าให้พร้อมใช้งาน -ควบคุมและประกันคุณภาพของเครื่อง Fountain ณ จุดขาย - นำเสนอเทคนิคการซ่อมเครื่อง ของลูกค้ารวมถึงการแก้ปัญหาร่วมกั...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
7 . หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ(ประจำสำนักงานบางชัน)
-ควบคุมงานสรรหาว่าจ้างพนักงานทั้งระบบ -ควบคุมงานด้านแรงงานสัมพันธ์ เช่น เยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย ฯลฯ -ควบคุมดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้านสำนักงาน -ควบคุมดูแลความเรียบร้อย ความสะอ...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
25 พ.ค. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้าโรงงานรับสมัครด่วน !
- ซ่อมแซมเครื่องจักรโรงงาน / ซ่อมบำรุงเบื้องต้น - งานเชื่อมต่างๆ - ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเบื้องต้น - อ่านวงจรระบบไฟฟ้า

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและบุคคล
1.งานด้านการสรรหา - สัมภาษณ์งานเบื้องต้นและส่งไปให้หน่วยงานต้นสังกัดที่ร้องขออัตรากำลัง - ร่วมจัดทำและรวบรวมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติพนักงานเข้าใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ - บั...

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
10 . พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
- รับ-ส่งเอกสารและสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
11 . Production Supervisor (Large Sized Food Manufacturer) รับสมัครด่วน !
1.Manage overall the production process, drawing up the production schedule effectively 2.Manage and maximize utilization all resource and strive to reduce expenses and increase productivity across ...

Food People Recruitment Co.,Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา เท่านั้น
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาทหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
24 พ.ค. 62
12 . หัวหน้าแผนกยานยนต์
- ดูแลและรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะภายในองค์กร - ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง และทำสรุปค่าใช้จ่ายเสนอผู้บังคับบัญชา - ประสานงานภายใน และภายนอกองค์กรในงานที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆ ตา...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่เงินเดือน(โรงงานบางชัน)
- งานระบบเงินเดือนและค่าจ้าง - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือน/ค่าแรงประจำปี - เงินรางวัล - จัดทำ ภ.ง.ด 1ก, รายงานกองทุนเงินทดแทน(กท.20ก)ประจำปี - ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี - เ...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ค. 62

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
15 . โปรแกรมเมอร์ประจำโรงงานบางชันUrgently Required !
- ทดสอบระบบต่างๆที่ใช้ในองค์กร - พัฒนาซอฟท์แวร์ PHP, VB.NET, C# - ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL SERVER - วิเคราะห์และออกแบบระบบ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
16 . ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส
- บริหาร ควบคุม ดูแลทีมงานฝ่ายขาย - บริหารยอดขายรวมให้ได้ตามเป้าหมาย - วางแผนและวางกลยุทธ์ กระตุ้นยอดขาย - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
17 . IT Support
- บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายการสื่อสารภายในองค์กร - แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดจากการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน - จัดหาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารส...

บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
18 . พนักงานฝ่ายขาย E-Commerce
- รับผิดชอบงานขายด้าน E-Commerce - รวบรวมสรุปยอดขายและใบสั่งซื้อ - สามารถกระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด - ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อของ Website ต่างๆ - หาช่องทางการขายใหม่ๆ เพิ่มขึ้น - สามาร...

บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาวุโส
1. ดำเนินการสำรวจความต้องการหรือจำเป็นในการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ 2. จัดทำแผนการฝึกอบรมและดำเนินการตามแผนการฝึกอบรมที่ผ่านการอนุมัติ 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการฝึกอ...

บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี 2. เปิดบิล 3. จัดเก็บเอกสาร 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
 พบ 43 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ