JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Pick Up Driver (คนขับรถปิคอัพ )
1.ดำเนินการตรวจสอบรถก่อนออกจากแม แม เพื่อส่งมอบสินค้า 2.รับผิดชอบในการดำเนินการนำเช็คเข้าธนาคาร รับเช็ค วางบิล 3.ตรวจเช็คสินค้ากับเอกสารตามลูกค้ากำหนดขึ้นงานให้ครบตามเอกสาร 4.วางแผนการเดินทาง และส่...

แม แม อินดัสเตรียล จำกัด Mae Mae Industrial Co., Ltd.
นิคมบางปูเหนือ สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน 10,500 บาท หรือตามประสบการณ์
25 พ.ค. 62
2 . ผู้ช่วยวางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
-ช่วยวางแผนการผลิตทั้งหมด -ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ -เวลา 08.00 - 17.00 น.

บริษัท มายด์ เพาเวอร์ อินเตอร์ จำกัด
นิคมบางปูเหนือ สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่พัฒนากระบวนการผลิตอาวุโส
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPD Process) 2.ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตสรรหาวิธีการผลิตที่ช่วยลดขั้นตอน หรือทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง และให้การสนับสนุนและฝึกอบรมด้านเทคนิคและการผลิตที่ถูกต้อง 3.รั...

บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด
นิคมบางปูเหนือ สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง ตามประสบการณ์
24 พ.ค. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรม
1. บริหารการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ตามนโยบาย และความต้องการของฝ่ายบริหาร หรือนำเสนอและความต้องการของลูกค้า 2. บริหารการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPD Process) รวมถึงบริหารกระบวนการลดต้นทุนจากการผลิต 3. บริหารง...

บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด
นิคมบางปูเหนือ สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง ตามประสบการณ์
24 พ.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ