JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 199 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ASSISTANT ACCOUNTING MANAGER
JOBS DESCRIPTION This is not your typical accounting job. POONTAVEE is looking for a candidate in the position of Assistant Accounting MANAGER, on track to promotion to Accounting Manager. The job wi...

บริษัท พูลทวี เพนท์ติ้ง แอนด์ สกรีน จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 17,000 - 28,000
22 พ.ค. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ตรวตสอบความพร้อมของระบบ Waste water ทั้งหมดให้พร้อมใช้งานและรับน้ำเสียเข้าจากการผลิต 2.ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความสูญเสียในขณะปฏิบัติงานทั้งด้านเครื่องจักร 3.ตรวจสอบความพร้อมของระบบUtility ทั้งหมดให้...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำนิคมบางปู )รับสมัครด่วน !
1. รับ-จ่าย สินค้าและวัตถุดิบ 2. จัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ 3. จัดเก็บตัวอย่าง 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
22 พ.ค. 62
4 . พนักงานผลิต (ประจำนิคมบางปู)รับสมัครด่วน !
การดูแลเครื่องผสม 1.ตรวจเครื่องจักรก่อนการทำงาน 2.ทำความสะอาดเครื่องจักรหลังการทำงาน 3.ตรวจสอบวัตถุดิบให้ถูกต้องตามสูตรการผลิตนั้นๆ 4.ดำเนินการผลิตให้สอดคล้องกับ BPR 5.แจ้งผู้้บังคับบัญชากรณีมีเค...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 ตำแหน่ง
22 พ.ค. 62
5 . R&D Chemist รับสมัครด่วน !
1.ทดลองพัฒนาสินค้าให้ตามความต้องการของลูกค้า 2.ทำรายงาน สรุปผลการทดลอง 3.วางแผนงาน รายงาน การทดลอง เตรียมตัวอย่างสินค้า 4.ปรับปรุงแก้ไข หาRM ทดแทนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีมากขึ้น ทำงานเสาร์เว้นเสาร...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
6 . Shift Operator - Forming
1.ควบคุมกระบวนการขึ้นรูปแก้ว เปลี่ยนแม่พิมพ์ แก้ไขปัญหาการผลิตเบื้องต้น ทำรายงานหลังจบการผลิต 2.ดูแลรักษา ทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้พร้อมใช้งาน 3.สื่อสารกับทีมงานภายใน และรายงานผ...

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
7 . Technician - Job Change
เบิก ประกอบ ทำความสะอาดแม่พิมพ์ นำส่งแม่พิมพ์ ติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องจักร

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 พ.ค. 62
8 . Electrical Engineer - วิศวกรไฟฟ้า
- Control, inspect and maintain electrical system and electrical control in manufacture processes - Troubleshooting and on Provide engineering support to maintain electrical system, electronic equipm...

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
9 . Knowledge Management Officer
ๅ. ส่งเสริมและสนับสนุน Knowledge Management กับบุคลากรในองค์กร 2. ให้ความรู้ และให้คำปรึกษาในการรวบรวม องค์ความรู้กับพนักงาน ของทุกหน่วยงาน 3. จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ชุดความรู้ต่างๆ ให้เข้าถึงได้สะ...

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
10 . ช่างเทคนิคเขียนแบบ
เขียนแบบงานระบบภายในอาคาร งานระบบไฟฟ้า เป็นต้น

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
22 พ.ค. 62

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
22 พ.ค. 62
12 . Quality Control Staff
ตรวจสอบ ทำบันทึก เกี่ยวกับงานตรวจสอบคุณภาพ

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
22 พ.ค. 62

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
22 พ.ค. 62
14 . IPQA (Inspection Production Quality Assurance) Contract 6months - BangPoo || TC
• Responsible for in process testing of samples and for documenting results following good documentation practices. • Review batch records for data Integrity and adherence to GMP prior submission to...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 20K-30K
22 พ.ค. 62
15 . Calibration Officer/เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัด
1) ดำเนินการสอบเทียบของเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตราฐานและเกณฑ์ที่ยอมรับ 2) ศึกษาและทำความเข้าใจการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำมาสอบเทียบ 3) บันทึกข้อมูลผลการสอบเทียบ ...

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 พ.ค. 62
16 . พนักงานขับรถ ( ใบขับขี่ ท.2 )
- ขับรถรับส่งทีมงานช่างออกงานติดตั้งตามพื้นที่ต่างจังหวัด - ขับรถรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ในการติดต่องานราชการ - ขับรถส่งแขกที่มาติดต่อ - ขับรถส่งผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากห...

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
17 . วิศวกรทดสอบ (หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง)
- ควบคุมและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง - จัดทำเนมเพลทของหม้อแปลงไฟฟ้า - ตรวจสอบและบันทึกผลการทดสอบตามข้อกำหนดและมาตราฐาน - ซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องมือทดสอบ

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000
22 พ.ค. 62
18 . Production Engineer
Time Working : 08.30 – 17.10

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
เงินเดือน 20,000 – 29,999 บาท
22 พ.ค. 62
19 . วิศวกรฝ่ายผลิต
ควบคุมเครื่องขึ้นรูปพลาสติกแบบอัดรีด ดูแลชิ้นงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

บริษัท ทีเอฟซี พลาสเทค จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000++
22 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ติดต่อหาผู้ผลิต จำหน่ายวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ และสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ทีเอฟซี พลาสเทค จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
 พบ 199 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ