เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ชิเฮน (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
2 . Process Engineer
- Improve production process. - Improve production line. - Analysis to process. - Making automation jig. - Building automatic machine for support production line. - Test and trial new project. -...

Air-Con Parts Engineering (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
3 . Production Engineer
1) เขียนแบบโปรแกรมเครื่องจักร CNC 2) จัดทำองค์ความรู้และมาตรฐานเพื่อทำการสอนแก่พนักงาน 3) CAD/CAM 4) Jig Fixture

บริษัท เทราล ไทย จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนก CNC
1.วางแผนงาน กำหนดกระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละงานภายในแผนก 2.ควบคุมและะกำกับดูแลพนักงานภายในแผนกให้ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 3.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตภายในแผนก 4.ฝึกอบรม...

บริษัท พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
5 . Asst.QA
1.Incoming quality control and planning 2.Internal coordinator for quality information 3.Review supplier performance 4.Review inprocess performance 5.Tooling and equipment planning

บริษัท พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
6 . วิศวกร
1.การดูแลงาน Test NEW JOB ใน LINE PRODUCTION 2.จัดทำแบบชิ้นงาน (Drawing) ใช่ในการสร้างแม่พิมพ์ การผลิตชิ้นงานและการควบคุม คุณภาพชิ้นงาน 3.ควบคุม ดูแล และติดตามการทดลองการผลิต 4.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ต...

บริษัท พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน ต่อรองได้
19 ม.ค. 62
7 . Supervisor - Warehouse Inventory( นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน , นิคมเหมราช สระบุรี)
Ensure all data in stock management system are precisely and in conformity with exact requirement. •Execute Monthly Cyclical Count Plan to ensure all stocks in the whole warehouse are counted at...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 Position
เงินเดือน ตามข้อตกลงของบริษัท
18 ม.ค. 62
8 . Production Assistant Manager
-Production Control. -Research & Development and Improvement process. -Should have knowledge about Capacity & Manpower Planing. -Knowledge about ISO & OHSAS. -Control subordinator, office worker....

MMC TOOLS (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
9 . Document Control
Control Document ISO (All) Support Audit Update Document

Disk Precision Industries (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ม.ค. 62
10 . Technician
- ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ , ซ่อมเครื่องจักร - งานซ่อมบำรุงอื่น ๆ ในโรงงาน (ส่งใบสมัครเป็นภาษาไทย)

Yamaichi Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท / ตามตกลง (กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
18 ม.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (โรงงานบางปะอิน)
1.รับ/บันทึกรายการแจ้งซ่อม 2.ตรวจสอบ/พิจารณารายการซ่อม 3.ดำเนินการซ่อมเครื่องจักร/โครงสร้างตามรายการแจ้งซ่อม 4.บันทึกรายละเอียดการซ่อม ลงในใบแจ้งซ่อม 5.ทำการ PM เครื่องจักร ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผ...

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000-13,000 บาท/เดือน
18 ม.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์พิเศษ (โรงงานบางปะอิน)
ออกแบบผลิตภัณฑ์ Office Furniture โดยใช้ Program Solid Work, Auto Cad

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
18 ม.ค. 62
13 . Project Manager (โรงงานบางปะอิน)
- บริหารงานโครงการ และควบคุมการประกอบ ติดตั้งสินค้า ประเภท เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน - เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับลูกค้า เพื่อรับฟังปัญหา ฯลฯ

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
18 ม.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน)
1. เป็นผู้ช่วยผู้จัดการโครงการฯ ในงานเอกสารต่างๆ เช่น การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2. ดำเนินการประสานงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร / อุปกรณ์ระบบผลิต และระบบจ่ายน้ำ...

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
18 ม.ค. 62
15 . วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน)
1. ร่วมวางแผน-ดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า - เครื่องกล - เครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์และเครื่องมื...

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
18 ม.ค. 62
16 . Staff
-Knowledgeable in MS Office Programs. -Knowledgeable in document control -Have Knowledge about ISO , OHSAS. -Make monthly report KPI. -Responsibility for activity management. -Support another doc...

MMC TOOLS (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
17 . Manager Accounting
1.Control work in the accounting Section according to company policy. 2.To check correctness of all voucher and prepare journal voucher for adjust monthly closing transaction. 3.Calculate and alloca...

MMC TOOLS (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน N/A
18 ม.ค. 62
18 . Purchasing Staff
-Procurement & Purchasing. -Material control/Inventory Management. -Supplier/Supply Chin Management. -Sourcing new Supplier to fulfill new enquiry from Requestors. -Material Requirement Planning (...

MMC TOOLS (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
19 . จป.วิชาชีพ (ทำงานที่บางปะอิน)
- อบรม ควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยในการทำงาน ให้แก่พนักงานในไซด์งานก่อสร้างของบริษัทฯ - ประเมินความเสียง ทำแผนควบคุม ลด กำจัด อันตรายอันอาจเกิดต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
20 . Helpdesk/ IT Support
1.ซ่อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ด้าน IT อื่นๆ 2.ติดตั้ง Windows7, Windows10, MS Office และโปรแกรมการทำงานอื่นๆ 3.Backup และ Restore ข้อมูลหลัก 4.สแกนไวรัส และ Monitoring เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ย...

บริษัท เท็กซ์เคม-แพค (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
18 ม.ค. 62
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ