JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 188 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Injection Technician
-สามารถปรับฉีดเครื่อง JSW, FANUC, SUMITOMO หรือเครื่องอื่น -สามารถขึ้น-ลง mold ตามมาตรฐานของแผนกได้ -Trial new moldel แก้ไขปัญหางานระหว่างการผลิต ตรวจสอบและวิเคาะห์ปัญหา

บริษัท ดี เอ็ม เอส เทค จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
2 . ช่างไฟฟ้า
ดูแลรับผิดชอบงานด้านไฟฟ้าภายในบริษัท

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
3 . Automation Engineer
1.ออกแบบระบบไฟฟ้าควบคุมและไฟฟ้ากำลัง 2.จัดทำ Electrical drawing และ Operation Manual ของระบบ 3.วาง Spec ของอุกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงานโครงการต่างๆ 4.ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าต่างๆ 5.ตรวจสอบและศึกษาข้อม...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
4 . Maintenance Machine Supervisor
1.To co-ordinate and direct projects, making detailed plans to accomplish goals and directing the integration of technical activities. 2.To plan and direct the installation, testing, operation, maint...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
5 . R&D Pharmacist
Responsibility 1. Knowledge in Pharmaceutical science or in pharmaceutics, accessioning and processing pharmaceutical active ingredients and other chemicals; performing formulary and formula document...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 position
เงินเดือน Negotiable
20 พ.ค. 62
6 . Electrical Engineer
-วางแผนและควบคุมจัดหาเครื่องจักร Utility CSV -ศึกษาและจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบของเครื่องจักรของ Utility และระบบควบคุม -ตรวจสอบและศึกษาข้อมูล Validation URS/DQ/IQ/OQ/PQ -ติดตามแก้ไขปัญหาการทำงานของ Ut...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
20 พ.ค. 62
7 . Project Engineer
1.วางแผนและควบคุมเครื่องจักรในการผลิต 2.ศึกษาและจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบของเครื่องจักร 3.ตรวจสอบและศึกษาข้อมูล Validation URS/DQ/IQ/OQ/PQ 4.ติดตามแก้ไขปัญหาการทำงานของเครื่องจักรและนำเสนอแนวทางการปรั...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
20 พ.ค. 62
8 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต ( Foreman )
1.วางแผนการผลิต,ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต 2.วิเคราะห์และวางแผนแก้ไขความผิดปกติในกระบวนการผลิต 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 4.บริหารจัดการและดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชา 5.รักษาและพัฒนาปรั...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
9 . QA Inspector
-ฝึกอบรมพนักงานในหัวข้อ GMP และ ฮาลาล -ตรวจสอบและตรวจประเมินระบบคุณภาพในเขตการผลิต -ร่วมช่วยแก้ไขปัญหาในระหว่างการผลิต Self Inspection/Internal Audit ทำงาน จันทร์-ศุกร์

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
10 . Senior Productivity Improvement Engineer
1.รับผิดชอบงานปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนให้องค์กร 2.วิเคราะห์สายงานการผลิตเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 3.สนับสนุนแผนการดำเนินกิจกรรม Total Productivity Maintenance (TPM) 4.ผลักดันก...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
11 . Maintenance Engineer
1.ซ่อมเครื่องจักร Break down ตามใบแจ้งซ่อม 2.ปิดใบแจ้งซ่อม 3.PM เครื่องจักรตามรอบเวลาบำรุงรักษา 4.ควบคุม PTS ที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร 5.Update WI และ Procedure ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์
1.ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาสูตรตำหรับและศึกษาความคงตัว 2.ปรับปรุงวิธีวิเคราะห์ตามตำรายาฉบับปัจจุบัน ทวนสอบวิธีวิเคราะห์ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้น/ต่อทะเบีย...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
20 พ.ค. 62
13 . ช่างเทคนิคเขียนแบบ
เขียนแบบงานระบบภายในอาคาร งานระบบไฟฟ้า เป็นต้น

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
20 พ.ค. 62

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
20 พ.ค. 62
15 . Quality Control Staff
ตรวจสอบ ทำบันทึก เกี่ยวกับงานตรวจสอบคุณภาพ

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
20 พ.ค. 62

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
20 พ.ค. 62
17 . Calibration Officer/เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัด
1) ดำเนินการสอบเทียบของเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตราฐานและเกณฑ์ที่ยอมรับ 2) ศึกษาและทำความเข้าใจการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำมาสอบเทียบ 3) บันทึกข้อมูลผลการสอบเทียบ ...

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 พ.ค. 62
18 . พนักงานขับรถ ( ใบขับขี่ ท.2 )
- ขับรถรับส่งทีมงานช่างออกงานติดตั้งตามพื้นที่ต่างจังหวัด - ขับรถรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ในการติดต่องานราชการ - ขับรถส่งแขกที่มาติดต่อ - ขับรถส่งผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากห...

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
19 . วิศวกรทดสอบ (หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง)
- ควบคุมและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง - จัดทำเนมเพลทของหม้อแปลงไฟฟ้า - ตรวจสอบและบันทึกผลการทดสอบตามข้อกำหนดและมาตราฐาน - ซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องมือทดสอบ

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000
20 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.รับผิดชอบดูแลบัญชีทรัพย์สิน ตั้งแต่บันทึกบัญชีไปจนถึงตัดบัญชี 2 บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญแยกประเภท และอื่นๆ 3.งานด้านเอกสาร และการบันทึกข้อมูล 4.งานบัญชีและธุรการอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท เต ชาง คอนสตรัคชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
 พบ 188 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ