เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 194 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Marketing
- แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - ดูแลติดตามและตอบปัญหา เกี่ยวกับสินค้า - ติดตามและเข้าพบลูกค้า - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย อันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมแผนกขายและการตลาดของ บริษัทฯ - ดำเนินการจัดทำใบเสนอราคา...

Her Ey Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
19 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดทำใบเสนอราคา
- อ่าน Drawing ประเมินราคา - จัดทำใบเสนอราคา ส่งมอบให้กับลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รบมอบหมาย

บริษัท โฮชิน อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -20,000
19 ม.ค. 62
3 . ช่างเทคนิค
1.ติดตั้งระบบไฟฟ้าต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ควบคุมและติดตามการทำงานของผู้รับเหมา 3.ปรับแก้วงจรควบคุมไฟฟ้าต่างๆ 4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชี

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
4 . ช่างควบคุมระบบ Utility
ดูแลรับผิดชอบระบบ HVAC และระบบปรับอากาศ

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
5 . Automation Engineer
1.ออกแบบระบบไฟฟ้าควบคุมและไฟฟ้ากำลัง 2.จัดทำ Electrical drawing และ Operation Manual ของระบบ 3.วาง Spec ของอุกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงานโครงการต่างๆ 4.ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าต่างๆ 5.ตรวจสอบและศึกษาข้อม...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
6 . Maintenance Machine Supervisor
1.To co-ordinate and direct projects, making detailed plans to accomplish goals and directing the integration of technical activities. 2.To plan and direct the installation, testing, operation, maint...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
7 . Electrical Engineer
-วางแผนและควบคุมจัดหาเครื่องจักร Utility CSV -ศึกษาและจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบของเครื่องจักรของ Utility และระบบควบคุม -ตรวจสอบและศึกษาข้อมูล Validation URS/DQ/IQ/OQ/PQ -ติดตามแก้ไขปัญหาการทำงานของ Ut...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
19 ม.ค. 62
8 . Project Engineer
1.วางแผนและควบคุมเครื่องจักรในการผลิต 2.ศึกษาและจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบของเครื่องจักร 3.ตรวจสอบและศึกษาข้อมูล Validation URS/DQ/IQ/OQ/PQ 4.ติดตามแก้ไขปัญหาการทำงานของเครื่องจักรและนำเสนอแนวทางการปรั...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
19 ม.ค. 62
9 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต ( Foreman )
1.วางแผนการผลิต,ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต 2.วิเคราะห์และวางแผนแก้ไขความผิดปกติในกระบวนการผลิต 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 4.บริหารจัดการและดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชา 5.รักษาและพัฒนาปรั...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
10 . QA Inspector
-ฝึกอบรมพนักงานในหัวข้อ GMP และ ฮาลาล -ตรวจสอบและตรวจประเมินระบบคุณภาพในเขตการผลิต -ร่วมช่วยแก้ไขปัญหาในระหว่างการผลิต Self Inspection/Internal Audit ทำงาน จันทร์-ศุกร์

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
11 . พนักงานธุรการ
1.คีย์ข้อมูล 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 3.จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
12 . Maintenance Engineer
1.ซ่อมเครื่องจักร Break down ตามใบแจ้งซ่อม 2.ปิดใบแจ้งซ่อม 3.PM เครื่องจักรตามรอบเวลาบำรุงรักษา 4.ควบคุม PTS ที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร 5.Update WI และ Procedure ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมี
1. ทำการตรวจวิเคราะห์วัตถุเคมีเพื่อใช้ในการผลิต 2. ตรวจสอบ Poteny ของ working standard และจัดทำรายงานความคงตัวของผลิตภัณฑ์ 3. ตรวจสอบวัตถุเคมี source ใหม่ 4. ตรวจวิเคราะห์ ยา stability 5. คว...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
19 ม.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์
1.ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาสูตรตำหรับและศึกษาความคงตัว 2.ปรับปรุงวิธีวิเคราะห์ตามตำรายาฉบับปัจจุบัน ทวนสอบวิธีวิเคราะห์ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้น/ต่อทะเบีย...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
19 ม.ค. 62
15 . Site Engineer (EE) วิศวกรไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
ควบคุมงานระบบไฟฟ้า เคลียร์แบบ ออกแบบ สั่งของ วางแผนงานติดตั้ง

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
19 ม.ค. 62
16 . บัญชี
- บันทึกรายการทางบัญชีประจำวันที่เกี่ยวข้อง - ทำงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - บันทึกรายการบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้-แยกประเภททั่วไป - จัดทำรายงานภาษีและหัก ณ ที่จ่าย ,วางบิล รับเช็ค - ติ...

บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
17 . ธุรการฝ่ายขาย
- จัดทำเอกสารภายในแผนก - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ

บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
18 . QC
ตรวจสอบชิ้นงาน

บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน รายวันขั้นต่ำ
19 ม.ค. 62
19 . Engineer
1.จัดทำเอกสารเพื่ออนุมัตงานเพื่อการผลิต (PPAP), ทำเอกสาร Appoved ลูกค้า 2.ติดต่อ Supplier , try Mold, Contact กับ Supplier 3.เสนอราคาลูกค้า ประสานงานกับลูกค้า (Sale Engineer)

บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
20 . พนักงานแพ็คสินค้า รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเหล็กขั้นสุดท้ายก่อนทำการแพ็ค ทั้งสภาพเหล็ก ประเภทเหล็ก น้ำหนัก และจำนวนเหล็กต่อออเดอร์ 2. แพ็คเหล็กตามแบบที่บริษัทกำหนด 3. ลงรายการแพ็คสินค้าบนกระดาน 4. ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน 5. ...

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 อัตรา
เงินเดือน 325 บาท/วัน+ค่าข้าว 45 บาท
19 ม.ค. 62
 พบ 194 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ