JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1. ติดต่อรับ Order จากลูกค้า 2. ดำเนินการขอรับแม่พิมพ์จากลูกค้า และติดต่อขอรับ Packing 3. พิจารณาทบทวนข้อตกลงกับลูกค้า และการวางแผนการผลิต 4. ออกใบสั่งการผลิต จัดทำ Internal Order & Temporary Deliv...

บริษัท เอวี พลาสติก จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
2 . พนักงานขับรถ (โรงงานบางปะอิน)
1.ขับรถส่งสินค้าให้ทันตามกำหนด 2.ดูแลสินค้าระหว่างการขนส่งไม่ให้เกิดความเสียหาย 3.รักษาความสะอาดรถ 4.ขับรถตามกฏจราจร

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
20 พ.ค. 62
3 . Product Engineer (ประจำสำนักงานอโศก และโรงงานบางปะอิน)
- ออกแบบและเขียนแบบ ผลิตภัณฑ์ในเชิงวิศวกรรม ด้วยโปรแกรม Solids Work , Auto Cad สนองการออกแบบสินค้าใหม่ด้วยการวิเคราะห์และถอดแบบเพื่อทำการผลิต อาทิ เช่น ชิ้นงานพลาสติก, ชิ้นงานอลูมิเนียม “AL Or ZN” หรื...

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ/ออกแบบ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ Office Furniture โดยใช้ Program Solid Work, Auto Cad

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
20 พ.ค. 62
5 . Project Manager (โรงงานบางปะอิน)
- บริหารงานโครงการ และควบคุมการประกอบ ติดตั้งสินค้า ประเภท เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน - เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับลูกค้า เพื่อรับฟังปัญหา ฯลฯ

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
20 พ.ค. 62
6 . นักศึกษาฝึกงาน
- ช่วยงานตามที่หัวหน้างานมอบหมายในส่วนงานของแผนก - จัดเก็บและเรียงเอกสารเข้าแฟ้ม - งานเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

MMC TOOLS (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 200 บาท/วัน
20 พ.ค. 62
7 . Production Assistant Manager
-Production Control. -Research & Development and Improvement process. -Should have knowledge about Capacity & Manpower Planing. -Knowledge about ISO & OHSAS. -Control subordinator, office worker....

MMC TOOLS (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
8 . Maintenance Engineer
- Response for Maintenance / machine breakdown and machine improvement for more productivity. - Monitoring in Automation machine and support in technical service. - Operate other duties as assigned ...

MMC TOOLS (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
9 . Sales Engineer
-ติดต่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้ารายใหม่ และรายเก่า -จัดทำใบเสนอราคา -แนะนำสินค้าและบริการให้กับลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่

บริษัท เทราล เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
10 . QC Inspector
- ตรวจสอบงาน In-process - ทดสอบและบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า - ตรวจสอบสภาพและมาตรฐานเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ก่อนและหลังใช้งาน - จัดแยกวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดออก...

บริษัท เทราล ไทย จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
19 พ.ค. 62
11 . Supervisor - Warehouse Inventory(นิคมบางปะอิน อยุธยา)
Ensure all data in stock management system are precisely and in conformity with exact requirement. •Execute Monthly Cyclical Count Plan to ensure all stocks in the whole warehouse are counted at...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 Positions
เงินเดือน ตามข้อตกลงของบริษัท
17 พ.ค. 62
12 . ล่ามภาษาอังกฤษ-จีนรับสมัครด่วน !
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี - สามารถสื้อสารภาษาจีนได้ระดับพื้นฐาน

APCB Electronics ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 Positions
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 พ.ค. 62

APCB Electronics ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 positions
เงินเดือน N/A
17 พ.ค. 62
14 . Internal Audit Account & Finance (ประสบการณ์ด้านบัญชี)รับสมัครด่วน !
รู้ระบบบัญชี :มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1-2 ปี :สามารถทำ Report ภาษาอังกฤษได้ :สื่อสาร ภาษาอังกฤษ ระดับพื้นฐาน - ดี

APCB Electronics ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 position
เงินเดือน 18,000 Up
17 พ.ค. 62
15 . ล่ามภาษาจีน-Translator Chinese รับสมัครด่วน !
1. Control system for document storage 2. Document formatting standard form 3. The registration document is in accordance with the standards set out (filed an application with Chinese or English o...

APCB Electronics ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
5 Positions
เงินเดือน N/A
17 พ.ค. 62
16 . Ast.Sale รับสมัครด่วน !
- form customers order receiving, delivery advice to customers,delivery adjustments,delivery arrangement based on customers special requirements.

APCB Electronics ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
17 . Logistics Supervisor
Teijin (Thailand) Limited 1. Coordinate With Customer or Sale Office 1.1 Receive Purchase Order From customer by SAP 1.2 Confirm Delivery Schedule 1.3 Export Process 1.4 Recei...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 22,000 ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
17 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่สรรหา
- สรรหาพนักงานตามที่ต้นสังกัดส่งใบคำขอ - ติดต่อผู้สมัครงานเพื่อนัดสัมภาษณ์เบื้องต้น - ดูแล ปรับปรุงข้อมูลในWebsite สมัครงานให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ - ดำเนินการหาช่องทางในการสรรหาและว่าจ้างบุคลากร ...

INBISCO (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
19 . Safety officer
-อบรมให้ความรู้พนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน -ดูแลด้านความปลอดภัยของพนักงานและโรงงาน -ดำเนินการตามแผนงานต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย -ดูแลงานระบบคุณภาพต่างๆ

INBISCO (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
20 . Engineering Supervisor
1. Responsible for ensuring the production process can run smoothly without any unplanned breakdown machine 2. Plan and monitor the maintenance of machinery to ensure all machinery can operate smooth...

INBISCO (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
17 พ.ค. 62
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ