เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิค แผนก UT
1) รับผิดชอบควบคุม ซ่อมแซมเครื่องจักร และอุปกรณ์ในงานสนับสนุนกระบวนการผลิต ได้แก่ Chiller, Generator, Water Treatment, Waste Water Treatment, Nitrogen, Air 2) ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน (กะเช้า 08:00-1...

บริษัท ไทยชินกงอินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน 11,455 บาท
15 ม.ค. 62
2 . TECHNICIAN 1 แผนก Processรับสมัครด่วน !
1)ทำงานในสายการผลิต 2)ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน (กะเช้า 8:00-16:00 น. กะบ่าย 16:00-24:00 น. กะดึก 00:00-08:00 น .) มีค่ากะให้ กะบ่าย=50 บาท ค่ากะดึก=60 บาท

บริษัท ไทยชินกงอินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 10,855 บาท
15 ม.ค. 62
3 . ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน PTT GC จ.ระยอง)
เขียนแบบ อ่านแบบตามที่หน่วยงานกำหนด เช่น P&ID,ISO Drawing, Plot Plan, Data sheet

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 ม.ค. 62
4 . หัวหน้าหน่วยสโตร์
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1 ดูแลการรับจ่ายวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองและSPAREPART ตลอดจนบันทึกการรับจ่ายจริง 2 ควบคุมการคีย์เอกสาร การรับ-จ่ายสินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปล...

บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,500+
15 ม.ค. 62
5 . SHE Supervisor & inspector (Construction) Urgently
‐ Update the safety law to the employees ‐ Organized safety working program ‐ Orientation training to employees for safety working before start of work ‐ Weekly & monthly checked all safety equipme...

Manpower (Eastern Seaboard Branch) Co., Ltd.
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
15 ม.ค. 62
6 . Raw Material Planning Officer
1.Prepare data for Raw Material Plan. 2.Control inventory of Raw Materials. 3.Issue Raw Materials order follow Raw Materiasls. 4.Propose and Support for ISO9000/TS16949,ISO14000 OHSAS18000 or e...

Thai Polyacetal Co., Ltd. / Thai Polycarbonate Co., Ltd.
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 Position
15 ม.ค. 62
7 . R&D Technician
Do some tests or experiment. Verify the completeness of test result and efficiency. Problem solving for quality problem, doubtful result or Lab's equimpment problem.

Thai Polyacetal Co., Ltd. / Thai Polycarbonate Co., Ltd.
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 Position
15 ม.ค. 62
8 . Accountant & Costing Sup (Immediately 80 – 85 K, Maptaput Rayong)
• Provide & review financial ledgers, journals and accounting records with the accuracy amount in the proper period. • Assist the Group Lead – GL in preparing correctly chart of accounts, monthly fin...

Manpower Co., Ltd. (Thailand-Eastern Seaboard Branch)
นิคมมาบตาพุด ระยอง
2 Positions
เงินเดือน 80,000- 85,000
15 ม.ค. 62
9 . Technician/Mechanic(ปฎิบัติงานพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด)
บำรุงรักษาอุปรณ์เครื่องมือกล ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือกล ติดตั้ง อุปกรณ์วาล์ว ปั้ม มอเตอร์

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ม.ค. 62
10 . Warehouse

บริษัท เคแอลเจ ออร์แกนนิค (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 อัตรา
14 ม.ค. 62
11 . Security Control Room Specialist (SPRC Site) รับสมัครด่วน !
***จะรับพิจารณาเฉพาะ Resume ภาษาอังกฤษเท่านั้น*** - ปฎิบัติงานภายในศูนย์ควบคุมความปลอดภัยของบริษัท - ดำเนินการควบคุมและเก็บบันทึกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของบริษัท และรายงานสถ...

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไอเอสเอส จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 22,000
14 ม.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่วางแผนและบริการ
- จัดหาเศษเหล็กจากแหล่งในประเทศ ให้ได้คุณภาพและปริมาณตามที่กำหนดไว้ - จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเศษเหล็กจากแหล่งเศษเหล็กในประเทศ

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 22,000
14 ม.ค. 62
13 . ช่างซ่อมบำรุง, เครื่องกล (Mechanical Technician)
1.ปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตามที่ไดรับมอบหมายจากวิศวกรเครื่องกล 2.วางแผนจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับงานซ่อนขนาดเล็ก 3.เป็น Supervisor ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำห...

SCG - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
นิคมมาบตาพุด ระยอง
10 อัตรา
เงินเดือน 13,500 + ประสบการณ์
14 ม.ค. 62
14 . Financial officer ภาษาอังกฤษ
- ตรวจจสอบเอกสารการลงบัญชีและหลักฐานประกอบการลงบัญชี - จัดเตรียมและปรับปรุงให้แต่ละส่วนงานส่งรายงานหลังจากปิดบัญชีในแต่ละเดือน (งานบัญชีเจ้าหนี้ งานบัฐญชีทรัพย์สิน งานบัญชีต้นทุน งานบัญชีลุกหนี้ งานก...

บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 62
15 . ผู้จัดการฝ่ายขายพื้นที่ 2 มาบตาพุด - ระยอง
วิเคราะห์สภาพการแข่งขัน - วางแผนกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว - กำหนดทิศทางการขายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ - จัดทำโครงการรองรับแผนงานบริษัท - วางแผนการบริหารงบประมาณ - วางแผนส่งเสริมการตลาดร่วมกับฝ่ายการ...

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 อัตรา
14 ม.ค. 62
16 . ช่างซ่อมบำรุง (ช่างไฟฟ้า)รับสมัครด่วน !
ซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักร, เครน, รถโฟล์คลิฟท์ ฯลฯ

Thai - Scandic Steel Co., Ltd.
นิคมมาบตาพุด ระยอง
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ม.ค. 62
17 . Technical Sale Supervisor
provide customer requirement document and Coordinate with concerned Department Provide technical knowledge to support customer

บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
11 ม.ค. 62
18 . PP Operator
• ดูแลจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต • ตรวจสอบและบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักรให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอโดยบันทึกใน Log sheet outsideและ Report outside • เตรียมการเดินและหยุดเครื่องจักรการผ...

HMC Polymers Co., Ltd.
นิคมมาบตาพุด ระยอง
11 ม.ค. 62
19 . Customer Technical Service
-วางแผนการตรวจเยี่่ยม,ทำทะเบียนลูกค้า,ทำรายละเอียดเฉพาะลูกค้า -จัดทำสรุป Customer Complain -ประสานงานฝ่ายผลิตในการแก้ไขหรือปรับปรุงปัญหาที่เกิดกับลูกค้า -ประงานงานกับฝ่ายขายเพื่อติดตามการใช้สินค้าภ...

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
11 ม.ค. 62
20 . Procurement Manager
-Establish /Implement purchasing policies,procedures and best practices -Monitor on going compliance with purchasing policies and procedures -identify and source new suppliers and vendors -manage v...

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
11 ม.ค. 62
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ