JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . พนักงานขับรถ (โรงงานบางปะอิน)
1.ขับรถส่งสินค้าให้ทันตามกำหนด 2.ดูแลสินค้าระหว่างการขนส่งไม่ให้เกิดความเสียหาย 3.รักษาความสะอาดรถ 4.ขับรถตามกฏจราจร

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
21 ส.ค. 62
22 . Product Engineer (ประจำสำนักงานอโศก และโรงงานบางปะอิน)
- ออกแบบและเขียนแบบ ผลิตภัณฑ์ในเชิงวิศวกรรม ด้วยโปรแกรม Solids Work , Auto Cad สนองการออกแบบสินค้าใหม่ด้วยการวิเคราะห์และถอดแบบเพื่อทำการผลิต อาทิ เช่น ชิ้นงานพลาสติก, ชิ้นงานอลูมิเนียม “AL Or ZN” หรื...

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
23 . เจ้าหน้าที่คำนวณราคาผลิตภัณฑ์และ BOM (โรงงานบางปะอิน)
จัดทำ BOM และคำนวณราคาสินค้า (เฟอร์นิเจอร์)

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
21 ส.ค. 62
24 . เจ้าหน้าที่ข้อมูลคลังสินค้า (โรงงานบางปะอิน)
1.จัดทำเอกสาร การรับ-จ่ายสินค้า ประจำวัน 2. ตรวจนับสินค้าตามแผนการตรวจนับประจำเดือน 3. บันทึกข้อมูล การรับ-จัดเก็บ-จ่าย ประจำวัน 4. บันทึกข้อมูล และจัดทำเอกสาร Sticker System จากการรับสินค้าภายนอก ...

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
21 ส.ค. 62
25 . เจ้าหน้าที่วางแผนกำลังการผลิต (โรงงานบางปะอิน)
1 จัดทำแผนการผลิตและจัดทำเอกสารการสั่งผลิต 2 จัดทำใบสั่งผลิตงาน EN/P-,EN/M-,งานตัวอย่าง 3 จัดทำใบเบิกวัตถุดิบวัตดิบหลักตามใบสั่งงานผลิต 4 จัดทำใบแจ้งปัญหางาน (A,P) ทุกครั้งที่มีปัญหา

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
21 ส.ค. 62
26 . Project Manager (โรงงานบางปะอิน)
- บริหารงานโครงการ และควบคุมการประกอบ ติดตั้งสินค้า ประเภท เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน - เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับลูกค้า เพื่อรับฟังปัญหา ฯลฯ

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
21 ส.ค. 62
27 . Mold Technician
- ทำความสะอาดแม่พิมพ์ - ตรวจสอบและดูแลรักษาแม่พิมพ์ให้อยู่ในสภาพใช้งาน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Hakkai Precision (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
28 . Sales
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเก่า และติดต่อลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย - นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า - จัดทำสรุปรายงานประจำวัน - จัดทำใบเสนอราคา

บริษัท ตงซูต๋า (ประเทศไทย)จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62

บริษัท ทาเคอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
30 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1.ร่วมจัดทำแผนการตลาดในและต่างประเทศ 2.ดูแลประสานงานจัดกิจกรรมการตลาดของบริษัท 3.รับผิดชอบข้อมูลความต้องการลูกค้า และคู่แข่งตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่จะมีผลต่อการทำตลาดของบริษัท 4.ดูแลการจัดกิจกรรม CRM ...

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
หลาย อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ส.ค. 62
31 . Helpdesk/ IT Support
- Computer Maintenance, Windows & Software Installation - IT Document Control, Backup Data, Scan Virus - Network Control, Software Licensing Control, IT Troubleshooting, CCTV

บริษัท เท็กซ์เคม-แพค (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
20 ส.ค. 62
32 . Engineerรับสมัครด่วน !
1. จัดทำแบบไฟฟ้าในงานที่ได้รับมอบหมาย 2. จัดทำชุดประกอบรถขนส่งอัตโนมัติ 3. วางแผนดำเนินงานและควบคุมงานให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 4. ควบคุมดูแลต้นทุนในงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 5. งานอื่นๆที่ได้รั...

บริษัท เมเดน อิเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
33 . Safety officer
-อบรมให้ความรู้พนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน -ดูแลด้านความปลอดภัยของพนักงานและโรงงาน -ดำเนินการตามแผนงานต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย -ดูแลงานระบบคุณภาพต่างๆ

INBISCO (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
34 . Engineering Supervisor
1. Responsible for ensuring the production process can run smoothly without any unplanned breakdown machine 2. Plan and monitor the maintenance of machinery to ensure all machinery can operate smooth...

INBISCO (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
19 ส.ค. 62
35 . Engineering Manager
To ensure, control, execute and manage all engineering activities and ensure food safety and quality products in accordance with the standards set and ensure the readiness of the machines so it become...

INBISCO (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
19 ส.ค. 62
36 . Production Supervisor
- control all concerned function of each to achieve target.

บริษัท ที.ซี.เอช. ซูมิโนเอะ จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
19 ส.ค. 62
37 . Marketing & Sale Engineer
1. ติดต่อประสานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า 2. ประสานงานภายในองค์กรภายใต้ข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 4. วางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรอย่างเป็รู...

บริษัท ที.ซี.เอช. ซูมิโนเอะ จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท บวกความสามารถและประสบการณ์
19 ส.ค. 62
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ