JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างทั่วไป รายวันรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และดำเนินการของระบบการจัดการสารปรอท รวมถึงประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับคำสั่งจากหัวหน้างานอย่างขยันขันแข็ง - รักษาและทำความสะอาดอุปกรณ์ในการทำงานให้อยู...

Waste Management Siam Co., Ltd.
นิคมภาคใต้ สงขลา
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน รายวัน
22 พ.ค. 62
2 . Technical Sales Representative ประจำสงขลารับสมัครด่วน !
1.ดูแลฐานลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงดูแลลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับผู้อำนวยการฝ่ายขายและลูกค้าสมัพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดกับลูกค้าแต่ละราย 2.จัดทำแผน...

Waste Management Siam Co., Ltd.
นิคมภาคใต้ สงขลา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
3 . Dispatcher (การจัดการขนส่ง) -ประจำหน่วยงานสงขลา ด่วนมาก!!รับสมัครด่วน !
1.การรับขยะ 1.1ประสานงานกับฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์เพื่อนำมาบริหารจัดการคิวรถให้ไปรับขยะจากลูกค้าในแต่ละวัน 1.2ควบคุมและดูแลการกรอกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการไปรับขยะจากลูกค้าให้ถูกต้อง เช่น...

Waste Management Siam Co., Ltd.
นิคมภาคใต้ สงขลา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
4 . ช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุงประจำแผนก)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุม รายการซ่อมบำรุงตามเอกสารในแผนก - สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ เช่น ปั๊มลม เครื่องฉีดแรงดันสูง ระบบไฟฟ้า - ติดตามการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การควบคุม เครื่องมือ ชิ้นส่วนอะไหล่ และการประ...

Waste Management Siam Co., Ltd.
นิคมภาคใต้ สงขลา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ