JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 180 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Maintenance Engineerรับสมัครด่วน !
1.ซ่อมเครื่องจักร Break down ตามใบแจ้งซ่อม 2.ปิดใบแจ้งซ่อม 3.PM เครื่องจักรตามรอบเวลาบำรุงรักษา 4.ควบคุม PTS ที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร 5.Update WI และ Procedure ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 ส.ค. 62
22 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมีรับสมัครด่วน !
1. ทำการตรวจวิเคราะห์วัตถุเคมีเพื่อใช้ในการผลิต 2. ตรวจสอบ Poteny ของ working standard และจัดทำรายงานความคงตัวของผลิตภัณฑ์ 3. ตรวจสอบวัตถุเคมี source ใหม่ 4. ตรวจวิเคราะห์ ยา stability 5. คว...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
24 ส.ค. 62
23 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- เช็คเวลาการมาทํางานพนักงาน - เอกสารประกันสังคมและภาษี - งานด้านสวัสดิการพนักงาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 ส.ค. 62
24 . พนักงานทั่วไป รับสมัครด่วน !
1.งานทำความสะอาด 2.งานคัดแยกจัดเก็บ 3.งานดูแลรักษาเครื่องมือ 4.งานทั่วไป

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
25 . Training Officer (ประจำนิคมบางปู)รับสมัครด่วน !
1) งานสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม - สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม - สรุปผลการสำรวจฯ - นำเสนอผู้บังคับบัญชา 2) งานดำเนินการจัดฝึกอบรม - ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรีย...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
23 ส.ค. 62
26 . Warehouse Supervisor (นิคมบางปู) รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา 2.ควบคุมการรับ เก็บ จ่าย สินค้า 3.ควบคุมการปฎิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายแผนก เช่น % ความถูกต้องของ Stock 4.ควบคุมทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในแผนก 5.ทำงานเสาร์เว้นเสาร์

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 ส.ค. 62
27 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำนิคมบางปู )รับสมัครด่วน !
1. รับ-จ่าย สินค้าและวัตถุดิบ 2. จัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ 3. จัดเก็บตัวอย่าง 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
23 ส.ค. 62
28 . พนักงานผลิต (ประจำนิคมบางปู)รับสมัครด่วน !
การดูแลเครื่องผสม 1.ตรวจเครื่องจักรก่อนการทำงาน 2.ทำความสะอาดเครื่องจักรหลังการทำงาน 3.ตรวจสอบวัตถุดิบให้ถูกต้องตามสูตรการผลิตนั้นๆ 4.ดำเนินการผลิตให้สอดคล้องกับ BPR 5.แจ้งผู้้บังคับบัญชากรณีมีเค...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 ตำแหน่ง
23 ส.ค. 62
29 . เจ้าหน้าที่ขายพลาสติกบรรจุภัณฑ์รับสมัครด่วน !
1.มีประสบการณ์งานขายพลาสติกบรรจุภัณฑ์ หรือ ขายเคมีอุตสาหกรรม 2 สามารถนำรถยนต์มาใช้ในการทำงานได้ 3.รักงานบริการ ขยัน อดทน และ ซื่อสัตย์

บริษัท เคมแฟค จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
30 . HR Admin Officer (Samutprakarn)Urgently Required !
- support to screen candidate profile - handle employee welfare and benefit included health insurance, transportation, provident fund, etc. - manage government matters related PND 1, SSO, etc. - su...

JAC Personnel Recruitment Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
23 ส.ค. 62
31 . ล่ามภาษาจีน / เลขานุการ
1. แปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย และแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงถ่ายทอดความหมายได้อย่างถูกต้องชัดเจน และแปลหนังสือเอกสารทางการต่างๆ อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 2. จัดทำรายงานการประชุม โต้ตอบ...

บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
32 . Production Supervisor
-ศึกษารายละเอียดของงาน ศึกษาแบบที่ได้รับจากลูกค้า ศึกษาสเปคงาน และมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด พร้อมจัดเตรียมแบบผลิตและเอกสารต่างๆ -วางแผนการทำงานแต่ละโครงการ พิจารณากลุ่มการผลิต และวางแผนกำลังพลในการผลิต ค...

บริษัท นิวบางปู แมนิวแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000-23,000
23 ส.ค. 62
33 . Planning Staff สถานที่การทำงาน:นิคมบางปูเหนือ
- จัดทำแผนการผลิตรายเดือนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย - กำหนดตารางการผลิตของโรงงานผลิตตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบกระบวนการผลิตผลผลิตรายวันและติดตามผล - การควบคุมสินค้าคงคลัง

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน 20,000 - 30,000 Baht
23 ส.ค. 62
34 . Sales Excecutive (ขายเคมี) บางพลี​ ราชาเทวะ
เกี่ยวกับหมึกพิมพ์ packaging สี ทินเนอร์ -สนับสนุนการขายเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม -ดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ -เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างลูกค้า และองค์กร -ทำงาน จันทร์ - ศุ...

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน 17,000 - 25,000
23 ส.ค. 62
35 . Sales representative เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
1. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้า โดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 2. รักษาฐานลูกค้าเดิม 3. หาลูกค้าใหม่ 4. ดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย 5. ผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำ...

บริษัท ไทยซีมอนเซฟตี้อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000
23 ส.ค. 62

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
37 . ล่ามญี่ปุ่น รับสมัครด่วน !
สื่อสารระหว่างผู้บริหารกับหน่วยงานต่างๆในบริษัทฯ

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
38 . Calibration Officer/เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัด
1) ดำเนินการสอบเทียบของเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตราฐานและเกณฑ์ที่ยอมรับ 2) ศึกษาและทำความเข้าใจการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำมาสอบเทียบ 3) บันทึกข้อมูลผลการสอบเทียบ ...

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 ส.ค. 62
39 . หัวหน้างานซ่อมบำรุง/วิศวกรซ่อมบำรุง
1. งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 2. งานซ่อม-สร้าง ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิต 3. จัดทำและดำเนินการตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้...

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
23 ส.ค. 62
40 . วิศวกรทดสอบ (หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง)
- ควบคุมและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง - จัดทำเนมเพลทของหม้อแปลงไฟฟ้า - ตรวจสอบและบันทึกผลการทดสอบตามข้อกำหนดและมาตราฐาน - ซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องมือทดสอบ

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000
23 ส.ค. 62
 พบ 180 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ