เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 220 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ลงบันทึกสมุดรายวันทั่วไป - บันทึกและนำส่ง รายงานภาษีประจำเดือน - ตรวจนับเเละจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ - จัดทำรายงาน คำนวนต้นทุนการผลิตประจำเดือน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮิคาริ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 20k (ไม่รวมรายได้อื่นๆ)
22 ก.พ. 61
2 . Janpanese Interpreter(ล่ามภาษาญี่ปุ่น)
1.ประสานงานแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นให้กับผู้บริหารให้เข้าใจ 2.ร่วมประชุมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นติดตามและประสานงาน

Vuteq Asia Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
22 ก.พ. 61
3 . พนักงาน วุฒิ ปวส. สาขา ไฟฟา
- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย - มีค่าข้าวทำงานโอทีวันละ 20 บาท - มีเบี้ยขยันเมื่อผ่านบรรจุเป็นพนักงานประจำ (300,500,700บาท) - มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - มีรถรับส่งพนักงาน - ทดลองงาน 90 วัน แต่ไม่เกิ...

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.พ. 61
4 . พนักงานสโตร์ (ปฏิบัติงานที่โรงงานบางปูนิคม ซอย8A)
Time Working : 08.30 - 17.10 NO. of Working Days :5 days per week Probation Period : 90 days

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.พ. 61
5 . Quality System Engineer (TS16949 system)Urgently Required !
1.สร้างและพัฒนาระบบคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง 2.จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในและทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับ Auditor ผู้ควบคุมระบบ 3.ประสานงานผู้ให้การรับรอง Certificate...

Murakami Ampas (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.พ. 61
6 . พนักงานฝ่ายผลิต ThaiNegoro นิคมบางปู โทร.086-3319396, 099-1864149
รับผิดชอบงานเย็บพรมในไลน์ผลิต

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
10 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
22 ก.พ. 61
7 . ช่างซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
1.ดูแล บำรุง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงงาน 2.ดูแล บำรุง ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องจักรระบบไฮดรอลิคได้ 3.สามารถเขียนวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นได้ 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 61
8 . Leader ประจำแผนกฉีด
- ดูแลควบคุมการผลิตประจำวันในไลน์

บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+มีรถรับส่งให้
22 ก.พ. 61
9 . ช่างเทคนิคปรับเครื่องฉีดพลาสติก
1. มีความรู้ด้านงานฉีดพลาสติก 2. ปรับเครื่องฉีดได้ 3. มีประสบกาณ์ด้านช่างเทคนิคพลาสติก 4. รับผิดชอบในงานเครื่องจักร และบริเวณที่ทำงานของแต่ละวัน 5. จัดเก็บโมลด์ และบำรุงรักษาโมลด์

บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง +ค่าตำแหน่ง+ประสบการณ์
22 ก.พ. 61
10 . จป.วิชาชีพ
1.ดูแลความปลอดภัยในการทำงาน 2.ดูแลงานด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3.ทำรายงานด้านเอกสาร

บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 61
11 . หัวหน้าแผนกฉีดพลาสติก (INJECTION CHIEF)
1. ปรับเครื่องฉีดพลาสติกได้ 2. ควบคุมวางแผนการผลิตในหน่วยฉีด 3. มอบหมายหน้าที่การทำงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 4. จัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการทำงาน 5. ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ 6. จัดทำรายงานแล...

บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 61
12 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1. กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ นโยบาย พันธกิจและเป้าหมายของบริษัท 2. มอบหมายงาน ติดตามงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรจุตามเป้าหมาย 3. ประสาน...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 61
13 . พนักงาน Reactor
ควบคุมถังต้มระเหย ก๊าซ NH3 จดบันทึกการทำงานของเครื่อง

GLOBAL CHEMICAL CO.,LTD.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
7 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทต่อเดือน ขึ้นไป
22 ก.พ. 61
14 . ช่างไฟฟ้า
- ทำงานต่อวงจรไฟฟ้า,ตรวจสอบระบบไฟฟ้า,ติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานได้ - ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงาน - ดูแลระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้ตลอดเวลา

GLOBAL CHEMICAL CO.,LTD.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.พ. 61
15 . ช่างไฟฟ้า
ดูแลระบบไฟฟ้าภายในบริษัทฯ

บริษัท ไทยเนโกโร จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 61
16 . ฝ่ายผลิต (แผนกQC) รับ ม.6 สายวิทย์-คณิตเท่านั้น
(ทำงานกะ ในไลน์ผลิต) รับเฉพาะ ม.6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น - ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การผลิต ต่างๆ - ทำงานอยู่ในห้องแลป - ตรวจสอบงานด้านเอกสารที่เกี่่ยวข้อง - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.พ. 61
17 . พนักงานควบคุมหม้อต้มไอน้ำ (Boiler)
1.ดูแลตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ควบคุมในการซ่อมเครื่องจักร และพร้อมลงมือปฏิบัติ เพื่อให้การซ่อมเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 3.จัดทำรายงานตรวจเช็คเครื่องจักร การซ่อมแซม...

บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.พ. 61
18 . ฝ่ายผลิต รับสมัครด่วน !
- ทำงานอยู่ในสายงานการผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.พ. 61
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
มีหน้าที่ควบคุมดูแล ส่งเสริม สนับสนุนและตรวจสอบกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัทฯ - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรฐานการป...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 61
20 . พนักงานผสม
1. ผสมน้ำยาให้ได้คุณภาพและปริมาณตามที่กำหนด 2. ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในพื้นที่การผลิต 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.พ. 61
 พบ 220 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ