เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถฝ่ายผลิต
วิ่งงานภายใน และภายนอกบริษัท

บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 61
2 . หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงิน(โรงงานนิคมราชบุรี)
1.ดูแลงานดัานบัญชี 2.ดูแลงานด้านการเงิน 3.ดูแลงานด้านสโตร์

Bangkok Glass Co., Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 61

Bangkok Glass Co., Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 17,500
19 ม.ค. 61
4 . ช่างคุมเครื่อง/ช่างซ่อมบำรุง (ปวส-ปวช..ช่าง) - นิคมราชบุรี
- ดูแลรับผิดชอบงานในสายงานการผลิต - คุมเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ต้องมาฝึกงานที่รังสิตหรือระยองได้ ฝึกไม่เกิน 6 เดือน

Bangkok Glass Co., Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
50 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
19 ม.ค. 61
5 . QMR
ทำหน้าที่จัดทำและตรวจสอบเอกสารควบคุมคุณภาพ ISO/TS 16949 โดยติดต่อประสานงานติดตามเอกสาร ISO ภายในองค์กรให้เป็นไปตามข้อกำหนด

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 Up Baht/Month
18 ม.ค. 61
6 . เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก - ทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานกับลูกต้าได้

KAIHARA (Thailand) Co., Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 61
7 . พนักงานคุมเครื่อง (Freez Dry) ด่วนที่สุด!!!!
1. ควบคุมการทำงานของเครื่อง Freeze Dry 2. ควบคุมการทำงานของระบบที่ใช้รองรับการผลิต เช่นระบบทำความเย็น , ระบบไอน้ำ 3. ตรวจสอบ, ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร 4. รับการตรวจสอบอาคาร และ อื่น ๆ จากหน่วยง...

บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ม.ค. 61
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ